Västergötlands vandringsleder

S V E N S K A G Å N G - O C H VA N D R A R F Ö R B U N D E T
VANDRINGSLEDER
i SVERIGE
SORTERADE PÅ
LANDSKAP/KOMMUN
ALLEMANSRÄTTEN
Den underbara Svenska naturen står öppen för alla alla har rätt att njuta av dofter, fågelsång och blommande ängar.
Här får vi ströva fritt i skog och mark, plocka bär
och svamp, och paddla kanot.
Men allemansrätten innebär även vissa skyldigheter.
Vi får inte skada träd, buskar och gröda, störa djur
och inte heller förstöra andras egendom.
Var varsam mot naturen, elda bara på ordningställda grillplatser,
lägg allt skräp i soptunnor och visa hänsyn. Om du avviker från
leden - tänk på att allemansrätten inte gäller på tomter, åkrar,
planteringar eller i trädgårdar. Om du passerar hagmarker glöm inte att stänga eventuella grindar efter dig!
Allemansrätten kan sammanfattas i orden
Inte störa - Inte förstöra
Mer information på www.naturvardsverket.se
MÄRKEN - PLAKETTER
VANDRARPASS
VANDRARMÄRKEN
För Dig som gillar att vandra:
- köp vandrarpasset!
Vandrarmärken kan erövras på två olika sätt (enl. 1 eller 2):
1. Att vandra/gå en viss sträcka utan tidtagning (landsväg eller terräng).
Märkena måste tas i ordning: brons, silver, guld samt högre valör.
Herrar och Damer: Brons
20 km
Guld
Silver
20 km
H. valör
30 km - Diplom högsta utmärkelse (namnet textat),
ett år efter att högre valör erövrats.
30 km
30 km
2. Att vandra/gå 5 km eller 10 km på tid. Bronsmärket måste erövras
innan man fortsätter med de högre valörerna.
Ålder
H 15-49
H 15-49
H 50H 50D 15-49
D 15-49
D 50D 50-
Sträcka
5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
10 km
Brons
40 min.
1.25 tim.
41 min.
1.30 tim.
43 min.
1.30 tim.
44 min.
1.40 tim.
Silver
39 min.
1.20 tim.
40 min.
1.25 tim.
42 min.
1.25 tim.
43 min.
1.35 tim.
Guld
38 min.
1.15 tim.
39 min.
1.20 tim.
40 min.
1.20 tim.
42 min.
1.30 tim.
H. valör
38 min.
1.15 tim.
39 min.
1.20 tim.
40 min.
1.20 tim.
42 min.
1.30 tim.
- Vandrarpasset ser ut som ett vanligt pass,
är numrerat och har plats för foto.
- 29 sidor är avsedda för notering av vandringens
längd, tidpunkt samt stämpling.
- Passet är till god hjälp för att dokumentera och
minnas “var - när - hur långt”.
- Ett bärbart prisskåp - ett prestationsbevis.
- Användes både vid nationella och internationella
vandringar.
“Innan Du går för långt”, köp ett vandrarpass så
att Du inte glömmer vilka äventyr Du varit ute på.
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Beställ via www.gang.se
Diplom högsta utmärkelse (namnet textat) tilldelas den, som under
ytterligare ett år sedan högre valör erövrats, fullgjort stipulerad tid.
Prislista: Brons
10 kr
Silver
10 kr
Guld
10 kr
Högre valör
10 kr
Diplom, högsta utm
50 kr
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
KILOMETERMÄRKEN /plaketter
Noteringskort
Samla kilometer för Kilometermärken/plaketter.
Pris
Järn
150 km
10 kr
Brons
300 km
10 kr
Silver
450 km
10 kr
Guld
600 km
10 kr
Bronsplakett
1.500 km
25 kr
Silverplakett
3.000 km
25 kr
Guldplakett
5.000 km
30 kr
Samla kilometer i SGVF:s noteringskort, som kan beställas kostnadsfritt.
Femmilsmärken
Sträckan skall genomföras utan avbrott på nedan
angiven max.tid samt under ordnade arrangemang.
Brons
Silver
Guld
Ålder 21-49
8 tim.
7 tim.
6 tim.
Ålder 508,5 tim.
7,5 tim.
6,5 tim.
Pris
50 kr
50 kr
65 kr
VANDRINGSLEDER I SVERIGE
På följande sidor ges en kortfattad presentation av vandringsleder i Sverige.
