WORD - Skrivansokan

advertisement
Trägolv X-perten
Att: Chef Kurt Jacobsson
Projektsäljare golvlösningar
00/00/00
Jag har ett erbjudande, ni inte kan säga nej till
Med mig som säljare får ni:
Sveriges bästa säljare som kommunicerar sakligt och trovärdigt
Erfarenhet av förberedelse av offerter i byggbranschen
Utbildad snickare och med kunskap om byggbranschen
Med mer än 8 år som snickare, har jag fått en grundlig kunskap om de olika typer av golv, som
allmänna entreprenörer och större golvföretag oftare väljer för nya byggnader och större
renovationer.
De sista 2 åren har jag tillbringat den största delen av min tid på att hjälpa byggmästare med att
förbered offerter, och att skapa nätverk för att upprätthålla och utveckla verksamheten. Det verkar ha
lyckats, eftersom mina insatser har lett till att orderboken ökade med 31% förra året och preliminärt
18% i år. Därför har jag en stor önskan om att använda all min tid till att kombinera min yrkeskunskap
och försäljningstalang genom att vara er nye säljare, med ansvar för försäljning och rådgivning.
Jag tycker om att arbeta självständigt, och löser uppgifter från början till slut utan hjälp från andra.
Men jag kan inte vara utan support från professionella kollegor, som jag kommer göra allt för att få ett
ömsesidigt och inspirerande samarbete med.
Arbetet med att planera och genomföra besök hos befintliga och nya potentiella kunder, kommer jag
alltid uppleva som spännande. Jag gillar att lyssna och få frågor som jag kan erbjuda en eller flera
lösningar på. Jag är bra på att utföra presentationer med hjälp av PowerPoint. Jag försöker alltid
anpassa min presentationsform beroende på målgrupp - men är alltid professionellt välformulerad i
min kommunikation.
Även om jobbet erbjuder "frihet under ansvar", kommer jag att drivas av en önskan och ambition, att
mitt arbete resulterar i avtal eller kontrakt med Trägolv X-perten som leverantör och mig som säljare.
Jag hoppas att ni väljer ut mig för en intervju.
Vänliga hälsningar,
Peter Test
Peter Test – Testvägen 4 / 580 00 Linköping / Mobil 11 222 33 44 / E-post [email protected]
Download