Special Edition Uppsala 2014

advertisement
Special Edition
Uppsala 2014
”
Anneli Jäderholm
www.annelijaderholm.se
Eget företag - 2009
•
•
•
•
•
•
•
Föreläser
Utbildar i retorik, attityd och drama
Handleder psykiatripersonal
Handleder lärare i skolor
Agerar ”utåtagerande patient”
Skribent
Driver kampanj mot bältesläggning
BRUKARE
KLIENT
PATIENT
KUND
MÄNNISKA
PSYKOSPROBLEMATIK
TVÅNGSVÅRD
OFFERROLL
SJÄLVSTIGMA
Alla har psykos om natten!
• Drömtillstånd:
dag och natt byter sida
• Galenskapen:
Är logisk
• Min egen thriller:
Huvudrollsinnehavare
• Perceptionssvårigheter:
Mina sinnen lurar mig
• Magisk verklighet
• ”Fast i en mediation”
Bipolär sjukdom
Affektlabilitet
Svårighet att hålla röd tråd
Svårt att påbörja och avsluta
aktivitet
Motorisk och psykisk rastlöshet
koncentrationsproblem
Impulsivitet
Förhöjd sinnesstämning
Irritabilitet
Ökad energi
Förhöjd självkänsla
Grandiositet
Minskat sömnbehov
Ökat sömnbehov
Ökad pratsamhet
Rusande tankar
Lättdistraherad
Starkt målinriktad – arbete, socialt, sexuellt
Lustdriven
Utan konsekvenstänkande
Växlar mellan mani, hypomani och depression
Kroniskt tillstånd
Tung biologisk sårbarhet
Hög ärftlighet
Bipolär sjukdom
Affektlabilitet
Svårighet att hålla röd tråd
Svårt att påbörja och avsluta
aktivitet
Motorisk och psykisk rastlöshet
koncentrationsproblem
Impulsivitet
Förhöjd sinnesstämning
Irritabilitet
Ökad energi
Förhöjd självkänsla
Grandiositet
Minskat sömnbehov
Ökat sömnbehov
Ökad pratsamhet
Rusande tankar
Lättdistraherad
Starkt målinriktad – arbete, socialt, sexuellt
Lustdriven
Utan konsekvenstänkande
Växlar mellan mani, hypomani och depression
Kroniskt tillstånd
Tung biologisk sårbarhet
Hög ärftlighet
Kändisar?
KÄND eller ÖKÄND – enda val?
NÖRD
Jag är synnerligen fokuserad på olika specialintressen
Jag har svårt att koncentrera mig på det jag inte är intresserad av
Jag har hållit långa molande monologer om mina
specialintressen
Jag tycker om att fördjupa mig i detaljer
Jag har svårt att skifta fokus och göra flera saker samtidigt
Jag misslyckas ofta med lätta saker och misslyckas med svåra
Jag har behov av att veta i förväg vad som skall hända
Uppväxt – NTV- Insjuknande
En person med psykisk ohälsa blir aldrig frisk
Vad är friskt i Uppsala 2014?
Hjärnans sjukdomar
– Vart är själen?
Attityd i samhället:
Psykiskt sjuka är mindre begåvade än andra
Jag lär mig leva med MIG själv
Den botbara ”dåren”, finns den?
John Nasch
A beautyful mind
Paranoid schizofreni
Klurade på saker
Nobelpris
Dubbla verkligheter
Vågade fråga
Rädsla - Förlora vår materiella välfärd och sociala status.
Har vi råd att ställa folk utanför?
ÄR VI BARA VANDRANDE KÖTTBITAR?
SAMHÄLLSPROBLEMATIK
Bokstavsdiagnoserna
Missbrukare
Alkisar
Psykoser
Borderlinetjejer
Vilka är symptomen, yttringarna?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedstämdhet och depression
Oro och ångesttillstånd
Svårigheter att reglera uppmärksamhets och aktivitetsnivå
Beteendeproblem
Ätstörningsproblematik
Psykos- och/ eller bipolär problematik
Tänker och kommunicerar annorlunda
Har ett självskadebeteende
Har ett riskbruk och missbruk
Har utsatts för trauma eller lever i en utsatt situation
Egna känslor / Fallbeskrivning
Hur reagerar jag själv i de svåra situationerna?
Hur agerar jag?
Hur reagerar jag själv i kris och kaos?
Hur håller jag rädslor i schack?