Mer detaljerad information om respektive vandringsled kan fås hos de flesta
Turistbyråer (här kallad Tb) eller hos kommunen i ledens närhet.
För att underlätta sökandet efter information har vi givit förslag på
olika hemsidor, Tb eller andra, som kan ge mer upplysningar.
Förutom de leder vi här presenterar kanske Du vet någon annan vandringsled,
som vi skulle kunna ta med i Vandrarguiden.
Mejla eller skriv då till Svenska Gång- och Vandrarförbundet.
[email protected]
Svenska Gång- och Vandrarförbundet önskar Dig en
riktigt bra vandrarsäsong.
Beställs via www.gang.se
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
2
w w w. v a n d r i n g . s e
3
VÄSTERGÖTLAND
ALE
www.ale.se
www.boras.se
Kommunen erbjuder variationsrik natur i form av skogar, berg och dalar främst i de östra delarna där
man träffar på de mäktiga vildmarksområdena Risveden och Vättlefjäll.
Bohusleden Lindome - Strömstad, 307 km Orange markering
Buråsleden, 8,5 km
Märkning Blå bricka
Utgångsplats Dammekärr
Gäddevattensleden, 8 km. Orange markering Utgångsplatsen Surte
Hållsdammsleden, 10 km Märkning röd bricka Utgångsplats Jennylund
Mettjärnsleden, 6 km
Märkning blå bricka Utgångsplats Jennylund
Prästalundstigen, 4,6 km Svarta stolpar med vitmålade pilar
Natur- och kulturstig. Stigen är uppdelad i en kortare (1,9km) och en längre (2,7 km) Utgångspunkt 4 km
söder Älvängen och 3,5 km öster Alafors.
Risvedenspåret, 18 km, Svart-vit markering Utgångsplatser Östad, St. Ljusevattnet
Trolltjärnsleden, 14,5 km, Märkning röd bricka Utgångsplats Dammekärr
Vättlefjällsleden, 25 km, Märkning orange bricka
Utgångsplatser Dammekärr, Jennylund, Surte, Lövgärdet och Rördalen, Bohus
BORÅS
Bodavallen
Bodavallens elljusspår är drygt 0,9 km och utgår från Borås AIK´s klubbstuga. Spåret går på flacka grusade
stigar genom lummig lövskog. Bodavallen ligger i centrala Borås.
Knalleleden/Sjuhäradsleden
Knalleleden börjar i Hindås och går till Borås. Leden går genom Bollebygd och Borås och är 50 km lång. Från Borås till Ulircehamn är leden 35 km och övergår till att kallas Sjuhäradsleden. Hela leden har orange
märkning. Sträckan är en del av Europaled 1.
Kolbränningen/Byttorpssjön
Elljusspår 1,9 km långt som utgår från Byttorps idrottsplats. Spåret går på flacka grusade stigar och vägar runt Kolbränningen. Längs spåret finns två grillplatser. På Kolbränningens södra sida finns en badplats med
sandstrand och brygga. Området ligger vid Byttorp i Borås.
Kransmossen
Från Kransmossens friluftsgård utgår totalt 6 motionsspår. Spårlängd mellan 1,0 och 8,2 km. Tre av dessa
1,0 km, 4,5 km och 5,0 km är elbelysta. De asfalterade spåren (4,5 km och 5,0 km är mycket lämpliga för
inlines och rullskidåkning. Vid och i anslutning till friluftsgården finns ett flertal grillplatser, bord och bän
kar samt vindskydd. Kransmossen ligger vid Trandared i Borås.
Kypegården
Från Kypegården utgår tre motionsspår, med spårlängd på mellan 1,2 km och 4,6 km. Två av dessa (1,2 och
2,3 km) är elbelysta. Vid och i anslutning till friluftsgården finns ett flertal grillplatser, bord och bänkar samt
ett vindskydd. Vid Kypegården finns en mycket uppskattad badplats med både sandstrand och brygga. Om
rådet ligger i norra Borås, strax norr om Norrmalm.
Pickesjön
Spåret är grusat och ugår från pakeringsplatsen vid Pickesjöns dammfäste. Spårets är 3,5 km långt och har
markeringssymbol av en vattendroppe. Pickesjön ligger cirka 3 km väster om Borås centrum.
