Fråga 1 Hur stor är vinkeln mellan timvisaren och

advertisement
Fråga 1
Hur stor är vinkeln mellan timvisaren och minutvisaren när
klockan är två?
1. 40⁰
x. 50⁰
2. 60⁰
Fråga 2
I allemansrätten står det att man måste ha hunden i koppel en
viss period. Vilken period är rätt?
1. 3 maj – 9 augusti
X. 10 maj -14 december
2. 1 mars -20 augusti
Fråga 3
Vad heter denna gemometriska figur?
1. romb
X. parallellogram
2. parallelltrapets
Fråga 4
Hur många barn fick Heliga Birgitta?
1. 10 barn
x. 8 barn
2. 6 barn
Fråga 5
Vilken är Sveriges största sjö?
1. Vättern
x. Vänern
2. Storsjön
Fråga 6
Vilket är Gotlands landskapsdjur och landskapsblomma?
1. Havsörn – kungsängslilja
x. Tjäder - liljekonvalj
2. Igelkott – murgröna
Fråga 7
Hur många planeter finns det (räkna inte med solen och
Pluto)?
1. 9 planeter
x. 4 planeter
2. 8 planeter
Fråga 8
Vem var heliga Birgitta gift med?
1. Olof
X. Ulf
2. Franciskus
Fråga 9
Vad är kulturskog?
1. Skog som människor har planterat
X. Skog som har fått växa fritt
2. Skog där det finns blandade växter
Fråga 10
Vad heter den tredje strängen nerifrån på en gitarr?
1. G
X. E
2. A
Fråga 11
Vad blir mest, 20 x 20 eller 21 x 19?
1. 20 x 20
X. 21 x 19
2. Lika mycket
Fråga 12
Vad hette den första personen som åkte upp till rymden?
1. Gagarin
X. Bojan
2. Xhevat
Fråga 13
Vad är en FABEL?
1. En berättande text som liknar sagor
X. En faktatext
2. En maträtt
Fråga 14
Vem var Heliga Birgitta?
1. Hon var Jesus mamma
x. Hon byggde Sveriges första universitet
2. Hon ville bygga ett kloster
Fråga 15
Vad är allemansrätten?
1. En slags elektricitet
x. Vad man får göra och inte får göra ute i naturen
2. En pizza som bara säljs vid lunchdags
Fråga 16
Hur gör man indianhopp? (Visa tre olika hopp)
1. Hopp ett
x. Hopp två
2. Hopp tre
Fråga 17
Vilken är den största religionen i Sverige?
1. Buddhismen
X. Islam
2. Kristendomen
Fråga 18
Vad blir 642 x 3?
1. 1927
X. 1962
2. 1926
Fråga 19
Vilket år föddes heliga Birgitta?
1. 1376
X. 1303
2. 1293
Fråga 20
Vilket land kom Franciskus från?
1. Spanien
X. Frankrike
2. Italien
Fråga 21
Hur länge väntade heliga Birgitta på påven i Rom?
1. 10 år
X. 15 år
2. 20 år
Fråga 22
Vad heter den fula sidan på tyget?
1. Avigsida
X. Swag
2. Rätsida
Fråga 23
Vad saknas? I ett trumset finns crash, virveltrumma, kick,
high-hat, golvpuka, pukar och…?
1. Ride
X. Gurka
2. Stockar
Fråga 24
Vilken färg är inte en varm färg?
1. Orange
X. Röd
2. Grön
Fråga 25
Vilka tre av de här bokstäverna har endast räta vinklar?
AEFHVY
1. AFH
x. YEA
2. EFH
Fråga 26
Hur många länder finns det i Norden?
1. 4
X. 3
2. 5
Fråga 27
Vad kallas detta perspektiv?
1 Björnperspektiv
X Grodperspektiv
2 Fågelperspektiv
Fråga 28
Vem var Ansgar?
1. En kung
X. En munk
2. En viking
Download