Valtras N

advertisement
Valtras N-serie
HiTech / HiTech 5 / Versu / Direct
99 - 171 hk
Index
2
Valtras N-serie
HiTech / HiTech 5 / Versu / Direct
99 - 171 hk
Sidan 4................... Om Valtra
Sidan 22................. Transmissioner
Sidan 6................... Valtra Unlimited
Sidan 29................. Hydraulik
N-serien 99 - 111 hk
Sidan 35................. Valtra ARM
Sidan 9................... Valtra N93 och N103
Sidan 37................. U-Pilot
Sidan 10................. Ny design
Sidan 38................. TwinTrac
Sidan 12................. Ny transmission
Sidan 40................. AutoGuide och Isobus
Sidan 14................. Ny 33AWI-motor
Sidan 41................. Agcommand
Sidan 42................. Skogsarbete och kommunal verksamhet
N-serien 124 - 171 hk
Sidan 44................. Valtra-service och utbildning
Sidan 16................. För hög produktivitet krävs mångsidighet
Sidan 45................. AGCO Parts
Sidan 18................. Fyra vägar till bra resultat
Sidan 46................. Färger
Sidan 19................. Optimal rörlighet
Sidan 46................. N-serien – tekniska specifikationer
Sidan 20................. Agco Power-motorerna
Index
Sidan 32................. Hytt
3
Valtra – ett världsomspännande företag
Företagets rötter sträcker sig bakåt till 1951 då vapentillverkaren Val-
na säljs i över 75 länder. Valtra är ett världstäckande varumärke
met producerade sin första traktor Valmet 20 i statlig regi. Sedan
från AGCO Corporation, världens tredje störste tillverkare av jord-
dess har Valmet utvecklats och genomgått många förändringar. Det
bruksutrustning.
gäller inte enbart namnändringarna, från Valmet via ValtraValmet till
Valtra, utan även det ökande utbudet av traktormodeller som nu
Idag är Valtra synonymt med driftsäkra produkter med hög kvali-
finns med motoreffekter från 55 till 400 hk.
tet, skräddarsydda för varje kunds verksamhet och individuella behov. Den höga kvaliteten och driftsäkerheten är ingen slump: en-
Valtra-traktorerna byggs i branschens mest avancerade fabriker, i
dast material av högsta kvalitet används vid tillverkningen. De fles-
Suolahti i Finland och i Mogi das Cruzes i Brasilien. Valtra-traktorer-
ta komponenterna utformas internt av Valtra.
Om Valtra
Bolinder-Munktell
1844
VKT
Volvo
1927
Valmet
1951
1926
Volvo BM Valmet
1979
4
1832
Munktells
Eskilstuna - Sverige
1932
BM
1950
Volvo BM
1985
Valmet
SISU
1994
1997
Valtra Valmet
Valtra
2001
2003
AGCO
Om Valtra
5
Valtra-fabriker
Valtra Suolahti, Finland
Valtra Mogi das Cruzes, Brasilien
Importör / Valtra-försäljningskontor
AGCO POWER
Licenstillverkning
Kräv mer av
din traktor
Vi presenterar nu Valtra Unlimited, ett helt nytt
på Valtras traktorer och processer, och garan-
sätt att designa din egen traktor. Allt du vill ha,
terar att varje traktor levereras i tid utan förse-
precis som du vill ha det, monterat på fabriken.
ningar. Valtra Unlimited-teamet har också direkt-
Traktorer från Valtra har ett bevisat rykte om sig
kontakt med fabrikens experter.
att vara pålitliga. Vi uppfyller dina behov, oavsett
Valtra Unlimited
6
vilka situationer och arbetsuppgifter du planerat
Anpassningsstudion Valtra Unlimited kan bygga
för din traktor. När du beställer din nya traktor
traktorer som är perfekt lämpade för till exem-
kan du få den från fabriken helt utrustad med
pel vägunderhåll. Efter montering av den speci-
alla funktioner du vill ha.
aliserade utrustningen inspekteras traktorn en
sista gång på fabriken för att granska kvalite-
Även om Valtra-traktorerna skräddarsys på
ten och se till att allt fungerar som det ska. Ef-
monteringsbandet enligt kundens enskilda öns-
tersom all utrustning monteras på fabriken kan
kemål kan inte all utrustning monteras under
Valtras reservdelstjänst tillhandahålla alla delar
den normala monteringsprocessen. Viss utrust-
som behövs under installationen. Traktorer som
ning är helt enkelt för stor eller specialiserad. Du
har skräddarsytts av Valtra Unlimited-teamet
behöver inte oroa dig. Valtra har en lösning.
kan identifieras med den särskilda Valtra Unlimited-logotypen och rattnavet. Observera att Un-
Den nya anpassningsstudion Valtra Unlimited
limited-anpassning är möjlig endast för produk-
har öppnats bredvid monteringshallen vid den
ter som tillverkas i Suolahti.
finländska Suolahti-fabriken. Ett specialiserat
team har utbildats för att kunna montera de ty-
Traktorfabrikens Valtra-experter är de bästa i
per av utrustning som inte kan monteras på det
branschen.
vanliga bandet. Teammedlemmarna är experter
7
Valtra Unlimited
Valtra N93 och N103
8
Allt handlar om attityd
N-serien 99 - 111 hk
Det två nya modellerna i N-serien, N93 och N103 är redo att förändra ditt synsätt. Vår långa
innovationshistoria tillsammans med AGCO Power har åter bevisat sin fruktbarhet. Den nya trecylindriga
överlägset rörliga och smidiga. Motorhuvens nya design ger utmärkt sikt och gör det både enkelt och
säkert att arbeta med frontlastaren. Dessutom lanserar vi en ny 5-stegs powershift-transmission med en
unik enkel manövrering. Den praktiska och tydliga nordiska designen är ergonomisk och användarvänlig.
De här egenskaperna gör N93 och N103 till de främsta i klassen. Låt oss skräddarsy din nya Valtra.
Valtra N93 och N103
motorn är ett ekonomiskt alternativ för den som letar efter användbar kraft. De här två modellerna är
9
Ny design –
optimal sikt
De nya modellerna N93 och N103 har försetts
med en ny främre ramkonstruktion där en integrerad frontlyft finns som tillval. Lyftområdet är
längre än på tidigare modeller och konstruktionen liknar den på de fyrcylindriga N-modellerna.
Lyftkraften är på 28 kN. För de nya modellerna i
N-serien har vi omarbetat både motorhuven och
Ny design
10
allt som finns därunder. Hjulbasen är 2 533 mm.
Det är 1,5 mm kortare än på de tidigare N82och N92-modellerna. Bland de nya funktionerna
märks HiTech 5-transmissionen, som helt och
hållet växlas med knappar, samt bromsförstärkning på HiTech 5-modeller.
Många hyttalternativ
Hyttalternativ
93, 103 HiTech
Hyttfjädring
93, 103 HiTech 5
•
SVC-hytt
•
•
Skogshytt
•
•
TwinTrac
•
Bakre gaspedal
•
•
Luftkonditionering
•
•
Uppvärmd bakruta
•
•
Förberedd för Agcommand
•
•
Huvudpunkter
Att anpassa sin nya traktor är det mest ekonomiska
­alternativet, du väljer själv.