Rya åsar
Rekreationsområde med flera markerade stigar och vandringsleder. Välj mellan korta, långa, lättgångna eller
lite mer utmanande vandringar. Almenässlingan är 1,5 km i kuperad terräng, elljusspåret är 2,5 km, Ek
skogsspåret 4 km och Vildmarken 9 km. Utöver dessa finns flera grusvägar i reservatet. Info finns vid Björ
bostugan som är huvudentré till reservatet. Rya åsar ligger 3 km nv om Borås centrum. Följ vägskyltning
mot Knalleland och Ryda.
Storsjön
Spåret som är 8,8 km utgår från parkeringsplatsen vid Rydboholms Sportklubb nära Storsjön. Spåret går
runt hela sjön. Ett flertal grillplatser vid vattnet. Spåret är en skyttel. Storsjön ligger väster om Viskafors,
cirka 15 km söder om Borås.
Torpanäset
Naturreservat som utgörs av ett smalt näs omgivet av Torpasjön i väster och Yttre Åsunden i öster. Området
erbjuder stigar och vandringsleder av olika längd. Ligger i nordvästligaste delen av Tranemo kommun. Kör
rv 27 mot Växjö. Ta av mot Gällstad. I Dannike, följ skyltning mot Torpa stenhus.
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
Tångenleden
Spåret utgår från parkeringsplatsen på Hofsnäs. Den går sedan delvis längs Yttre Åsunden till Tången (3,2
km). Från Tången följer leden sedan Oxabanan innan den viker av till Pers hus (2,2 km). Ledens symbol är
orange färg. På Tången finns toalett, vatten (brunn) och grillstuga.
Vänga mosse
Spåret utgår från västra parkeringsplatsen vid Vänga mosse. Leden går på grusad yta eller spång över mos
sen. Ett fågeltorn finns längs spåret. Spåret som är 2,3 km långt är tillgänglighetsanpassat. Området ligger
cirka 20 km norr om Borås. Sväng av från väg 42 mot Vänga.
Älmås
Kort vandringsled på 2,4 km. Naturreservat med möjlighet att uppleva ålderdomligt odlingslandskap. Spå
rets symbol är en slåttergubbe. Ligger ca 6 km sydost om Borås längs med Rv 27.
www.boras.se
Kypegårdens friluftsgård, totalt 8.1 km motionsspår.
Från Kypegårdens friluftsgård utgår 3 olika motionsspår/leder, från 1,2 -4,6 km långa.
Spåren går till största delen på mindre grusvägar igenom vacker granskog. Vid friluftsgården finns badplats,
vindskydd samt flera grillplatser. Vandringsleden Knalleleden passerar förbi Kypegårdens friluftsgård.
Kontakt: Fritids- och folkhälsoförvaltingen, Hans Frisk, 033-357418.
Kransmossens friluftsgård, totalt 28,9 km motionsspår/vandringsleder.
Från Kransmossens friluftsgård utgår 6 olika motionsspår/leder, från 1,0 - 8,2 km långa.
De kortaste spåren går till största delen på grusat/asfalterat underlag. De två längsta spåren, 7,3 samt 8, 2 km
långa, går delvis på grusat/asfalterat underlag och delvis på mindre skogsstigar igenom vackra granskogar.
Längs de båda längre lederna finns ett flertal rastplatser och grillplatser. Vid friluftsgården finns ett vind
skydd samt flera grillplatser.
Kontakt: Fritids- och folkhälsoförvaltingen, Hans Frisk, 033-357418.
Hälsans stig, 4 km
Hälsans stig går igenom de centrala delarna av Borås city samt utmed ån Viskan.
Leden är planerad så att den ska passa så många som möjligt, här finns t.ex. inga trappor eller branta backar.
Kontakt: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Susanne Carlsson, 033-358297.
Hemsida: http://www.boras.se/download/18.3f32b16112959a1b55280003194/H%C3%A4lsans
FALKÖPING
skaraborgsleder.se
Fd Landerydsbanan. Banvall mellan Falköping och Ulricehamn, ca 5 mil. 2,5m asfalterad bana.
