Terminsplanering i NO åk 6 VT-2015 BIOLOGI Tema 1

advertisement
Terminsplanering i NO åk 6
VT-2015
BIOLOGI
Tema 1 - ”Allt som lever”
Vecka
Arbetsområde
Läromedel
Elevuppgifter
Vecka 2-3
Cellen
Sid 7-13
Besvara frågor ur
läroboken
Vecka 4
Bakterier
Arter
Sid 14-17
Besvara frågor ur
läroboken
Skrivuppgift om
Carl von Linné
Vecka 5
LÄS MER
Sid 18-24
Inlämning av
skrivuppgift
Vecka 6
Bakterier
Sid 26-29
Besvara frågor ur
läroboken
Inlämning av
labbrapport
Vecka 7
LÄS MER
Sid 30-32
Instuderingsfrågor
Prov torsdagen
12/2, sid 7-32
Download