1
Ekonomisk trecylindrig motor spar kostnader
2
Bättre sikt gör arbetet lätt och säkert
3
Fantastisk smidighet som ger högre produktivitet
4
5
Ny HiTech 5-transmission förbättrar flexibiliteten
Ny utformning av den främre ramen och frontlastarramen
ökar frontlastarens produktivitet
2
1
4
Ny design
11
3
5
Enkel att
använda effektivt
HiTech 5 och kraftfull hydraulik
Ny transmission
12
HiTech 5 är en ny 5-stegs powershift-transmission som ökar hastigheten med 128 % från
Powershift-steg 1 till 5. Den har 20+20R växlar, med tillvald krypväxel 30+30R växlar. H
­ iTech
5 är enkel att använda men föraren har ändå
full kontroll över de fyra grupperna och de
fem powershift-stegen. Transmissionen har
inga växelspakar: fyra robotiserade huvudväxlar växlas elektroniskt. Med AutoTraction, automatisk Powershift och farthållartillvalet blir den
powershift-utrustade traktorn snarlik en traktor
med steglöst variabel transmission. Krypväxel
och drivhjulsberoende kraftuttag finns som tillval till samtliga modeller. Den ursprungliga trestegs powershift-transmissionen med 24+24R
eller 36+36R växlar är en välbeprövad standardtransmission i N-serien, från och med modell
N93 till och med modell N143.
Samma olja används i både transmission och
hydraulik. Hydrauliken har en kapacitet på 73 l/
min (90 l/min som tillval) med fast deplacement.
Kugghjulspumpen sitter i transmissionskåpan.
Hydraulventilerna är mekaniska.
Läs mer om Hitech 5 på sidan 23.
13
Ny transmission
Ny 33AWI-motor
Ett kompakt kraftpaket som uppfyller de
hårda utsläppskraven
Ny 33AWI-motor
14
Valtras nya lågeffektsmodeller i N-serien har försetts med en helt ny motortyp från Agco Power
(Finland). Den trecylindriga motorn har ett gott
rykte från A HiTech-serien och andra Agco-­
maskiner. Nu har både utsläppskontrollen och
användarvänligheten vidareutvecklats till nya
­nivåer.
Den nya motorn heter 33AWI, där A står för
efterbehandling (after treatment), W står för avlastningsventil (waste gate) och I för laddluftkylare (intercooler). Det här är en fyrventilsmotor
som ger nominell effekt vid 2 200 varv/min och
maximal effekt vid 1 900 varv/min. De relativt
låga varvtalen ger moderna motoregenskaper
även i klassen 100 hk. Det ger lägre bränsleförbrukning och effektiv drift.
De nya motorerna uppfyller avgasnormerna
med hjälp av en DOC-katalysator (Diesel Oxidation Catalyst) i kombination med ett EGR-system
(exhaust gas recirculation). Med den här nya
kombinationen behövs inget partikelfilter men
partikelmängden har ändå sänkts med 15–30 %
och CO- och HC-utsläppen har sänkts med hela
90 %. Jämfört med traktorer i N-serien som uppfyller steg 3B genom selektiv katalytisk reduktion och motorer med fyra cylindrar ingår liknande material i DOC-katalysatorn men själva storleken är större. Även diesellukten och motorljudet regleras effektivt – det behövs ingen ytterligare ljuddämpare!
Bränsleinsprutningssystemet av Common
rail-typ är av en ny generation som ger ett insprutningstryck på upp till 1 600 bar och en extrem precision. För själva EGR-systemet krävs
en hel del kylkapacitet men motorhuvens storlek är ändå ytterst kompakt och ger föraren god
sikt. Med en viskofläkt hålls effektiviteten på en
hög nivå.
Motor, AGCO POWER
Modell
Typ kW
hk
Nm
Valtra N93
33AWI
73
99
430
Valtra N103
33AWI
82
111
465
15
Ny 33AWI-motor
För hög produktivitet krävs mångsidighet
För hög produktivitet krävs mångsidighet
16
N-serien 124 - 163 hk
Traktorerna i Valtras N-serie erbjuder bästa prestanda och egenskaper i ett välbalanserat och funktionellt
paket. Valtra N representerar nordisk mångsidighet när den är som bäst och uppmuntrar till användning året
runt, även vid mycket krävande förhållanden. Alla grundläggande delar är konstruerade och byggda internt,
till exempel motorn, chassit, transmissionen, bakaxeln, hydrauliken och hytten. För oss innebär mångsidighet
att samma traktor kan användas till många olika arbetsuppgifter under många olika förhållanden. Det är därför
entreprenadföretag gillar Valtra-traktorer.
Traktorerna i N-serien är fyrcylindriga och både starkare och effektivare än konkurrerande modeller. Med
en fyrcylindrig Valtra-traktor har man traditionellt kunnat utföra samma arbete som med en sexcylindrig
traktor. Det är ett faktum som vi nu har tagit till en ny
nivå. Med en kompakt och kraftfull traktor ökar produktiviteten, därtill har traktorerna i den nya N-serien
oöverträffat god bränsleekonomi tack vare motorns
SCR-teknik som motsvarar de senaste utsläppsreglerna (3B).
Vi har konstruerat traktorerna i den nya N-serien
som europeiska universaltraktorer. Med den kompakta fyrcylindriga konstruktionen och ett effektområde
på upp till 171 hästkrafter är det en idealisk traktor
för de flesta arbetsuppgifter inte bara på gårdar med
djurbesättningar eller odling av olika grödor, utan även
för kommuner och de som bedriver skogsbruk, helt
enligt Valtras filosofi.
Med den tredje generationens Valtra-traktorer
i N-serien lanserar vi en mängd helt nya funktioner,
men den robusta grundkonstruktionen är fortfarande
densamma och har utvecklats vidare. Med den mest
kraftfulla modellen i N-serien, N163, finns nu fyrcylind­
riga traktorer i en helt ny effektklass.
VI ÄR BÄST I VÄRLDEN PÅ INDUSTRIDESIGN
Den nya utformningen av modellerna N113 - N163
ser bra ut och vittnar också om det här modellprogrammets funktionalitet. Den nya motorhuven sitter på en helt omarbetad främre ramkonstruktion.
Vi har förlängt hjulbasen med 100 mm så att den senaste SCR-tekniken kan integreras i konstruktionen.
Trots den förlängda hjulbasen är den kompakta traktorn fortfarande lika smidig. Tack vare en helt ny typ
av frontlyft och en ny frontlastarinfästning är nu traktorerna i N-serien betydligt smidigare än de tidigare
modellerna.
17
För hög produktivitet krävs mångsidighet
Fyra vägar till bra resultat
Fyra vägar till bra resultat
HITECH
HITECH 5
VERSU
DIRECT
› Grundmodell
› Tre powershift-växlar
› Hydraulik med fast deplacement
› Två växelspakar
› Ny modellserie
› Fem powershift-växlar
› Hydraulik med fast deplacement
› Inga växelspakar
› Fem powershift-växlar
› Lastkännande hydraulik
› Valtra Arm
› Steglös transmission
› Lastkännande hydraulik
› Valtra Arm
Motor, AGCO POWER Kraftöverföring
18
ModellTyp
Max effekt, hk,
HiTech
HiTech 5
Versu
Turbinkoppling (tillval)
Direct
standard/boost
Valtra N113
44AWI / 4V
124 / 130
•
•
•
Valtra N123
44AWI / 4V
135 / 143
•
•
•
Valtra N123
49AWI / 4V
135 / 143
•
•
Valtra N143
49AWI / 4V
152 / 160
•
•
•
Valtra N163
49AWI / 4V
163 / 171
•
•
Optimerad smidighet
Vändradien med standarddäck är bara 4,5 meter. Den påverkas varken av frontlastare eller
frontlyft.