Cykelled som går bra att vandra på. Led mellan Falköping och Varnhem, ca 30 km
Brunnhemsberget runt 11 km
Sträcka: Förlänger Faledreven - Segerstads leden
Info: Falköpings Tb 0515-77 70 50
Faledreven - Segerstad 4,2 km
Sträcka:Grannabacken vid Segerstads kyrka - Ruskela källa (söder om Stenstorp mellan Skövde och Falköping)
Vandring i gammal kulturbygd
Info:Falköpings Tb 0515-77 70 50
Naturreservatet Ålleberg
Ett platåberg med fina utsikter och ett nätverk av bra stigar.
PILGRIMSLEDER
Falköping - Gudhem 15km etapp.
Sträckan inkluderar bl a St Olofs kyrka, en fin vy mot Hornborgasjön och Gudhems klosterruin.
Kungslena - Gudhem 22km etapp.
Sträckan inkluderar bl a Gudhems klosterruin, Kungslena vackra kyrka och en avstickare till Lenaborg.
Gudhem - varnhem 25km etapp.
Sträckan inkluderar bl a Varnhems klosterruin, Hornborgasjön, södra delen av Billingen och Varnhems
klosterkyrka.
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
VÄSTERGÖTLAND
GULLSPÅNG
Lederna är mellan 700 meter och 1,2 mil långa
www.hogasen.se
Högsåsen med omland, med sin blandade natur med Tivedsinslag, har en alldeles strålande natur för att
upplevas med vandringsskorna på. Ett vandringsleds-system vi kallar ”Att vandra i Trollungens
fotspår”, där lederna börjar och slutar på Högsåsen. Däremot går det alldeles utmärkt att gå på en led på
en annan plats och kanske koppla på en annan för att komma fram till utgångspunkten. Det går att
komponera sina egna leder som passar bäst. Viktigt om märkning Vi använder bokstäver för att skilja
våra leder åt. Led A är den korta naturstigen runt reservatet. Namnet ”Trollungens fotspår” går igen
eftersom vi som symbol för våra leder har en fot. Utefter leden finns stolpar med den lilla foten, så en
fot i en stolpe är märkning för – här går en led från eller till Högsåsen. Vid korsningar och där vägar
delar på sig har vi pilar som visar vart man skall gå. På pilen en bokstav för vilken led det är och så vår
lilla fot. I många av pilarna finns också ett avstånd utskrivet. Avståndet är hur långt det är kvar till
Högsåsen. Viktig information Uppe vid Högsåsen finns information om lederna. Alla leder har ett namn
vid sidan om bokstaven. Där står; hur lång den är, beräknad tid för att gå och svårighetsgrad.
Skagern runt Ridled Vandringsled Pilgrimsled
Skyltningen består av stolpar med ledens symboler: hästsko, känga och pilgrimsmärke, blå-vit färg
markering samt pil för färdriktning. Du färdas på stigar, mindre körvägar och byvägar samt på någon
sträcka asfalt där inget annat varit möjligt. Vandraren bör räkna med fyra övernattningar. Lägg gärna till
någon dag för att få större utbyte Startpunkt väljer du själv.
Kontakta oss för råd: [email protected]
Löksta gård
Luen Västanmosse 5,0 km
Luen Västanmosse
Kronkärr
5,5 km
Kronkärr
Bässebol
8,1 km
Bässebol
Gammelgården 3,0 km
Gammelgården
Gottbol
2,7 km
Gottbol
Moo Gård
8,9 km
Moo Gård
Gisselnäs
12,8 km
Gisselnäs
Däldenäs
6,0 km
Däldenäs
Camp Skagern 12,7 km
Camp Skagern
Otterberget
3,5 km
Otterberget
Gudhammar 6,0 km
Gudhammar
Wäggetorp
13,4 km
Wäggetorp
Lökstad Gård 5,0 km
GÖTENE
Kinnekulle Vandringsled 45 km runt
Sträcka:Kinnekullegården-Hällekis hamn- Råbäck-Västerplana äng-Kinnekullegården
Info: Götene Kommun 0511-346 232
HABO
www.gotene.se
www.skaraborgsleder.se
Västra Vätterleden Etapp 7. Semesterbyn - Fagerhult 17 km
Etappens karaktär: Härlig tallmo längs Hökensås. Många bra fiskesjöar. Lättvandrad sträcka.
Information: Tel 0502-60 62 08, www.tidaholm.se eller tel 036-480 00, www.habokommun.se
Etapp 8. Fagerhult - Mullsjö 31 km
Etappens karaktär: En omväxlande naturupplevelse med barrskog och våtmarker. Bitvis kuperat.
