2011-06-15 HÖGSTA DOMSTOLEN, AVVERKNING OCH

advertisement
2011-06-15
HÖGSTA DOMSTOLEN, AVVERKNING OCH SKOGSDAG
Positivt besked också från Högsta Domstolen
I det förra medlemsbrevet i mars så skrev vi att den juridiska processen mot Toomas
Kuinberg och Urmas Toome var över efter att de fällts i både Tingsrätt och Hovrätt. Men
det visade sig sedan att de åtalade hade begärt prövning också i Högsta Domstolen. Efter
vårt årsmöte i maj har dock HD nu också sagt sitt genom att klargöra att man inte ger
prövningstillstånd för detta fall. Sannolikt ansåg man att det inte fanns några
omständigheter som skulle tala emot utslagen i Tingsrätt och Hovrätt och heller inga
principiella inslag i övrigt för att åter låta pröva fallet. Därmed kan vi nu äntligen bekräfta
att det är juridiskt klarlagt att TK och UT förskingrat pengar från en av våra medlemmar
och från föreningens kassa och därmed ekonomiskt ska ersätta föreningen för detta!
Det är ännu inte klart hur indrivningen av pengar kommer att fungera, men vi har
inteckningar i de dömdas fastigheter motsvarande de förskingrade beloppen. Vi kommer
därför att begära att kronofogden agerar om inte betalningen kommer snabbt. Därmed
torde ersättningen också i verkligheten komma föreningen till del inom rimlig tid.
Vi kommer också att kontakta de medlemmar som tidigare meddelat oss att även de
känner sig lurade av Toomas Kuinbergs avverkningsföretag Sevos Talu. Vi kan stödja
dessa medlemmar genom att inledningsvis undersöka hur deras bevisföring ser ut. Sedan
får gruppen gemensamt besluta om den vill driva en grupptalan mot Toomas Kuinberg
eller inte. Föreningen har endast möjlighet att vara med i starten av detta, för att avgöra
om det finns förutsättningar att lyckas eller inte. Sedan måste arbetet drivas av gruppen
själv. De som ännu inte meddelat oss att de känner sig lurade och är intresserade av att
utreda hur bevisföringen ser ut får gärna kontakta oss.
De planerade avverkningarna genomförs i sommar
Det första s k avverkningsprojektet sköts ju upp pga vinterns snömängder, men ska i
stället genomföras i sommar när markerna torkat upp. Alla skogsägare som anmält sitt
intresse har nu fått kontraktsförslag att signera, Min bedömning är att arbetet bedrivs
mycket seriöst och professionellt av skogsägarföreningen Läänemaa Metsaühistu (LM).
Det ska bli intressant att samla in medlemmarnas synpunkter efter att avverkningarna
genomförts, för att utvärdera hur modellen fungerat och ta en förnyad diskussion med
LM om förbättringar till nästa säsong.
Detta innebär att ni som är intresserade av att sälja avverkningsrätter och genomföra
avverkningar den kommande säsongen bör göra det nu i sommar eller under den tidiga
hösten. Anmälningsblankett har tidigare skickats ut av Monica Ahlström, men den finns
också på hemsidan under fliken Information. För att planering av avverkningsområden
ska kunna ske så måste man ha en skogsbruksplan, så om ni behöver en sådan så anmäl
intresse av det också. Lämpligen meddelar ni ert intresse till Carl-Axel Adelman
([email protected]), som är vår främsta kontaktperson mot LM, med kopia till
[email protected]vastrakustensskogsagare.se.
.
2011-06-15
Ni som också är medlemmar i LM kan kontakta Mikk Link där direkt om ni har några
frågor:
Läänemaa Metsaühistu
c/o Mikk Link
Kiltsi tee 10
90403 Haapsalu, Estonia
[email protected]
Tel +372 534 536 98
Skogsdag i Estland i sommar
Ni som vill veta mer om hur det går till att sköta och avverka skog är välkomna på en
skogsdag den 13 juli i Rickul/Nuckö-området. Vi räknar preliminärt med att starta ca kl 9
vid hamnen i Rohuküla, så att medlemmar från Ormsö kan ansluta, och sedan åka mot
Rickul/Nuckö. LM kommer att berätta om sin verksamhet och avverkningsprojektet samt
visa hur en avverkningsmaskin arbetar för att vara effektiv men också undvika skador på
mark och kvarstående träd. VSK kommer också att vara med och berätta om hur ett
långsiktigt skogsbruk bedrivs, för att bidra till att de viktiga skogsskötselfrågorna
verkligen blir belysta. Vi kommer också att diskutera skogsföryngring, virkespriser och
skatt i samband med försäljning.
Vi ber er meddela ert intresse för medverkan till [email protected] eller
direkt till Bengt Brunberg på telefon 070-565 12 41 senast den 1 juli, så vi vet om det
finns tillräckligt många intresserade för att genomföra evenemanget. Vi tror att det kan
bli en riktigt nyttig dag.
Vi återkommer till dem som anmält sig med mer detaljer om tid, plats och program.
Kanske vi också kan sätta upp ett anslag på lämpliga platser i Estland om detta.
Vi i styrelsen önskar er en riktigt bra sommar! Sköt om er - och skogen.
Hälsningar
Bengt Brunberg (ordf.)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards