Angående deltagande i studien

1(1)
GOTLANDS
KOMMUN
Smittskyddsenheten Gotland
2004-07-01
Listeria
Patientinformation
Vad är listeria?
Du har blivit smittad med Listeria. Det är en bakterie som är vanligt förekommande i vår
omgivning. Den finns bland annat i vatten och i jord. Både människor och djur kan bära
på listeriabakterien utan att vara sjuka.
Endast 50 fall om året i Sverige
I Sverige anmäls cirka 50 fall varje år; då ofta med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Framför allt drabbas gravida kvinnor, spädbarn och andra personer som
har nedsatt motståndskraft. Infektionen behandlas med antibiotika.
Smittvägar
Listeria kan spridas av djur eller med infekterade födoämnen. Bakterien klarar frysning
och tillväxer i kylskåpstemperatur, men dör vid upphettning. Livsmedel som förvarats en
längre tid i kylskåp och sedan äts utan att först värmas upp är därför en speciell risk.
Det kan till exempel vara olika köttprodukter, fisk (kallrökt eller gravad) och mjukostar
som tillverkats av opastöriserad mjölk. Tänk efter vad du kan ha ätit och spara
matresterna. Dessa kan undersökas för att spåra smittkällan.
Tid från smitta till insjuknande
Tiden från det att man smittas till insjuknandet (inkubationstiden) kan variera från några
dygn till tre månader. Därför är det ofta svårt att hitta smittkällan.
Smittrisk
Risken är mycket liten att smitta ska överföras från människa till människa. Du behöver
alltså inte vara isolerad eller oroa dig för att smitta personer i din omgivning.
Sven Blomqvist, smittskyddsläkare
Smittskyddsenheten på Gotland
0498-268286
Smittskyddsenheten för Gotland
621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 82 86
Fax 0498 – 28 45 33
Gotlands Kommun på Internet;
http://www.gotland.se
Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17