Information: Tel 036-480 00, www.habokommun.se eller tel 0392-140 00, www.mullsjo.se
HERRLJUNGAwww.herrljunga.se
Hackebergsleden (Herrljunga Korpen) 5 och 10 km.
Start norr om Herrljunga från Bitternavägen (väg 921) strax norr om  Herrljunga Ridhus,
Hybergsleden (Hudene Hembygds- och fornminnesförening) 7,5 km.
Start från Hybergets Hembygdspark, Hudene.
Fjällastigen (Molla Byalag) 10 km.
Start vid bokskogen i Hult. Leden binder ihop Mollaleden och Hultleden. Den passerar flera sjöar.
Mollaleden (Molla Byalag) 5 km. Start vid Molla Sågverk. Leden går bl a längs Grisabäcken i säregen natur.
Jällbyleden (Herrljunga Hembygdsförening) 10 km  (Medeltidsleden).
Start fr Haraberget, Herrljunga. leden går via Orraholmens friluftsområde till Jällby medeltidskyrka.
Sandsken runt (Od-Alboga Byalag) 13 km Vandrings- och cykelled.
Start i Od mot Ljunga kvarn förbi Mollungens bokskogar. tel: 033-26 70 47
Ormabergsleden (Källunga Hembygdsförening) 4 km. Start vid Tostared, Källunga
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
VÄSTERGÖTLAND
Sämsjöborgsleden (Sämsjöborgs SMU) 8 km.
Start från Sämsjöborg, vid Sämsjön
Urstensleden 5 km Märkt led med start vid lekplatsen vid Björsbo i Fåglavik. Leden går genom omväxlande
natur med stora flyttblock i vildmarksterräng. Upplysningar: Föreningen Fåglarna, Fåglaviks Byalag
Kärringeleden (Eggvena Missionsförsamling) 3,5 km Runt Jämnesjön. Start vid sommarhemmet.
Eggvenaleden 4,5 km. Markeringen är röd.
Led utmed gamla torpstigar och färdleder. Den går upp på ett berg, där en rast- och utsiktsplats har
iordningställts. Leden kan förkortas till 3,5 km och är då märkt grön och även till 2 km, då är den
gul. Upplysningar: Eggvena Hembygdsförening, Utgångspunkt är vid Eggvena bygdegård
Lemmingaleden 5 km Start vid Skölvene hembygdsstuga, leder förbi kyrkan och Fogels jordkula.
HJO
www.skaraborgsleder.se
Västra Vätterleden
Etapp 4. Röå - Lunnakulle - Hjo 26 km
Etappens karaktär: Tallmo, torphistoria, kulturlandskap, samt historiskt intressanta Hjo. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0503-352 55, www.hjo.eu
Etapp 5. Hjo - Baståsen 23 km
Etappens karaktär: Historiskt intressanta Hjo, samt torphistoria och vacker tallmo. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0503-352 55, www.hjo.eu
HÄRRYDA
www.harryda.se
Vildmarksleden, 38,5 km.
Börjar vid Hindåsgården och slutar vid Skatås motionscentral i Göteborg. Leden går längs stigar och
småvägar och passerar flera sjöar.
Knalleleden, 50 km
Börjar vid Hindåsgården och går till Ymergården i Borås. Karta på Borås Tb 033 - 16 70 87.
Härskogen Mellan Härryda och Rya efter väg 549 går en bilväg in mot norr. Vägen leder till Härskogens
fritidsområde. Här finns ett antal märkta spår och leder i olika längd. Strax intill parkeringsplatsen
finns en orienteringstavla över spåren.
Landehof Nö om Landvetter centrum finns två preparerade spår vardera 2,5 km, ett belyst. Från Landvetter
kyrka går en asfalterad väg upp mot Ramberget. Grusväg tar vid där bebyggelsen slutar och går
söderut genom skogen förbi Stora Fuletjärn och ner till Yxsjön. Från vägslutet går en stig in västerut
och följer Yxsjöns södra strand fram till Näsetvägen, som leder ut till Benarebyvägen. Ca 7 km från
kyrkan till Benarebyvägen. Vägen norrut från Snåkered fortsätter vid Helgered i en stig förbi
Sandsjön och ansluter till en skogsväg, som leder fram till Härkeshult där Vildmarksleden passerar.