› Framdel med ny konstruktion där frontlyften
och frontlastaren integreras mer: Den exceptionella smidigheten för traktorerna i den
nya N-serien påverkas inte av frontlastaren –
20 % rörligare än tidigare
› Vi har även förlängt hjulbasen med 100 mm –
det i sin tur ger högre stabilitet
Optimal smidighet
Slät undersida och hög markfrigång är fördelar
som du alltid får med en Valtra-traktor.
J
LF
AM
E
AX
ON
FT
TLY
E
R
DF
1
M
63
6 T
,N
ON
OC
R
HF
G
IN
R
ÄD
19
Motorer från
Agco Power
Den starkaste fyrcylindriga motorn
Den nya 4-cylindriga motorn från AGCO Power, 44AWI eller 49AWI, med Common
Rail-insprutning utgör själva kärnan i traktorerna i N-serien. De här motorerna är
försedda med SisuTronic EEM3, en elektronisk motorstyrning som kan reglera
bränsleinsprutningen upp till fem gånger per förbränningscykel. Motorn är försedd med
Agco Power-motorerna
20
beprövad, testad och driftsäker teknik som fungerar effektivt under alla förhållanden.
AGCO Power-motorernas kraftfulla konstruktion bevisar ständigt sin överlägsna kvalitet.
En viskofläkt och bränsleinsprutning av common
rail-typ ger en tyst motor som ändå kan leverera
rejält med kraft och vridmoment för alla arbetsuppgifter. Motorn uppfyller utsläppskraven enligt steg 3B. Ett högt vridmoment innebär massor av kraft vid låga varvtal. Det ger bättre bränsleekonomi och dragkraft samtidigt som bullernivån blir lägre. En elektroniskt styrd motor gör det
också möjligt att använda fart-/varvtalshållare.
Ren luft in till motorn = renare avgaser och
lägre bränsleförbrukning. Motorns kylare och
laddluftkylare sitter numera bredvid varandra.
Transmissionens kylare och luftkonditioneringens kondensor har vi monterat på gångjärn så
att de blir lättare att rengöra. Ett högt luftintag till
motorn är standard på N113 - N163-­modellerna.
DEN NYA FYRVENTILSMOTORN 49 AWI
ÄR MARKNADENS MEST EFFEKTIVA
­MOTOR MED 4 CYLINDRAR
N-SERIENS MOTORER I KORTHET
› Det är mycket som har förändrats under motorhuven på den nya i N-serien, men kraften och vridmomentet kommer fortfarande från Valtras egen motor, Agco Power
› Motorer som är försedda med common rail-teknik har högre tryck (1 600/1 800 bar) och en mer exakt insprutning i flera steg som ger en överlägset effektiv och ren förbränning.
› Den nya generationens motorer är de mest kraftfulla fyrcylindriga 4,4- och 4,9-liters motorerna på
marknaden: 44 AWI (modellerna N113 och N123 på 4,4 liter) och 49 AWI (modellerna N123 Versu
Direct, N143 och N163 på 4,9 liter).
› Hårdare utsläppsregler har lett till betydande framsteg inom motortekniken. Det gäller även motorer för traktorer. Vi har nu infört SCR-tekniken även på traktorerna i Valtra N-serien.
› Med SCR-teknik renas avgaserna med en urea-vattenlösning (AdBlue).
› Effektiv förbränning innebär lägre bränsleförbrukning – med upp till 10 % jämfört med tidigare
­motorer.
› Med noggrant vald placering och optimal dimensionering av komponenterna (en kombination av
två olika typer av katalysatorer) har vi kunnat hålla traktorstorleken kompakt.
› SCR-motorerna använder endast ren luft och det ger motorerna längre livslängd. Kostnaden för AdBlue kompenseras med bättre bränsleeffektivitet.
SCR-PRINCIPEN I AGCO POWER-MOTORERNA
Agco Power-motorerna
› När man eliminerar de skadliga kväveoxiderna genom efterbehandling av avgaserna kan förbränningen i motorn effektiviseras med fyrventilsteknik och högre insprutningstryck. Hela insprutningssystemet är nytt.
21
Avgasgivare
Temperatur
AdBlue-givare
Avgaser
Fyra vägar till mer praktisk kraft
HiTech / HiTech 5 / Versu / Direct
Transmissioner
22
Användarvänlig powershift-­
transmission
› Femstegad powershift (128 % hastighetsökning från steg 1 till 5)
› 20+20 växlar eller 30+30 med krypväxel (tillval)
› Halvautomatisk växling mellan gruppväxlar – ingen växelspak
› Enkel att använda (det kan inte bli enklare att växla, men föraren behåller hela tiden
kontrollen) – fyra gruppväxlar och femväxlad powershift
› Kan också fås med HiTrol turbinkoppling (N93-N123)
› AutoTraction (STD), fart/varvtalshållare (tillval)
› Den mest fl exibla och lättanvända transmissionen som finns
Både Valtras trestegs och femstegs
powershift ger funktioner och alternativ
med samma höga kvalitet.
Vid automatväxling anpassar systemet genast
till den powershift-växel som bäst matchar hastigheten vid växling mellan gruppväxlarna. Kickdownfunktionen växlar tillfälligt ned till en ­lägre
växel när gaspedalen trycks ned snabbt vilket
möjliggör snabbare acceleration. Den automatiska växlingen fungerar också perfekt vid motorbromsning. På HiTech 5-modellerna växlar
den automatiska transmissionen också mellan
gruppväxelområdena (C <-> D).
TURBINKOPPLING
Turbinkopplingen är en unik Valtra-funktion. Den
här hydraulkopplingen består av ett pumphjul
och ett turbinhjul som kan rotera fritt i förhållande till varandra. När motorvarvtalet ökar gör
oljeflödet som skapas av pumphjulet att turbinhjulet roterar. När motorn går på tomgång överförs lite eller ingen kraft. Kraftöverföringen börjar runt 1000 r/min och vid 1400 r/min överförs
AUTOTRACTION
AutoTraction (N-Auto) är en annan unik Valtra-funktion som automatiserar mycket av förarens rutinarbete vid uppgifter som kräver upprepade start
och stopp, till exempel vid arbete med balpress
och arbete i skogen. AutoTraction gör att traktorn
frikopplas automatiskt när motorvarvtalet sjunker
under 1100 r/min eller när bromsarna används vid
hastigheter under 10 km/h. Drivningen återfås när
bromspedalerna släpps upp, gaspedalen trycks
ned och motorvarvtalet åter överstiger 1100 r/min.
Med AutoTraction kan traktorn enkelt manövreras
med hjälp av gas- och bromspedalerna.
HASTIGHETSTABELL FÖR HITECH OCH HITECH 5 (UTAN KRYPVÄXEL)
› Kan fås på modellerna N103-N123
› Max tillgänglig pumpkapacitet på 90 l/min som tillval
› Den ursprungliga trestegs-powershift-transmissionen Valtra HiTech finns kvar bland
­alternativen
TURBINKOPPLING
nästan all kraft. Effektförlusten med turbinkopplingen är mindre än 2 %. Den underhållsfria turbinkopplingen möjliggör en mjuk start, vilket är
en fördel framför allt vid arbete med frontlastare
och tillkoppling av redskap.
