Tiveden Friluftslivsanordningar Skötselplan JUNI 2015 ver 3

advertisement
INFORMATION
PARKERING
ÖREBRO LÄN
ENTRÉ
VITSAND
±
NDS LÄN
VÄSTRA GÖTALA
RASTSTUGA
ELDPLATS
TORRDASS
TÄRNEKULLEN
!
!
VITSANDSGROTTORNA
!
JUNKER
JÄGARES
STEN
!
RASTPLATS
METESJÖN
RASTBORD
RIDLED
MOT TIVEDSTORP
LAXÅ OCH
ASKERSUND
CYKELLED
SÖR-ÄMTEN
!
TÄLTPLATS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
BADPLATS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
HÖG TILLGÄNGLIGHET
TROLLPORTBERGEN
!
!
UTSIKTSPLATS
TROLLPORTEN
SILVERTALLEN
KÄRINGAUDDEN
TJÄDERLEKEN
ENTRÉ
VRINGELIRÖVARNA
MÅLPUNKT
OXÖGABERGET
ENTRE
ÖSJÖNÄS
SKOG
STIGMANSPASSET
STORA TREHÖRNINGEN
KOLMILAN
SANKMARK
STENKÄLLA
STENKÄLLEHUVUD
SJÖ OCH VATTENDRAG
TROLLKYRKESJÖN
STORA
TROLLKYRKA
HÄLLMARK
METESJÖN
NATIONALPARKSGRÄNS
BILVÄG
METESJÖN
KOJVIKEN
BERGSLAGSLEDEN
TÄRNEKULLERUNDAN, 1,3 KM
STENKÄLLERUNDAN, 2,1 KM
!
!
!
!
!
!
SMALFALLSKULLEN
!
!
!
!
!
TREHÖRNINGSRUNDAN, XX KM
KO
JV
ÄG
EN
OXÖGABERGSRUNDAN, 6,6 KM
LILLA
TROLLKYRKA
TROLLKYRKERUNDAN, 4,9 KM
!
MELLANNÄSRUNDAN, XX KM
!
!
!
JUNKERJÄGARERUNDAN, X,X KM
!
!
!
JÄTTEGRYTAN
STIGMANSRUNDAN, 4,1 KM
!
!
!
!
MELLANNÄSUDDEN
!
!
!
!
ÖVRIG MARKERAD LED
!
!
!
!
!
!
!
HUVUDENTRÉN
!
!
!
!
!
GSL
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
BER
!
! !
!
!
!
!
LÄ
LÄ
N
AN
DS
RO
EB
TAL
ÖR
VÄ
ST
RA
GÖ
MOT STENKÄLLEGÅRDEN OCH
KARLSBORG
0
250
1 000
500
!
!
!
!
!
!
!
meter
!
Länsstyrelsen i Örebro © Lantmäteriet
ÖREBRO LÄN
!
N
!
Bilaga 9. Friluftsanordningar
!
EDE
!
!
!
AGS
L
!
!
N
!
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
!
!
!
!
!
MOT GRANVIK
OCH KARLSBORG
Download