Snabbstart KMTouch Starta fjärrkontrollen

advertisement
Snabbstart KMTouch
Starta fjärrkontrollen - OBS! Det är viktigt att alltid ha fjärrkontrollen på när du
arbetar med KMTouch. För att sätta på
fjärrkontrollen: rör den svarta knappen
på fjärrkontrollens vänstra sida uppåt.
När du sätter på fjärrkontrollen tänds ett
grönt och ett vitt ljus i översta vänstra
hörnet. När det vita ljuset släcks är
tangentbordet uppkopplat. För att
navigera i KMTouch-tester som styrs
med fjärrkontrollen används de vita
pilknapparna (uppåt, neråt, höger och
vänster) samt play-knappen och
menyknappen.
Navigering - Start och Home-knappen Srart-knappen
Sätt på din Ipad genom att hålla Start-knappen som sitter
överst till höger intryckt i cirka 5 sekunder. Dra ditt finger
från vänster till höger längs med texten “dra för att låsa
av”. Ange ditt fyrasiffriga lösenord (om du har ett sådant)
genom att trycka på siffrorna på iPadens skärm.
För att stänga av din Ipad, håll samma knapp intryckt i
cirka 5 sekunder tills texten “dra för att stänga av” syns
överst på skärmen. Dra ditt finger längs med texten från
vänster till höger för att stänga av, alternativt tryck på
“Avbryt” längs ner på skärmen.
För att sätta din Ipad i viloläge,
tryck på Start-knappen och
släpp knappen direkt. När Ipad
är i viloläge, tryck på Homeknappen en gång (den runda knappen längst ner, under
iPadens skärm). Dra ditt finger från vänster till höger längs
med texten “dra för att låsa av”. Ange ditt fyrasiffriga
lösenord (om du har ett sådant) genom att trycka på
siffrorna på iPadens skärm.
När du arbetar med KMTouch kan du återgå till iPadens
huvudmeny genom att trycka på Home-knappen en gång.
Home-knappen
Starta KMTouch
Programmet KMTouch ska starta automatiskt när du
startar din Ipad. Om programmet inte startar automatiskt, tryck på ikonen FileMaker
Go, därefter välj och tryck på filen KMTouch.
KMTouch är designat för att hela tiden kolla att kopplingen till fjärrkontrollen är igång.
Om du ser ett tangentbord på iPadens skärm när du arbetar med KMTouch betyder
det att kopplingen är nere. Fjärrkontrollen går in i viloläge om den inte används på 5
minuter. Tryck då på mellanslaget på fjärrkontrollens tangentbord för att väcka den.
Gemensamma navigeringsknappar - KMTouch har följande gemensamma
navigeringsknappar: menyknappen och länk-knappen.
Menyknappen
Länkknappen
Manualkanppen
Menyknappen ligger längst upp till vänster och finns i KMTouch huvudmeny, de olika
testernas meny, samt i varje enskild test. Tryck på menyknappen för att komma till
menyn på högre nivå. Länkknappen (snabbmenyknappen) ligger längst upp till höger
och finns i varje test-meny. När du trycker på länk-knappen kommer du till
snabbvalsmeny med länkar till alla tester som ingår i KMTouch. Manual-knappen
ligger längst upp till höger i KMTouch huvudmeny. Tryck på manual-knappen för att
komma till denna manual.
Avståndssyntester som styrs med touch-gester
Dessa tester finns i den nedersta raden i KMTouch huvudmeny. Klicka på
ikonen för att komma till undermenyn. OBS! Testerna som styrs med touchgester är markerade med fingersymbol. För att kunna använda testerna
markerade med bluetooth-symbolen behöver du fjärrkontrollen.
Klicka på ikonen för att komma till testet. För att komma tillbaka till
huvudmenyn eller testmenyn kan du trycka på respektive knappar längst
uppe till vänster på skärmen (man kan komma tillbaka till testmeny genom
Tester med
fingersymbol är
att svepa till höger flera gånger, men det fungerar bara i ett av testerna
Touch tester
just nu! (KM Bokstäver i rad)). Du kan byta mellan optotyper genom att
svepa höger eller vänster. Tryck på knapparna längst upp på skärmen för
att välja olika skärmvisningar. Tryck på C för att ange testavståndet och beräkna
synskärpan. För att slumpa fram optotyper trycker du på knappen med de två pilarna
längst ner till höger.
Avståndssyntester som styrs med fjärrkontrollen via
bluetooth
Avståndstesterna som styrs med fjärrkontrollen finns under
ikonen “Avståndstester” som är markerad med bluetooth-symbol.
Klicka på ikonen för att komma till testmeny. Välj testet du vill
öppna genom att flytta den gula markeringen med hjälp av de
vita pilknapparna på fjärrkontrollen (uppåt, nedåt, höger,
vänster).
Under LogMar- och Numbers-test finns det också en
rund knapp som anger testavståndet. Tryck på denna
3.0
knapp för att ändra testavståndet.
Tryck på play-knappen för att öppna det markerade testet. För att slumpa fram nya
optotyper medan du utför testerna, tryck på play-knappen på fjärrkontrollen. Om du
vill komma tillbaka till testmenyn, tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen.
Den översta raden i denna testmeny består av tester för vuxna. Barntester finns på den
nedersta raden. I tester som innehåller optotyper ska patienten läsa den raden som är
markerad med den röda linjen eller den optotypen som har en röd prick under.
Download