AUTOTRACTION
0
10
20
30
40
50
0
M1-I
M1-II
M1-III
M2-I
M2-II
M2-III
A1
A2
A3
A4
A5
M3-I
M3-II
M3-III
M4-I
M4-II
M4-III
B1
B2
B3
B4
B5
H1-I
H1-II
H1-III
H2-I
H2-II
H2-III
C1
C2
C3
C4
C5
H3-I
H3-II
H3-III
H4-I
H4-II
H4-III
D1
D2
D3
D4
D5
10
20
30
40
Transmissioner
HiTech 5
50
23
Versu N123, N143 och N163
Arbeta bekvämt
ARMSTÖDET – UNIKT UTFORMAT
Valtra Versu-traktorerna har först och främst
konstruerats för att göra det möjligt att ar­beta
effektivt under långa arbetsdagar. Den automatiska transmissionen och de servoassisterade bromsarna bidrar till smidig och enkel körning. Fem powershift-steg för var och en av de
6 gruppväxlarna ger dig imponerande 30 växlar
i båda körriktningarna. Ännu enklare är den automatiska växlingen mellan gruppväxlarna C och
D. På så vis har du alltid rätt växel, oavsett om du
arbetar i fält eller kör en transport. Här fi nns allt
du behöver, men ingen växelspak. Nu manövrerar du powershift-lådan med 3 strömställare på
det patenterade, ergonomiska Valtra-Armstödet
– oberoende av i vilken körriktning du arbetar.
Transmissioner
24
Automatiska funktioner
› Extra grepp i ojämn terräng
› Armstödet kan höjas när stolen roteras
› Stabilare grepp vid användning av reglage för
handgas, hydraulik och frontlyft
Automatväxling, läge 1
› Reglagen för powershift, U-Pilot, farthållare,
hydraulik och frontlyft är perfekt placerade
Automatväxling, läge 2
D3
D2
AutoTraction
C4
kundanpassade behov
väghastigheter
Farthållare med två körhastigheter
C5
Justerbar växlingsautomatik för
Möjliggör automatväxling för alla
D5
D1
effektiv körning
C och D
Motorvarvtalsminne
D4
Fabriksinställning för stressfri och
Automatväxling mellan grupp
Förprogrammering av startväxel
VERSU – GRUPPVÄXLAR(1 400 - 2 200 varv/minut)
Beskrivning
C3
Automatisk manövrering av fyrhjuls-
C2
drift
Ökar effektiviteten vid arbeten med
upprepade stopp eller fram/back
Kan enkelt ställas in för kraftuttaget
Nyckeln till stressfri kontroll av
körhastigheten
Den enklaste lösningen för stopp
och start
Undvik slirning vid tvåhjulsdrift
C1
B5
Automatläge för fyrhjulsdrift
B4
B3
B2
Automatisk diffspärr
B1
A5
A4
Effektiv manövrering av fyrhjulsdriften utan ansträngning
Effektiv manövrering av diffspärrar
utan ansträngning
Lägre tomgångsvarvtal när körvälja-
A3
A2
A1
0
5
10
15
20
25
30
35
40 km/h
km/h
Flexibelt tomgångsvarvtal
ren är i P-läget, ökat tomgångsvarv-
1200 – 650 r/min
tal om det behövs för katalysatorns
kylning
25
Transmissioner
Direct N123D, N143D och N163D
Steglös effekt
Valtra Direct tar användarvänligheten vid de mest krävande arbetsuppgifterna till en ny
nivå. Den steglösa transmissionen på Direct-modellerna är konstruerad och tillverkad av
Valtra från början till slut, enligt Valtras egna värderingar och med den individualism som
våra kunder uppskattar, på ett sätt som bara Valtra kan. Den steglösa transmissionen på
Direct-modellerna har med andra ord utformats både för nordisk kyla och sydländsk hetta.
1.
Valtras steglösa transmission (CVT) har förbättrats på en rad punkter. Vi har lyssnat
på våra kunder och infört ändringar på många olika områden, både i maskin- och
programvara, för att förbättra transmissionens totala prestanda. Därför kan vi nu också
introducera den nya generationens Direct-modeller.
2.
Transmissioner
26
1. TRANSMISSIONSREAKTION,
INSTÄLLNING
2. HASTIGHETSBALANS (FRAMÅT/
BAKÅT)
Inställningen för transmissionsreaktion avgör
hur känslig transmissionen är för förändringar i
motorns belastning.
När reglaget vrids moturs ges högre prioritet
till motorvarvet. När maskinen arbetar u
­ nder belastning justeras utväxlingen automatiskt så att
motorns varvtal bibehålls. Detta innebär ­också
att motorns effekt hålls konstant. När ­reglaget
vrids medurs överförs prioriteten till transmissionens utväxling. Motorns varvtal kommer att
minskas automatiskt samtidigt som det mest
ekonomiska utväxlingsförhållandet bibehålls.
Detta betyder
i praktiken att effekten minskar en aning ­medan
bränsleförbrukningen sänks. Inställningen för
transmissionsreaktion gör det möjligt för en ­aktiv
förare att välja mellan högsta effekt och bästa
bränsleekonomi. Om reglaget lämnas i mittpositionen kommer traktorn att fungera med en normal blandning av effekt och bränsleekonomi.
När reglaget lämnas i mittpositionen blir hastigheten framåt lika hög som hastigheten bakåt
(100 %). När reglaget vrids medurs minskas körhastigheten vid körning bakåt med 10 till 90 procent och när reglaget vrids moturs minskar körhastigheten framåt på motsvarande sätt. Kan användas också vid extremt låga hastigheter, ned
till 0,01 km/h om det behövs
3. MOTORBROMSNINGSINSTÄLLNING
Växla mellan tre nivåer: kraftig, normal och svag.
Svag motorbroms rekommenderas när vägen är
hal, till exempel vid snö eller is.
3.
Fyra arbetsområden: maximal dragkraft och effektivitet
Automatläget är optimalt för de flesta arbetsuppgifter
ARBETSOMRÅDE A
0-9 KM/H
AUTO-LÄGE
Extremt hög dragkraft för låga och exakta hastigheter.
Direct-modellerna finns också med drivhjulsberoende
kraftuttag som ger optimal dragkraft tillsammans med
drivna vagnar.
Motorvarvtal
ARBETSOMRÅDE B
0-18 KM/H
Auto-läget passar
­utmärkt för de fl esta
arbeten på fältet och
på vägen. I auto-läget
används högsta möjliga
utväxling för optimalt
utnyttjande av bränslet.
Körhastighet, med farthållare
ARBETSOMRÅDE C
0-27 KM/H
MANUELLT LÄGE
Idealiskt vid fälttransporter och under besvärliga förhållanden. Passar även för en lång rad olika fältarbeten
där mer kraft krävs.
ARBETSOMRÅDE D VÄGTRANSPORT
0-40 KM/H
För allmänna transporter där det inte krävs någon högre dragkraft. Passar för vägtransporter och höga hastigheter.
Transmissioner
Universalområde för tunga dragarbeten, som till exempel tung jordbearbetning, skördearbete och transport
i skogen.
Motorvarvtal, rpm med farthållare
Körhastighet
Utväxling
Manuellt läge kan
väljas i arbetsområde
A och B. utväxlingen
regleras enbart
genom att föraren
använder körreglaget.
Särskilt användbart
för skördearbeten
där en viss specifik
hastighet krävs för
olika förhållanden och
grödor.
27
Hydraulik
28
Mångsidig
hydraulik
HiTech
HiTech-modellerna har ett öppet hydraulsystem. Transmissionen och hydrauliken delar samma olja. Systemet skyddas med tryck- och retur­
filter. Pumpkapaciteten är antingen 73 eller 90 l/
min vid 2200 r/min. Maxeffekten är antingen 20
eller 25 kW och maxtrycket är 196 bar. Den maximala mängden olja för externt bruk är antingen 30 eller 40 liter med ytterligare påfyllning för
transmissionen.