Kan jag avleda?
Tänker jag på mitt eget kroppsspråk, tonfall, gester?
Signalerar jag lugn? Trygghet?
Är jag trygg i min arbetsgrupp?
TVÅNGSVÅRD
Tvångsvårdsupplevelser
KAMP
80 / 20
KRAV
Arbetet med personalens
egna attityder SKALL finnas
på mötesdagordningen!
STIGMA
Vad är det som journalförs och varför?
SMÄRTAN - FÖRSVARET
Projektioner
Kanske känner du ett blint raseri i mötet med
mig eller kanske en extrem utsatthet
Oavsett vad du känner kan du vara säker på
att det kommer från mig
www.no-more.se
Alternativ gränssättning
(C)Fotograf Agneta Wiklund
Avskiljning
”Skräck och rädsla går igenom hela gruppen”.
Prata med mig - jag minns!
Den svarta lådan - haveriutredning
Kroppspråk
Det icke- verbala språkets betydelse när mitt försvar är aktiverat
Kanske kan jag inte prata?
Kanske beter jag mig
irrationellt?
MEN jag ser DIG
Dina gester
Ditt kroppsspråk
Hur du ser på mig
Hur du ser på andra
MEN jag hör DIG
Lyssnar på ditt tonfall
Lyssnar på rytmen i dina meningar.
Kanske överaskar jag DIG?
FILM:
BEMÖTANDE AV UTÅTAGERANDE INDIVIDER
VI RESTE TILL ISLAND FÖR ATT SÖKA
ALTERNATIV TILL BÄLTESLÄGGNING
All mekanisk tvångsutrustning
förbjöds redan på 1930-talet
Det Isländska exemplet
Psykiatrikern Helgi Tomasson
brände alla bälten och bojor i
en ugn på juldagen år 1933.
Sedan dess har sådan
tvångsutrustning inte
använts på Island.
Historik:
Ej effektiva mediciner
Överbelagda avdelningar
SPECIALTRÄNADE RESURSTEAM
VALT SJÄLV
HANDPLOCKADE
NEDTRAPPNINGSTEKNIK
INTE MACHOKULTUR
BÅDE KVINNOR OCH MÄN
LYCKADES I 75%
FYSISK GRÄNS – ALDRIG LIGGA PÅ
GRÄNSSÄTTNINGENS LÄNGD
MAX 30 MINUTER
ALLA VILL UR SITUATIONEN FORT
Historien:
•
•
•
Ställde oss på rad och duschade oss med vattenslang
Badade oss så länge att våran hud skrumpnade
Borrade hål i våra tinningar
Nutid:
• Spänner fast unga människor och gamla tanter
på en brits i det största själsliga lidandet!
Vill Du vara med och stötta vår kamp för att finna
alternativ till bältesläggning?
www.facebook.com/silvernyckeln
www.silvernyckeln.se
Vill du köpa en nyckel som pins eller hänge?
Skicka mejl till [email protected]
250:-
AUTONOMI
AUTONOMI
SJÄLVBESTÄMMANDE
?
AUTONOMI
SJÄLVBESTÄMMANDE
INTEGRITET
Redan på 1850-talet kom det i England ut
skrifter om hur "galningar" kunde
behandlas utan att bindas fast.
Bälten och liknande visas upp på museum
som reliker från en svunnen tid då vi inte
visste bättre.
I dag används fastspänning/bältesläggning
inte längre i England, med några få
undantag inom rättspsykiatri och på
specialenheter.
Forskare specialiserade på våld inom
psykiatrin är kritiska även till detta och
menar att det finns alternativ (se länk
nedan).
Nu är det dags att svensk psykiatri hinner
ikapp.
Vem vill vara sist med att få bort föråldrade
metoder?
www.no-more.se
http://www.uclan.ac.uk/…/case_s…/defenc
e_of_indefensible.php
ETIKDAG
Under 2015 kan du boka en heldag för
din personalgrupp på temat svåra
vårdsituationer inom svensk psykiatrisk
slutenvård.
Dagen leds av Anneli Jäderholm
och Linda Weichselbraun.
Du får ta del av fallbeskrivningar,
inspirationspass samt föreläsningar om
bland annat emotionskontroll i
slutenvårdkontext.
Vi jämför Svensk, Isländsk och Engelsk
psykiatri.
Du arbetar både enskilt och i grupp.
Du skickar intresseanmälan till
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards