Säker och intelligent nyckelhantering

advertisement
Säker och intelligent
nyckelhantering
Traka Touch och Traka WEB
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
1
Traka – en trygg partner
för nyckelhantering
Det började 1990. Då lanserade det brittiska företaget Traka sitt första elektroniska nyckelhanteringssystem där British Airways var kunden. Idag är Traka, som sedan 2012 ingår i ASSA
ABLOY-koncernen, världsledande när det gäller innovativ teknologi för nyckelhanteringssystem. Som kund får du alltid tillgång till den senaste teknologin och från en trygg och säker
partner.
Trakas nyckelhanteringssystem används i ett 30-tal länder. Fastighetsbolag, hemtjänstföretag,
vårdinrättningar, sjukhus, skolor och hotell är några exempel på branscher som använder
systemet. Gemensamt för dem alla är att personalen hanterar många nycklar. Behörigheten
tilldelas individuellt och du vet alltid vem som har en viss nyckel då nyckelkvittering sker
per automatik. Användaren legitimerar sig med sitt vanliga passerkort eller med en kod när
nyckeln hämtas i skåpet.
En nyckel som kommit på villovägar kan störa verksamheten till exempel om du inte kan
använda servicebilen i ett brådskande ärende. Och om vårdpersonalen inte kommer in i
medicinskåpet snabbt nog kan konsekvenserna bli allvarliga för patienten. Med varje nyckel
på rätt plats i skåpet blir det ordning och reda.
Tidsvinsterna är stora och tiden kan i stället läggas på kärnverksamheten,
vilket ökar intäkterna
Traka administreras med en lättanvänd programvara, Traka Web. Eller direkt på skärmen om
du väljer stand-aloneskåpet Traka Touch som även kan nätverksanslutas.
När verksamheten växer följer Traka med. Det finns nyckelskåp i olika storlekar som kan
kommunicera med varandra. Det gör Traka till en skalbar lösning och en kostnadseffektiv
investering. Till det bidrar möjligheten att integrera Trakas nyckelskåp med passersystemet
ASSA ARX och med det elektromekaniska låssystemet ASSA CLIQ® Remote.
Ingen människa är ofelbar. Men erfarenheten visar att personalens nyckeldisciplin blir bättre
när medarbetarna vet att det går att spåra vem som har en viss nyckel eller läsplatta och när
och var den använts. Trakas loggfunktion är ett vakande öga som ser allt.
I denna broschyr kan du läsa mer om Traka – nyckeln till ökad trygghet, säkerhet och effektivitet.
Sportanläggningar
Sjukhus och vårdcentraler
Skolor och daghem
En lösning från Traka underlättar service- och underhållsarbete
för kommuner, landsting och andra fastighetsägare.
2
Förenklad nyckelhantering med
Traka Touch
Traka Touch är ett fristående nyckelhanteringssystem som är enkelt att komma igång med och
är enkelt att installera utan krav på nätverksanslutning. För inloggning används personlig PINkod eller passerkort. För att förenkla för användarna kan befintliga passerkort användas. Både
administratören och användarna kan sedan enkelt använda skåpet med hjälp av den stora och
användarvänliga touchdisplayen.
För export av händelserapporter eller import av persondata används USB-minne. Det ger
möjlighet till stor tidsbesparing genom att alla användare inte måste läggas in manuellt.
Traka Touch skåpen finns i olika storlekar beroende på krav på antal nyckelpositioner. Skåpen
kan sedan byggas ut om behov uppstår. Skåpen byggs efter kundens önskemål och kan fås
med både heltäckande plåtdörr eller genomskinlig Polykarbonat i dörren för bättre överblick.
Vid högre krav på säkerhet finns Trakaskåpen även enligt Svensk klassning SS3492.
Fördelar med Traka Touch
• Användarvänlig touchskärm för enkel inrapportering och sökning
• Möjlighet till import via Excel – exempelvis personalregister
• Automatiskt sparande av loggar på alla händelser
• Bygga ut till online med Traka WEB - utan förändring på nyckelskåpet
• Möjlighet att ansluta till lokalt inbrottslarm
Respektive nyckel är enkelt sökbar både i programvaran, eller direkt på skärmen. Bilnycklar
kan med fördel säkert förvaras i Trakaskåp. Pool eller servicebilar kan bokas i förväg och både
milrapportering eller eventuella uppkomna fel kan enkelt rapporteras av användaren vid
återlämning av nycklarna. Vid behov kan även alkoholmätare anslutas till skåpen.
3
Traka WEB – enkel administration
i modernt gränssnitt
Traka WEB är en lättanvänd administrationsmjukvara med enkelt och modernt gränssnitt för alla
typer av Traka nyckelskåp. Då det är en serverinstallation kan respektive administratör logga in
via en läsplatta, smartphone eller dator. Endast en webbläsare behövs.