HiTech-modellerna har i standardutförandet
två omställbara hydraulventiler (enkel- eller dubbelverkande). Den första ventilen kan låsas för
kontinuerligt flöde, medan den andra ventilen
har ett flytläge. Alla ventilerna manövreras direkt
med spak utan några leder eller vajrar.
Som tillvalsutrustning finns två extra bakre
ventiler och en flödesreglering för den första
ventilen (standard på 90 liter/min-versionerna).
Två elektroniskt styrda främre ventiler kan
också fås som tillval. De elektroniska ventilerna
manövreras med armstödets joystick och kan till
exempel användas för manövrering av frontlastaren.
N-SERIEN – DEN PERFEKTA TRAKTORN
FÖR FRONTLASTARARBETE
Ungefär hälften av traktorerna i N-serien levereras till kunden med en fabriksmonterad frontlastare. Som ett alternativ till joystickstyrning kan
HiTechmodellerna levereras med ett enklare mekaniskt manöversystem.
På de nya modellerna i N-serien, N113-N163,
har det omkonstruerade chassiet och den förstärkta konstruktionen kompletterats med nya
fästjärn för frontlastaren. Fästjärnen är fästa direkt på ramen och det behövs inga ytterligare stödkonstruktioner. De begränsar inte heller
vändradien. Den nya N-serien har upp till 16 %
mindre vändradie än de äldre modellerna när
den används som frontlastartraktor.
› HiTech-modellerna kan också beställas med
elektronisk frontlastarhydraulik
› Lyftkraften hos N93- och N103-modellerna är
40 kN eller som tillval 58 kN
› Lyftkraften hos N113-modellerna är 58 kN eller som tillval 77 kN, vilket också är standard
för HiTech-modellerna N123 och N143
› Alla N-modeller har dragstänger med fånghakar kat 2/3. Begränsningslänkarna är som
standard av manuell typ med låsprintar, med
ett automatiskt utförande som tillval
Hydraulik
HITECH-MODELLERNAS HYDRAULIK
29
Den moderna traktorn
Versu och Direct
Hydraulik
30
Transmissionen och hydrauliken har separata oljor. Upp till 40 liter av hydrauloljan kan användas externt när tanken är fylld med 58 liter olja
(47 liter med 65 liter i tanken). Pumpen är en variabel axialkolvpump med en maximal kapacitet på 115 l/min. Som tillval finns en högkapacitetspump med ett flöde på 160 l/min. Det är
möjligt att få upp till 9 hydraulventiler: fyra bak,
tre fullt justerbara ventiler fram och två fastflödesventiler bak. En anslutning för extern LS-hydraulik (power beyond) kan också fås som tillval.
Tack vare högkapacitetspumpen med ett flöde på 160 l/min balanseras temperaturen på oljorna till transmissionen och hydrauliken med
hjälp av ett värmeväxlarsystem som inte bara
kyler ned hydrauloljan utan också vid behov för
över värmen i motsatt riktning för att hydrauliken inte ska bli för kall på vintern.
N-serien har också utrustats med en helt ny
frontlyft som är stark nog för alla typer av redskap. Frontlyftens lyftkraft och lyftområde har
ökats ytterligare och det går nu att få 35 kN lyftkraft 60 cm från länkarmarnas anslutningspunkt.
Traktorerna i N-serien förses med dragutrustning avsedd för respektive marknad. Istället för
en standardlyftdragkrok kan man välja ett hy-
drauliskt utskjutbart drag vilket gör det extra enkelt att ansluta en släpvagn.
Både den centraleuropeiska och nordiska
dragutrustningen kan också förses med en K80
kulkoppling för säker tillkoppling av släpvagn.
Detta ökar körkomforten med släp och minskar
dessutom slitaget.
› På basmodellerna används de bakre hydraulventilerna för manövrering
› Joystickmanövrering med främre ventiler som
tillval
› Versu- och Direct-modellerna kan fås med två
par snabbkopplingar framtill
› Svängbar frontlyft med Valtras automatiska LH-Link-system finns som tillval på Versuoch Direct-modellerna
› Alla modeller i N-serien har en trepunktslyft
med elektronisk Autocontrol och ett mycket stort lyftområde. Transportsvängningsdämpning är också standard på alla modeller i N-serien.
› Versu- och Direct-modellernas lyftkraft är 81
kN.
Manövrera hydrauliken från armstödet
Valtra ARM på Versu- och
Directmodellerna
Samtliga justerbara ventiler kan programmeras från traktorterminalen och möter
funktionskraven även från de nyaste redskapskombinationerna. Ingen annan traktor
i samma storleksklass har lika mångsidig och justerbar redskapshydraulik.
FUNKTIONER:
› 4 lägen (inklusive ett flytläge)
› Ställ in drifttiden från 1 till 60 sekunder eller
välj kontinuerligt flöde
› Ventilerna kan också användas för enstaka
manövrer utan separata inställningar
Föraren kan lagra tre ventilinställningar (M1, M2
och M3) som kan användas för olika redskap.
U-Pilot-systemet kan också användas för att
­lagra inställningar för specifika redskap.
Hydraulik
› Flödeskontroll för varje ventilblock, inklu­sive
tre förinställda lägen: 10 %, 50 % eller 100
% av maximalt flöde. Vid mindre flöden kan
­flytlägena aktiveras samtidigt, vilket förenklar
vid tillkoppling av redskap
31
HITECH 5
Hytt
32
VERSU / DIRECT
Valtra-hytten:
rymlig och tyst
Valtras hytter är designprodukter som byggs
specifikt för att vara rymliga, ergonomiska och
säkra för föraren. Hytten på traktorerna i N-­
serien är den hittills överlägset rymligaste hytten
i storleksklassen, samtidigt som den er­bjuder utmärkt sikt genom de tonade rutorna. De stora
dörrarna gör det enkelt att stiga i och ur hytten. Eftersom den är utformad för en mångsidig användning har hytten ett plant golv. Tre stadiga och räfflade fotsteg leder upp till hytten och
bränsletanken har utformats för att hålla lera
borta från stegen.
Dörrarna är stora och öppnas stort med hjälp
av gasfjädrar. Dörrhandtagen är enkla att greppa.
Dörrarna är försedda med stabila metall­ramar
och smorda gångjärn.
Hytten är tillräckligt stor så att det standardmonterade sätet lätt kan svänga runt 180 grader. De 5,7 kvadratmeter stora glasrutorna gör
att sikten är utmärkt. TwinTrac, dubbelkommando finns som tillval.
Valtras ständiga arbete för att sänka ljud­
nivån i hytten har givit utdelning. Motorn, transmissionen, hydrauliken, chassiet, hyttfjädringen,
isoleringsmaterialen och andra detaljer har alla
finslipats för att skapa en verkligt tyst miljö med
en ljudnivå under 70 dBa.
I HiTech-hytten manövreras transmissionen
och hydrauliken med traditionella spakar. Det
armstöd som finns som tillvalsutrustning har utformats för att manövrera frontlastare.
Hytt
VALTRAS HYTTER ÅTERSPEGLAR VÅR
NORDISKA FILOSOFI
33
Rätt förhållanden
för långa
arbetsdagar
De två värmeaggregaten, ett i taket och det
­andra under instrumentpanelen, garanterar en
behaglig temperatur, även under de kallaste
­väderförhållanden.
Golvfläkten har två hastigheter, medan takaggregatet har fyra. Takaggregatet har luftventiler i
sex riktningar som täcker in samtliga rutor. Luftkonditioneringsanläggningen (tillval på vissa mo-
Hytt
34
HYTTFJÄDRING
deller) sitter också i taket och dess komponenter har förbättrats ytterligare för att kunna ge föraren optimala arbetsförhållanden. Modellerna
N113-N163 kan också fås med klimatanläggning
som tillval.
HYTTFJÄDRINGEN HAR UTFORMATS
FÖR ATT FUNGERA ANTINGEN
SEPARAT ELLER TILLSAMMANS MED
FRAMAXELFJÄDRINGEN.
Med hyttfjädring fungerar hyttens främre fästpunkter som flexibla gångjärn, medan bakdelen kan röra sig upp till 100 mm i förhållande
till ­bakaxeln. Fjädringen utgörs av spiralfjädrar,
medan ett panhardstag förhindrar att hytten rör
sig i sidled.
Lägg också märke till de robusta fästbyglarna
för manöverboxar (tillval) som sitter på vardera
sidan av B-stolpen på hyttens högra sida.
Både förarsätet och det passagerarsäte som
kan fås som tillval är utrustade med säkerhetsbälten.
Valtra ARM
– med ny traktorterminal
I Versu- och Direct-modellerna manövreras transmissionen och hydrauliken från
armstödet Valtra ARM
Terminal
Reglage för yttre hydraulik
Transmission och vändtegsautomatik
Reglage för trepunktslyft
Körreglage (Direct)
eller handgas (Versu)
Handtag
Armstödet används för att manövrera huvudfunktionera hos den lastkännande hydrauliken.
Via den integrerade traktorterminalen kan föraren ange inställningar för hydraulventiler, transmission och U-Pilot.
Valtras instrumentpanel är tydlig och lätt att
avläsa. Den har analoga visare för bränslenivå, motortemperatur och motorvarvtal (r/min). I
­Proline-instrumentet som är standard på Versu
och Direct-modellerna finns också en analog
hastighetsmätare på höger sida. På den stora
skärmen i mitten kan en stor mängd valbar information visas, liksom drifttimmar och aktuellt
klockslag.
Armstödet Valtra ARM är standard på Versu
och Direct-modellerna i N-serien. Reglagen i
armstödet anpassas efter varje modellserie,
men grundfunktionerna är desamma vilket gör
det enkelt för en förare att växla mellan olika
Valtra-traktorer. Armstödet har ett handtag med
stabilt grepp som ger utmärkt stöd vid finjusteringar av hydrauliken. Det ger också extra stöd
vid körning i ojämn terräng och gör det lätt att
lyfta armstödet.
Den röda spaken längst fram på handtaget
används som handgas på Versu-modellerna
och på Direct-modellerna som körreglage för att
minska hastigheten vid trånga passager. Det används också för att justera transmissionens utväxling i manuellt körläge.
TYDLIG SKÄRM UTAN REFLEXER
› Dag- och nattinställning med olika färger
› Det är nu ännu lättare att ändra inställningar
– använd vredet
› Tre minnesplatser för individuella transmis­
sionsinställningar
› Fabriksinställningarna kan enkelt återställas
› Farthållarinställningarna bevaras också efter
att motorn startats om
Kördatorfunktionerna är nu ännu mer använd­
arvänliga
› Välj hur du vill att de ska räkna
Valtra ARM
VALTRA ARM,
FUNKTIONER:
Lättare att aktivera hydrauliken
› När flödet ställs in på 10 % aktiveras även flytläget
35
Mer information i en vy
› Farthållarinställningar visas tillsammans med
körinställningarna
Ny och förbättrad U-Pilot (vändtegsautomatik)
› Det är bara namnet som inte har ändrats (se
sidan 29)
U-Pilot
36
U-pilot
Mycket mer än bara vändtegsautomatik
IMPONERANDE VÄNDTEGSAUTOMATIK
› Två uppspelningsknappar i armstödet – in på
vändtegen/ut från vändtegen
› Egna minnesfunktioner för hydraulik som
­används tillsammans med U-Pilot
› Hydraulikinställningarna lagras för varje
­redskap
› Upp till 30 olika redskap kan lagras
› Redigeringsfunktion
ENKEL ATT STÄLLA IN – ÄVEN NÄR
TRAKTORN STÅR STILLA
› Hydraulikinställningar
› Transmissionsinställningar
› Redigeringsläget aktiveras automatiskt
­beroende på situationen
› Delad skärm
› Arbetsdatorinställningar
U-Pilot
En helt ny U-Pilot är standardutrustning i Versu
och Direct-modellerna. Med det nya U-Pilot-­
systemet kan du inte bara automatisera återkommande funktioner utan också ställa in och
spara hydraulinställningar för olika redskap eller
förare. Genom att använda U-Pilot kan föraren
koncentrera sig på att följa redskapet och dess
rörelser istället för att kontrollera funktionerna.
Att byta redskap är mycket enklare och går
mycket snabbare när du redan har lagrat alla
­inställningar i U-Pilot. Anslut bara redskapet och
välj rätt hydraulikinställningar och funktionssekvenser från U-Pilotens minne. Enkelt och
­produktivt.
37
TwinTrac
Fungerar i båda riktningarna
TwinTrac
38
TwinTrac är inte bara en tillvalsutrustning, utan
en komplett traktor som har utformats för att
fungera i båda riktningar.
I systemet ingår dubbelkommando i hyttens
bakre del, inklusive en extra ratt och körväljare,
samt gaspedal, koppling och bromspedaler. På
Versu- och Direct-modellerna innebär armstödet
Valtra ARM också att alla reglage följer med till
baksidan av hytten.
Vid bakåtvänt arbete har man utmärkt sikt
över redskap och arbetsområde. Många redskap fungerar också bättre framför traktorn, särskilt framför traktorns hjul. Den stora hytten ger
en perfekt arbetsmiljö, också vid arbete i o
­ mvänt
läge.
TwinTrac gör traktorn mer mångsidig, utan att
någon av alla de andra utmärkta egenskaperna
försvinner.
Observera att all hydraulikmanövrering, justering av trepunktslyftens läge och ett kraft­uttag
med flera hastigheter finns bak på traktorn.
TWINTRAC – SKÖRDEMASKINEN
Statistiken visar hur effektivt det är att arbeta i
omvänt läge. Följaktligen förbättras produktiviteten med 10 till 30 procent när TwinTrac används,
jämfört med framåtriktat arbete med en dubbel-/trippelkombination. Ju mer oregelbunden
åkerns form är och ju fler vändningar på vändtegen som behövs, desto större är fördelarna
med att arbeta i omvänt läge. Dessutom minskar
bränsleförbrukningen.
VALTRA LH LINK
Till Versu- och Direct-modellerna går det att välja till LH Link. Med LH Link kan redskapslyften vridas i önskad grad med framhjulen. Det blir då
enklare att arbeta i skarpa svängar utan att man
missar något. Frontlyftens vridning kan styras
antingen manuellt eller automatiskt. Vid skörde­
arbete är den automatiska varianten överlägsen.
39
TwinTrac
Den uppkopplade
gården
Vårt mål är att förse lantbrukare med produkter
som ökar tillväxten och avkastningen, år efter år.
Med Fuse Technologies kopplas produkterna samman med varandra på ett helt nytt sätt.
Vårt åtagande gentemot kunderna är att
­leverera produkter som optimerar, koordinerar
och kopplar samman deras utrustning och lant-
bruk på ett smidigt sätt. Genom att förse odlarna
med rätt verktyg, produkter och stöd kan de bedriva sin verksamhet på ett smartare sätt.
