Problem med din e

advertisement
September 2010
Problem med din e-legitimation
September 2010
Problem med din e-legitimation
Inloggningsproblem
GENERELLA FEL VID INLOGGNING
Transportstyrelsen har upptäckt att flera av de fel användare får är generella och
kan uppkomma oavsett vilken e-legitimation de har och försöker verifiera sig
med.
Felmeddelande: Du har angett en ogiltig e-legitimation
Att felmeddelandet dyker upp beror främst på följande:
1. Kortet i dosan är inte i, det vill säga datorn kan inte hitta någon elegitimation.
2. Programvaran till kortläsaren är inte igång på datorn. De vanligaste
programvarorna är NetID och Nexus personal. När dessa programvaror
är igång visas det genom att följande ikoner syns längst ner till höger på
din dator:
(Den röda symbolen med den vita gubben samt ID symbolen)
3. Om du en gång valt att logga in i tjänsten med e-legitimation men valt att
avbryta det hela vid själva inloggningen, går det inte att logga in
(generera e-legitimationen) igen utan att först stänga ner
webbläsarfönstret och öppna ett nytt.
Om programvaran för kortläsaren är igång och du kan se att ett certifikat
visas i programvaran (detta kan du kontrollera genom att öppna
programmet, från ikonen eller från startmenyn) ska det räcka med att du
startar om webbläsaren. Då ska felmeddelandet inte komma tillbaka.
Felmeddelande: Ogiltig certifikatutgivare
Felmeddelandet kan uppkomma om du har en e-legitimation från Nordea men
försöker logga in genom att klicka på Telias inloggning istället. Du får upp
inloggningen, men felmeddelandet kommer inte upp förrän du har skrivit in ditt
lösenord.
Felmeddelandet kan även uppkomma om du har varit inloggad och försöker
logga in igen - med en annan e-legitimation. Då kan sessionen från den gamla elegitimationen finnas kvar på servern - och det är därför detta felmeddelande
kommer upp.
September 2010
Felmeddelande: The page requires a client certificate
Om detta felmeddelande kommer upp beror det troligtvis på att din dator inte
känner av e-legitimationen. Kontrollera att dosan är inkopplad till datorn.
Kontrollera även om din e-legitimation fungerar hos andra aktörers e-tjänster.
Har e-legitimationen fungerat tidigare?
Kontrollera sedan om programvaran till kortläsaren finns och är igång på datorn.
När denna programvara är igång visas det genom en ikon längst ner till höger på
din dator. Du kan även testa att ladda om certifikatet genom att högerklicka på
ikonen.
BANKID
Ingen inloggningsruta visas - bara ett rött kryss
Vid inloggning med BankID krävs att du har java/sun som tilläggskomponent i
din webbläsare, annars laddas inte inloggningsbilden. Istället ser du bara en tom
ruta med ett rött kryss.
Kontrollera att du har java/sun som tilläggskomponent och att den är aktiverad
genom att gå in under Verktyg/Hantera tillägg i din webbläsare. Ser du att
tilläggskomponenten java/sun är inaktiverad, aktivera den igen, öppna upp ett
nytt webbläsarfönster och testa igen.
Finns inte java/sun som tilläggskomponent på din dator kan du ladda ner den via
länken, http://www.java.com/sv/
Testa därefter igen.
Inget BankID hittas på din dator - Mappen innehåller inget BankID 002
Felmeddelandet "Mappen innehåller inget BankID 002" kan ofta lösas genom att
du pekar ut BankID:t igen. Det gör du via bläddra-knappen.
Därefter är defaultmappen (på Windows XP):
\Documents and settings\användar_namn\Mina dokument\cbt
Fungerar fortfarande inte din e-legitimation, testa ditt BankID via adressen:
https://test.bankid.com/TestBankidCom/Templates/StartPage.aspx
Fungerar det inte heller här innebär det att felet inte ligger hos oss på
Transportstyrelsen utan hos ditt BankID.
September 2010
Fel lösenord vid inloggning med BankID
Certifikat från Handelsbanken – inte ett giltigt BankID
Transportstyrelsen har blivit kontaktad av användare som försöker logga in i
våra e-tjänster med ett mjukt certifikat från Handelsbanken. Detta certifikat är
Handelsbankens egna för inloggning mot bankens tjänster och alltså inte ett
giltigt BankID som kan användas vid inloggning till Transportstyrelsens etjänster.
TELIA
Transportstyrelsen har upptäckt ett antal fel som användare fått vid inloggning
med sin e-legitimation från Telia.
Webbläsare
Följande webbläsare stödjer användningen av e-legitimation från Telia:
PC: Internet Explorer 6.0 och 7.0 (för AltaVista krävs 7.0)
Firefox 1.5 och 2.0
Mac: Firefox 1.5 och 2.0 (endast e-legitimation i datorn)
Linux: Firefox 1.5 och 2.0 (endast e-legitimation i datorn)
Inloggningsrutan kommer inte upp
Om detta felmeddelande kommer upp beror det troligtvis på att din dator inte
känner av e-legitimationen. Kontrollera att dosan är inkopplad till datorn och att
dosan lyser grönt. Kontrollera även om din e-legitimation fungerar hos andra
aktörers e-tjänster. Har e-legitimationen fungerat tidigare?