Alt. bil upp till Härkeshultsvägen, 4,8 km från rondellen i Landvetter och vandra därifrån.
Nordsjön runt
Bitvis svårframkomligt. Lämplig utgånspunkt är Bolås i Benareby varifrån man följer östra
stranden ner till sundet mellan Nordsjön och Östersjön, därifrån ner till Tjärnsbacken och åter till
utgångspunkten.
Finnsjön runt, 6 km Varierat underlag. Det finns ytterligare promenadvägar i området. Här ligger Sjövallas
frilufts anläggning ”Finnsjögården”, tel. 031 - 88 45 41.
Delsjöområdet Ett stort ströv- och friluftsområde med många spår. Anslutningsspår till Delsjöområdet utgår från
vägporten i Rådahill vid gamla Boråsvägen och Bertilssons parkering vid gamla Öjersjövägen.
KARLSBORGwww.skaraborgsleder.se
Byrundan - Granvik från förr (2 km) Lätt vandring Gul markering
Djäknerundan    11km Blåmarkerad Medelsvår vandring
Följer en blandling av skogsvägar och stigar och erbjuder en kontrastrik naturupplevelse. Leden går i
stort genom vackra tallskogstrakter, passerar även den ståtliga granskogen i naturreservat ValeklevenOmbo öar och följer bitvis den klippiga kusten vid Djäknasundet.
Leden har ett flertal möjliga startpunkter.Officiella startpunkten är vid Granviks besökscentrum. Från
väg 49 i Granvik mot Tived och följer sedan skyltarna mot Granviks hamn. När du passerat under väg
49 har du besökscentrum med en stor parkering på vänster sida. Stora Djäknasjön och Djäknasunds
badplats kan vara alternativa startpunkter för t ex kortare promenader på Djäknerundan.
Gruvrundan 1 km lätt vandring. Blå markering
Granviksleden - eller de tre sjöarnas vandring (5 km) Bitvis svår terräng.
Rundvandring där landskapet präglas av rundhällsterräng, hällmarksskog och ett antal mindre sjöar
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
Gärdeslingan 9,7 km Vita markeringar. Lätt till medel
Leden går genom ett omväxlande natur- och kulturlandskap. Du passerar även en mäktig platå som är en
del av den mellansvenska randmoränzonen.
Röåslingan  8 km Blå markeringar. Medelsvår Lättvandrad, men bitvis kuperad.
Passerar många gamla torp och ett vackert molandskap. Här finns även ett geologiskt reservat som anses
viktigt för att förklara avsmältningen i den senaste istidens slutskede.
Torp- och Kulturmiljövandring (6 km) Medelsvår terräng.
Vacker skogstrak med fleral mindre sjöar
Västra Vätternleden totalt 189 km led för­delat på åtta etapper av skiftande karaktär.
Information: Tel 0505-173 50, www.karlsborgsturism.se
Etapp 1. Stenkällegården - Forsvik 36 km
Etappens karaktär: Omväxlande natur och anrika kultur- och bruksmiljöer. Bitvis kuperad sträcka.
Information: Tel 0505-173 50 (Karlsborg)
Etapp 2. Forsvik - Mölltorp 13 km
Etappens karaktär: Historiskt intressanta platser som Forsvik, Vaberget och Mölltorp. Fina utsikter.
Information: Tel 0505-173 50 (Karlsborg)
Etapp 3. Mölltorp - Gunnarflon - Röå 14 km
Etappens karaktär: En vandring längs den mellan­svenska randmoränzonen. Bitvis kuperad sträcka.
Information: Tel 0505-173 50 (Karlsborg)
Etapp 4. Röå - Lunnakulle - Hjo 26 km
Etappens karaktär: Tallmo, torphistoria, kulturland­skap, samt historiskt intressanta Hjo. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0503-352 55 (Hjo) Brevik Röå
Etapp 5. Hjo - Baståsen 23 km
Etappens karaktär: Historiskt intressanta Hjo, samt torphistoria och vacker tallmo. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0503-352 55 (Hjo)
Etapp 6. Baståsen - Semesterbyn 23 km
Etappens karaktär: Vacker tallmo längs Hökensås, samt fattigbyn Klockaremostaden. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0502-60 62 08 (Tidaholm)
Etapp 7. Semesterbyn - Fagerhult 15,8 km
Etappens karaktär: Härlig tallmo längs Hökensås. Många bra fiskesjöar. Lättvandrad sträcka.