AutoGuide och Isobus
AutoGuide och Isobus
40
Den tredje generationens N-serie består av en rad överlägsna och mångsidiga produkter som upp­
fyller kundernas krav, oavsett inom vilket segment de arbetar. Versu- och Direct-modellerna kan
­fabriksutrustas med ett komplett autostyrningssystem eller förberedas för systemet.
FÖRDELAR MED VALTRA OCH AUTOGUIDE 3000
› Minskar överlappning och obearbetade ytor
› Sparar bränsle och tid
› Minskar användningen av utsäde, gödning
och bekämpningsmedel
› Minskar förekomsten av ogräs genom förbättrad spridning av ogräsmedel
› Värnar miljön genom att användningen­
av gödning och bekämpningsmedel
­effek­tiviseras
› Möjliggör korrekt manövrering i mörker,
­dimma och damm
› Låter föraren fokusera på redskapet
› Minskar förarens trötthet
› Gör att arbetet går snabbare
› Gör att det inte behövs något system för
­körspårsmarkering
› Minskar jordpackningen genom att samma
körspår kan standardiseras
AgCommand
KUNDERNA UPPSKATTAR DE MÅNGA
FÖRDELARNA MED AGCOMMAND:
› Tillgång till viktiga maskindata nära nog i
­realtid
› Förbättrad maskin- och förarproduktivitet
› Tillgång till viktig information om traktorns
prestanda för att säkerställa maximal drifttid
› Meddelande via e-post eller sms vid onormal
maskinaktivitet
AgCommand
Alla modeller i N-serien kan utrustas med telemetrisystemet Agcommand. De rörelser och
det arbete som utförs med traktorn registreras
av systemet på en internetbaserad server. Från
servern är det möjligt att spåra traktorn och
dess funktioner (från traktorns can-bus), och
mäta traktorns prestanda på fältet. Spårningen
är ständigt tillgänglig och önskad prestandainformation kan lätt letas fram genom filtrering efter
datum och parametrar.
Entreprenadföretag och andra maskinparksägare kan enkelt övervaka maskinerna via Agcommand – både realtidsinformation och arkiverade uppgifter. Precisionen är tillräckligt hög
för registrering av arbete som utförs på olika delar av fältet.
AgCommand kan nås av maskinägaren från
valfri dator via internet. Traktorinformationen
överförs från traktorn till servern via ett GSM-nät.
41
Valtra populär i
skogen och på
vägen
Skogsarbete och kommunal verksamhet
42
SKOGSHYTT
HYTT MED SIKT ÅT SIDORNA
Valtra erbjuder en skogshytt som tillval. Hytten
är utrustad med en skyddsbåge runt taket och
takfönster baktill på hytten. De övre fönstren består av polykarbonat och bakrutan och de bakre
sidorutorna kan bestå av antingen härdat glas
eller stöttåligt polykarbonat. Den nedre rutans
hörn har utformats för att möjliggöra att praktisk
kabeldragning in i hytten förenklas.
Valtras SVC-hytt med helglasad polycarbonat
högersida förbättrar effektiviteten och säkerheten vid arbete där det krävs god uppsikt nära
traktorn. Fri sikt krävs framförallt vid kommunal
verksamhet i trånga utrymmen och inom lantoch skogsbruket. Den nya SVC-hytten ökar Valtra-traktorns mångsidighet på ett unikt sätt.
Den nya hytten SVC360 (hytt med sikt åt
sidorna + skogstak) ger utmärkt sikt på traktorns högra sida, uppåt och uppåt baktill. Med
SVC360-hytten förbättras arbetsförhållandena för alla uppgifter där det krävs bra uppsikt.
SVC360-hytten är ensam i sitt slag på marknaden och ger oöverträffad sikt åt alla håll. Endast
Valtra kan tillhandahålla en SVC360-hytt i kombination med TwinTrac-systemet för omvänd förarplats. Tillsammans ger de här funktionerna möjlighet till oöverträffad arbetseffektivitet – oavsett
i vilken riktning arbetet utförs.
Alla Valtra-hytterna är FOPS- och ROPS-godkända.
43
Skogsarbete och kommunal verksamhet
Valtra-service
och utbildning
Valtra utbildningscenter vid Suolahti-fabriken i Finland har ansvaret för utbildningen av
vår internationella underhålls- och reservdelspersonal. Centraliserad utbildning ger hög
kvalitet och konsekvent underhåll, samt ett snabbt informationsflöde från våra kunder till
hela Valtra-organisationen.
Valtra-service och utbildning
44
Valtra Spare Parts sammanställer även alla service-, verkstads- och reservdelshandböcker. Valtra-litteratur, inklusive våra användarhandböcker, står för det allra bästa inom traktorbranschen.
Valtras moderna och effektiva centraliserade reservdelssystem levererar snabba och garanterade reservdelar och servicesupport. Inom Europa kan reservdelar levereras inom 24 timmar. I
många regioner är vår reservdelsservice tillgänglig dygnet runt. Traktorerna i Valtra N-serien är
enkla och okomplicerade att serva och underhålla. Bytesintervallen för motor-, transmissionsoch hydrauloljorna är långa, och oljebytena är
enkla att utföra. N-serien har konstruerats så att
det är lätt att komma åt kylsystem, luftfilter, oljeoch bränslefilter. Motorhuven lyfts rakt upp för
att förenkla underhållet. Kylsystemet går också
att öppna separat för rengöring. Alla de här aspekterna är till fördel för kunder i alla regioner
och klimatförhållanden.
AGCO Parts
och Valtras kundservice
SERVICESATSER
Valtra tillhandahåller praktiska servicesatser för
100-timmars, 500-timmars och 1 000-timmarsservicen. De här satserna inkluderar alla nödvändiga originaldelar och ger garanterat kvalitet
och resultat. Med originaldelar ökar säkerheten.
AGCO Parts
För att en traktor i N-serien ska vara helt driftsäker ska endast de vätskor som rekommenderas för traktorn ifråga användas. Titta efter etiketterna ”Valtra Genuine Spare Parts” eller ”AGCO
Parts” på produkternas förpackningar. Samma
delar används till nya Valtra-traktorer.
45
Färger
Valtra är världens ende traktortillverkare som tillverkar
traktorer i olika färger. I mer än 25 år har Valtrakunderna kunna välja färg på sin traktor.
Eftersom Valtra-traktorerna anpassas för kunderna
kan man också välja den färg man önskar. Välj mellan röd, röd metallic, grön metallic, blå metallic, svart
metallic, orange metallic, stålgrå metallic, vit metallic
och gul.
Färgerna som visas på den här sidan motsvarar de
riktiga lackernas färg så nära det är möjligt. På grund
av trycktekniken kan vi inte garantera att de färger
som visas är korrekta till 100 %.