Kontrollera sedan om programvaran till kortläsaren finns och är igång på datorn.
September 2010
När denna programvara är igång visas det genom en ikon längst ner till höger på
din dator. Du kan även testa att ladda om certifikatet genom att högerklicka på
ikonen.
Utgånget kort
Tyvärr skickar inte Telia ut någon information när din e-legitimation har gått ut.
Det kan alltså vara så att ditt certifikat inte längre är giltigt. Ta dig en titt på
kortet och kontrollera att det datum som står där inte är utgånget. Är ditt kort
inte giltigt längre måste du vända dig till Telia för att beställa ett nytt.
Som privatperson använder du dig av följande beställningsblankett:
http://www.telia.se/files/BestBlankett_eleg_privat_100202.pdf
Som företag använder du dig istället av beställningsblankett:
http://www.telia.se/business/documents/BestBlankett_eleg_Foretag_100202.pdf
Om du har NetID som programvara syns det tydligt när du ska logga in om
kortet är giltigt:
Inloggningen laddas men certifikatet visas inte (gul triangel)
Om rutan du ser nedan är tom under rubrikerna ”Namn” och ”Utfärdare” är även
September 2010
knappen ”Visa certifikat” släckt.
Det kan också vara så att den programvara du har till din e-legitimation är
gammal, vilket kan resultera i att certifikatet inte visas som ett val i
inloggningsrutan. Rutan är tom och du kan inte välja något (olika
inloggningsrutor beroende på program till kortläsaren).
För att lösa problemet:
 Öppna kontrollpanelen i din dator.
 Välj ”Lägg till och ta bort program”.
 Ta bort programmet för kortläsaren.
Programmet heter troligtvis NetID eller setweb, annars något liknande
beroende på version av programmet. Storleken är mellan 1-5 MB.
 När programmet är borttaget från listan, gå in på www.telia.se/e-leg
 Välj att ladda ner klientprogramvaran NetID.
 Följ guiden som installerar det nya programmet på din dator.
 När installationen är klar - testa att logga in i tjänsten igen.
 Fungerar det fortfarande inte, vänd dig till Telias kundtjänst på telefon 02032 32 62, eller via e-postadressen: [email protected]
Ej behörig till tjänsten
Om du försöker logga in i en tjänst som du inte har behörighet till, kommer du
att komma förbi själva inloggningen, men väl inne i tjänsten få ett
felmeddelande om att du inte är behörig.
September 2010
NORDEA
För Nordeas e-legitimationer används främst programvaran Nexus personal. Den
ser ut så här vid inloggningen:
Om det finns flera e-legitimationer på din dator ser det ungefär ut så här:
Ta bort en gammal e-legitimation
Till Nexus Personal finns ett programfönster som hanterar e-legitimationer. I
programfönstret kan du byta säkerhetskod/PIN-kod och ta bort en gammal elegitimation.
Gör så här:
Starta programmet genom att klicka på Start/Program. Välj sedan Personal 4.x.x/
Personal, alternativt dubbelklicka på ikonen Nexus Personal i statusfältet.
September 2010
Programmet startar och ser ut så här:
Den nya e-legitimationen visas här i en grön ram. Om du vill vara säker på att du
tar bort rätt e-legitimation kan du kontrollera datumet då e-legitimationen
skapades. Det gör du genom att dubbelklicka på e-legitimationen. Där kan du
även se giltighetstiden på e-legitimationen.
Fel inne i tjänsten efter inloggning
SERVER ERROR IN APPLICATION
Det här felmeddelandet har inte med din e-legitimation att göra. I det här läget
har du redan blivit identifierad och felet uppkommer när applikationen ska
laddas. Detta är ett temporärt fel som applikationen genererar och behöver inte
ha något att göra med dig som specifik användare.
Felet kan ha flera orsaker. Det kan vara så att webbservern har problem att
hämta data. Ofta löser sig det genom att du stänger ner din webbläsare och
loggar in i tjänsten igen. Skulle felet fortfarande finnas kvar, kontakta oss på
Transportstyrelsen via vårt webbformulär,
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-oss/Stall-fragor-lamnasynpunkter-eller-information/Var-webbplats/
September 2010
Utloggning
Användare som använder e-legitimation från Nordea (Nexus personal) eller
Telia, och som loggar ut från en tjänst genom att använda Logga ut-knappen,
kan ligga kvar som inloggad. Det du behöver göra är att stänga ner webbläsaren
för att sessionen helt ska släckas.
Ha som regel att du alltid stänger ner din webbläsare när du är klar med en
tjänst, oavsett vilken e-legitimation du använder.
Download
Random flashcards
Create flashcards