Information: Tel 0502-60 62 08 (Tidaholm), eller Visingsö tel 036-480 00 (Habo)
Etapp 8. Fagerhult - Mullsjö 29,5 km
Etappens karaktär: En omväxlande naturupple­velse med barrskog och våtmarker. Bitvis kuperat.
Information: Tel 036-480 00 (Habo), eller Västra Vätterleden Rankåsleden tel 0392-140 00 (Mullsjö)
LERUM www.lerum.se
Härskogen Stort friluftsområde. Härifrån går spår i olika längder, samt vandringsleder till Floda och Stamsjön.
Lilla Härsjörundan 9,5 km Det går upp till Blommaskog och runt Lilla Härsjön. Stora Härsjörundan.
14,5 km är den längsta slingan och den går motsols runt Stora Härsjön.
Floda - Härskogen 10 km Går från Berghultsskolan förbi Stensjön, Lilla Härsjön och upp till Härskogen.
Stamsjön - Härskogen 6 km Denna led knyter ihop Lerums centrala delar med Härskogens friluftsområde.
Stamsjönspåret 5,5 km Detta spår går runt långa Stamsjön med start vid den kommunala badplatsen.
Goråsspåren 5,5, 7,5 och 8,5 km Startar på norra sidan om Aspen ca. 500 meter efter Aspenäsgården.
Tösjöspåret Spåret utgår från Riddarstens elljusspår.
Lövsjöspåret 8, 9 och 13 km Utgår från Smalasjöns elljusspår i Gråbo
Risvedenspåret 18 km Startar vid scoutgården i Sjövik.
LIDKÖPING
www.skaraborgsleder.se
www.lidkoping.se
3 st längs Vänern vid Källstorp
Kinnekulle vandringled Lätt, välmarkerad
Fristående led runt Kinnekulle vid Vänern. Har även fem kortare aternativ (2-7,5 km). Karta med
ledbeskrivning finns bl a på Tb i Lidköping och på Info points. Kombinera gärna med Lantmäteriets
gröna karta: 9D SV Mariestad och 8D NV Skara. Längs leden finns fyra vindskydd, samt ett flertal
rastplatser. Dricksvatten finns på ett fåtal ställen längs leden men med tag gärna eget vatten. Hundar
måste hållas kopplade året om och du bör endast elda på anvisade platser. Obs! Inom naturreservaten
finns vissa föreskrifter för allmänheten.
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
VÄSTERGÖTLAND
Pilgrimsled mellan Husaby och Forshem 19 km Märkt med S:t Olofskorset
Vandra mellan de medeltida kyrkorna i natur och kulturrik bygd. Leden följer till vissa delar Kinnekulle
vandringsled och den nya leden vid Österplana som Läns-styrelsen har tagit fram. Sista biten mot
Forshem följer man den gamla järnvägsbanken.Vandringen bjuder på många upplevelser, för såväl den
naturintresserade som den kulturellt och andligt intresserade. Leden startar vid Husaby källa och slutar
vid Forshems kyrka. Österplana kyrka passeras. Man kan vandra leden i motsatt riktning. Utefter leden
finns tolv meditationsplatser. Det finns ett pilgrimspass att ta med och stämpla vid framkomsten.
Pilgrimsled mellan S:t Olof-Gudhem-Varnhem. 40 km
Genom unik natur och gammal kultur i Platåbergens landskap. Vandra mellan gamla medeltida kyrkor
och klosterställen i välmående bygd. Låt dig hänföras av vidunderlig utsikt från bergen. Möt det rika
fågellivet vid Hornborgasjön.
Info: Falköpings Tb 0515 – 77 70 50, Skara Tb 0511 – 325 80, Skövde Turistcentrum 0500 – 44 66 88
Vandra i Vänerstad
Börjar vid Järnvägsstationen. Häfte och karta finns att köpa i Tb i Gamla Rådhuset, Nya stadens torg.
Info: Götene-Lidköping Tb 0510 20020
Det pågår vandringsledsprojekt i kommunen, fortsättning av pilgrimsled och nya leder på Kållandsö.
LÄS MER www.skaraborgsleder.se.