Röd
36102800
Färger
Svart metallic
37656700
Vdb-gul
64045400
Röd metallic 2012
64046900
Tekniska specifikationer för N-serien
MODELL
N93
N103
N103.4
N113
N123
N143
HiTech
HiTech
HiTech
HiTech
HiTech
HiTech
MOTOR, AGCO POWER
33AWI
33AWI
44AWI
44AWI
44AWI
49AWI
Antal cylindrar/volym/l
3/3.3
3/3.3
4/4.4
4/4.4
4/4.4
4/4.9
Max. effekt, kW/hk/varv/min
73/99/2000
82/111/2000
82/111/2000
91/124/2000
99/135/2000
112/152/2000
Max. effekt, transporteffektförstärkning, kW/hk/varv/min
-
-
89/121/2000
96/130/2000
105/143/2000
118/160/2000
Max. vridmoment, Nm/varv/min
430/1600
465/1600
460/1500
510/1500
540/1500
600/1500
Max. vridmoment, transporteffektförstärkning, Nm/varv/min
-
-
490/1500
530/1500
560/1500
650/1500
TRANSMISSION
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
0.6-50 ***
0.6-50 ***
EFFEKT (ISO 14396)
VRIDMOMENT
24+24R (26+36R)
Antal växlar
Std-hastigheter min-max, km/h
3.5-40
3.5-40
HiTrol turbinkoppling
tillval
tillval
tillval
3.6-40 (0.6-40)
tillval
tillval
540, motorvarv/min
1874
1874
1874
1874
1874
1874
540e, motorvarv/min
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1000, motorvarv/min
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Drivhjulsberoende kraftuttag
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
Främre kraftuttag
-
-
tillval
tillval
tillval
tillval
Max. pumpeffekt, l/min
73
73 (90)
73 (90)
73 (90)
73 (90)
73 (90)
Max. antal ventiler bak
4
4
4
4
4
4
Max. antal ventiler fram
2
2
2
2
2
2
Hydraulolja för redskap, l
30
30
30/40
30/40
30/40
30/40
Max. lyftkraft, kN
53 (77)
53 (77)
58 (77)
58 (77)
77
77
Frontlyft (tillval) lyftkraft, kN
28
28
35
35
35
35
KRAFTUTTAG (TVÅ HASTIGHETER)
HYDRAULIK
TREPUNKTSLYFT
46
Vit metallic
37770400
Orange metallic
37656800
MÅTT OCH VIKT
420/85R38+340/85R28
Däck
Grön metallic 2012
64047200
Stålgrå metallic 2012
64047000
Blå metallic 2012
64047100
AGCO, Your Agriculture Company, är en av de främsta tillverkarna av jordbruksmaskiner och tillhandahåller högteknologiska lösningar för professionella lantbrukare världen över. Företaget ser som sin främsta uppgift att tillhandahålla förstklassig kundservice, innovationer och kvalitet. AGCOs produkter distribueras i fler än 140 länder
över hela världen.
460/85R38+380/85R28
Hjulbas, mm
2533
2533
2665
2665
2665
2665
Längd, mm
4329
4329
4436
4664
4664
4664
Bredd, mm
2538
2538
2550
2538
2538
2538
Höjd, mm
2875
2875
2875
2875
2875
2875
Vändradie, m
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
Markfrigång bak, mm
480
480
480
480
480
480
Utan extra vikt, kg
4700
4700
5020
5020
5050
5050
Bränsletank, l
220
220
230
230
230
230
Adblue-tank, l
-
-
27
27
27
27
* inkl. kryphastigheter (tillval)
** max. hastighet beroende på landsspecifik lagstiftning
*** finns även som EcoSpeed (40 km/h med reducerat motorvarvtal 1 750 varv/minut) eller version för 1-50 km/h.
MODELL
N93
N103
N103.4
N113
N123
N123
N143
N163
N123
N143
N163
HiTech 5
HiTech 5
HiTech 5
HiTech 5
HiTech 5
Versu
Versu
Versu
Direct
Direct
Direct
MOTOR, AGCO POWER
33AWI
33AWI
44AWI
44AWI
44AWI
49AWI
49AWI
49AWI
49AWI
49AWI
49AWI
Antal cylindrar/volym/l
3/3.3
3/3.3
4/4.4
4/4.4
4/4.4
4/4.9
4/4.9
4/4.9
4/4.9
4/4.9
4/4.9
Max. effekt, kW/hk/varv/min
73/99/2000
82/111/2000
82/111/2000
91/124/2000
99/135/2000
99/135/1900
112/152/1900
120/163/1900
99/135/1900
112/152/1900
120/163/1900
Max. effekt, transporteffektförstärkning, kW/hk/varv/min
-
-
89/121/2000
96/130/2000
105/143/2000
105/143/1900
118/160/1900
126/171/1900
105/143/1900
118/160/1900
126/171/1900
Max. vridmoment, Nm/varv/min
430/1500
465/1600
460/1500
510/1500
540/1500
540/1500
600/1500
650/1500
540/1500
600/1500
650/1500
Max. vridmoment, transporteffektförstärkning, Nm/varv/min
-
-
490/1500
530/1500
560/1500
560/1500
650/1500
700/1500
560/1500
650/1500
700/1500
TRANSMISSION
5PS
5PS
5PS
5PS
5PS
Versu
Versu
Versu
Direct
Direct
Direct
30+30R
30+30R
30+30R
CVT
CVT
CVT
0.8-50 ***
0.8-50 ***
0.8-50 ***
0-50
0-50
0-50
EFFEKT (ISO 14396)
20+20R (30+30R)
Antal växlar
Std-hastigheter min-max
3.5-40
3.5-40
3.6-40 (0.8-40)
3.6-40 (0.8-40)
0.8-50 ***
HiTrol turbinkoppling
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
540, motorvarv/min
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
540e, motorvarv/min
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1000, motorvarv/min
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Drivhjulsberoende kraftuttag
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
Främre kraftuttag
-
-
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
Max. pumpeffekt, l/min
73 (90)
73 (90)
73 (90)
73 (90)
73 (90)
115 (160)
115 (160)
115 (160)
115 (160)
115 (160)
115 (160)
Max. antal ventiler bak
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Max. antal ventiler fram
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Hydraulolja för redskap, l
30
30
30/40
30/40
30/40
40/47
40/47
40/47
40/47
40/47
40/47
Max. lyftkraft, kN
40 (58)
40 (58)
58 (77)
58 (77)
77
81
81
81
81
81
81
Frontlyft (tillval) lyftkraft, kN
28
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
KRAFTUTTAG (TVÅ HASTIGHETER)
HYDRAULIK
N-serien – tekniska specifikationer
VRIDMOMENT
47
TREPUNKTSLYFT
MÅTT OCH VIKT
420/85R38+340/85R28
Däck
460/85R38+380/85R28
520/85R38+420/85R28
520/85R38+420/85R28
Hjulbas, mm
2533
2533
2665
2665
2665
2665
2665
2665
2665
2665
2665
Längd, mm
4329
4329
4436
4664
4664
4664
4664
4664
4664
4664
4664
Bredd, mm
2538
2538
2550
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
Höjd, mm
2875
2875
2875
2875
2875
2945
2945
2945
2945
2945
2945
Vändradie, m
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
Markfrigång bak, mm
480
480
480
480
480
500
500
500
500
500
500
Utan extra vikt, kg
4700
4700
5020
5020
5070
5450
5450
5600
5450
5450
5600
Bränsletank, l
220
220
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Adblue-tank, l
-
-
27
27
27
27
27
27
27
27
27
* inkl. kryphastigheter (tillval)
** max. hastighet beroende på landsspecifik lagstiftning
*** finns även som EcoSpeed (40 km/h med reducerat motorvarvtal 1 750 varv/minut) eller version för 1-50 km/h.
Tel. +358 20 45 501
Fax +358 20 455 0533
www.valtra.com
Lantmännen Maskin AB
Tel. 0771-386400
www.lantmannenmaskin.se
www.valtra.se
Traktorerna som visas i den här broschyren kan vara utrustade med tillvalsalternativ. Ändringar är möjliga – alla rättigheter förbehålles.
Mainostoimisto Ilme Oy 10 / 2014 Grano Oy ref.nr 064-1058-3
Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Download