Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (PPM VRI) VT

advertisement
Punktprevalensmätning av
vårdrelaterade infektioner (PPM VRI)
okt-nov 2010
Vårdrelaterade infektioner i procent inom somatisk slutenvård
2008 - 2010
12
11,3
10
11,0
9,7
8,9
8
Prevalens, procent
9,6
9,4
6
4
2
0
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
Prevalens vårdrelaterad infektion inom somatisk slutenvård per
landsting, punktprevalensmätningen hösten 2010
16,0
14,0
Prevalens, procent
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Prevalens av olika typer av vårdrelaterade infektioner
4,5
4,0
3,5
Prevalens, procent
3,0
2,5
Övriga vårdrelaterade infektioner
Postoperativ infektion
Övriga ingreppsrelaterade infektioner
2,0
Läkemedelsrelaterad infektion
1,5
1,0
0,5
0,0
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
Prevalens vårdrelaterad UVI efter VRI typ
1,80
1,60
1,40
Prevalens, procent
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
VT 08
HT 08
Övriga vårdrelaterade infektioner
VT 09
Postoperativ infektion
HT 09
VT 10
Övriga ingreppsrelaterade infektioner
HT 10
Läkemedelsrelaterad infektion
Download