För att användare enkelt ska kunna hämta ut nycklar är det möjligt att boka i förväg. Detta sker
via en webportal. Administratören kan lägga upp hur många nycklar, vilka nycklar och när
respektive nyckel får hämtas och hur länge.
Avbrott i fastighetens nätverk eller strömbortfall är oundvikligt. Skulle det inträffa är det en
trygghet att Traka Touch-skåpen fortsätter fungera med backupp-batteri. Skulle nätverket
försvinna loggas ändå upp till 250 000 loggar som finns tillgängliga för fortsatt spårbarhet.
Som administratör vill man enkelt och snabbt få fram status på sin anläggning. Då alla händelser
loggas kan man via rapporter enkelt få fram bland annat; utlämnade nycklar, försenade nycklar
eller vilka personer som haft en viss nyckel och när. Alla typer av rapporter kan skräddarsys
efter behov.
Om ett akut behov av en viss nyckel skulle uppstå kan även skåpet öppnas på distans. På så vis
kan administratören ge tillträde utan att vara på plats samtidigt som vem och vilken nyckel som
hämtats ut loggas.
Traka WEB installeras lokalt på en server och kan sedan administreras där
det passar kunden. Var du vill och när du vill. Då endast en webbläsare
krävs kan både mobiltelefon, surftplatta eller dator användas.
Exempel på funktioner i Traka WEB:
• Enkel sökning på enskilda nycklar eller nyckelknippor
• Inrapportering från användare i samband med inlämning
• Meddelande till användare i samband med ut- eller inlämning
• Realtidsloggar på alla händelser i programmet och nyckelskåpet
• Möjlighet till överlämning av nyckel till annan användare
• Mailfunktion till administratör vid exempelvis försenad återlämning eller
om en speciell nyckel till exempelvis ett känsligt objekt hämtats ut
4
Lösningar efter dina behov på säkerhet
och funktion
En fördel med Traka Touch är att man kan inleda med nyckelskåpen offline. Vill man sedan
koppla flera skåp eller om man vill kunna administrera centralt på distans är det möjligt att
ansluta skåpen till kundens nätverk och programvaran Traka WEB. Detta helt utan någon
förändring på skåpet.
Skåpen kan byggas ut om behovet av nyckelplatser ökar. Flera skåp kan kopplas samman och
upp till fyra skåp med totalt 720 nyckelpositioner är möjligt till en och samma Touchskärm.
Skåpen är uppbyggda på nyckellister med 10 positioner. Man kan välja mellan låsta och icke
låsta beroende på säkerhetskrav. Det är även möjligt att blanda låsta och icke låsta
nyckelpositioner i ett och samma skåp.
Möjligheterna med de olika Traka-produkterna och programvara är därmed stora. Det är
möjligt att skapa en kostnadseffektiv lösning och även bygga ut till större och mera
avancerade lösningar om behovet av funktioner eller säkerhet finns.
Respektive nyckel eller nyckelknippa kopplas till en Traka iFOB för att få spårbarhet
och kontroll. iFOBen är robust och håller ordentligt fast även tunga nyckelknippor
i skåpet. iFOBen är gjord av förnicklad brons, inte aluminium, är slitstark och håller
IP-klass för att tåla både regn, smuts och snö.
5
Säker hantering av andra
typer av objekt
Traka kan erbjuda administration och säker hantering av inte
bara nycklar utan även andra objekt som laptops, läsplattor,
handscanners eller radioapparater. De modulära lösningarna
kan med fördel hantera datorer för exempelvis skolor.
Lösningarna från Traka minskar svinn, ovarsam hantering
och ger bättre kontroll på vem och när enheter används.
I och med rapporteringsfunktionen är det också möjligt för
användaren att rapportera in om en enhet är trasig eller
inte fungerar som den ska.
6
Minskad administration via integration
till passersystem
För att underlätta för användarna kan samma passerkort användas till läsarna i fastigheten och
för att logga in i Trakaskåpet. Alla personuppgifter som exempelvis namn och PIN-kod med
mera förs över mellan systemen för att minimera dubbelarbete. Detta är extra viktigt idag då
omsättningen och flytt av personal blir allt vanligare.
För att underlätta för administratören kan nyckelbehörighet och behörighetsgrupper skapas
och administreras från ASSA ARX passersystem. På så vis kan den dagliga hanteringen av vem
och vilka nycklar som ska hämtas ut hanteras via i ett system istället för flera.
ASSA ARX larm & passersystem
ASSA
samverkande
system
Fördelar med koppling mellan ASSA ARX och Traka
• Nycklar kan delas ut i Trakaskåpen via ASSA ARX programvara
• Både nyckelbehörigheter och behörighetsgrupper kan skapas i
ASSA ARX programvara
• Automatisk överföring av persondata minskar dubbelarbete
• Befintliga ASSA ARX passerkort kan användas för tillträde i skåpen
7
ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.
ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
e-mail: [email protected]
www.assa.se
8
M3803.1605
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
Download