Källstorps gård i Örslösa Markerade i tre olika färger
Nya spångade unika vandringsleder. Gå på spångar ut på 5 öar och i fina skogsområden. Fina bad-och
grillplatser. Karta finns i en brevlåda vid p-platsen. Pris 20 kr/st. Blå led 5 km, Röd led 2,5 km, Gul led
1,6 km Ca 550 meter spångad led. Ca 50 cm bred spång. Ej lämpligt för barnvagn eller rullstol
Vägbeskrivning: Kör mot Örslösa, Tun. Efter Örslösa kyrka - kör ca 5 km och ta höger vid skylt
“Källstorp 1”. Ta till vänster där vägen delar sig. Parkering på vänster sida ca 500 m före gården vid
informationstavla och liten skylt med röd text 2,5 km o gul text 1,6 km.
LILLA EDETS KOMMUN www.lillaedet.se
Informationstavlor och kartbroschyrer finns i anslutning till samtliga leder inom kommunen.
Broschyrer och kartor finns även tillgängliga på kommunens hemsida.
Väktorsjölederna 2-8 km
Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår delvis i Bredfjällets naturreservat. S
kogsmarkerna
kring Hjärtum karakteriseras av omväxlande och kuperad terräng med myrar, sjöar bergs- och skogs
marker. Inom området finns uppmärkta vandringsleder från 2,1 till 8,1 km. De korta röda lederna runt
Lilla Näset går i en omväxlande natur och genom fina kulturmarker samt är lätta att vandra. De längre
blåa och gula lederna får bedömas vara lätt till medelsvår vandring. Den längre leden runt Store Väktor
ansluter till och går utefter Bohusleden på den västra sidan av sjön Utefter lederna finns också fina
badställen och utsiktsplatser, särskilt Måröds Lyseberg. Den omväxlande naturen i kombination med stora
geologiska variationer, särskilt norrut i Hjärtum, ger upphov till ett av Sveriges mest artrika skogsområden.
Inom Väktorsjöområdet finns ett stort antal rödlistade arter, d v s hotade eller sällsynta arter av vilka
många har skyddats genom naturvårdsavtal eller biotopskydd.
Utbyleden 8,5 km
Utbyområdet är mycket kuperat och naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar m
ed
blandlövskog till den mycket variationsrika naturen på det 120 m höga platåområdet vid Långsbergens
naturreservat. En mängd kulturvärden i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och
gruvschakt finns inom området. Här finns också mycket vackra platser med en bedårande utsikt över Göta
älvdalen. Inom området finns en uppmärkt vandringsled på c:a 8,5 km. Leden är av varierande svårighets
grad och bör betraktas som medelsvår. Uppmärkta avstickare till intressanta platser finns utefter leden.
Ryrsjön – Högstorpslederna 2-8 km
Utgörs av mycket kuperade skogsområden med varierande natur och med två fina badsjöar. Området
är lättillgängligt och ligger i anslutning till de två tätorterna Lilla Edet och Göta.
Högstorps-Prässebergsleden och Götaleden utmed de höglänta bergsområdena öster om Lilla Edet
är på 5 km vardera men kan lätt delas upp på mindre etapper. Lederna är medelsvåra och går i
omväxlande skogsterräng med mycket vackra utsiktsplatser ut över Göta älvs dalgång. Dessa leder
kan på några olika ställen även nås via ganska branta anslutningsstigar från Lilla Edets samhälle.
Ryrsjö- och Borydslederna är på 7,8 resp 7,1 km
Går i mer kuperad terräng samt innehåller några relativt svåra stigningar. Naturen är omväxlande
skogs- och hagmarker med många skyddsvärda arter av både flora och fauna.
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
Pingstalunds- och Spetalsbergslederna 2-4 km
Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket tätortsnära naturområden vid Lödöse. Båda områdena
utgörs av blandskogsområden med ädellövinslag. I Spetalsbergen finns en uppmärkt vandringsled på
2,3 km och i Pingstalund ett antal icke uppmärkta vandringsstigar samt ett elljusspår, alla i lätt terräng.
Pingstalundsområdet är rikt på kulturvärden. Arkeologiska undersökningar har konstaterat ett flertal
boplatser från jägarstenåldern för 6-10 000 år sedan. Längst söderut i området finns Tingbergs Kulle,
även kallad Galgekullen, som fungerade som Ale härads avrättningsplats fram till 1857. Här kan man
även njuta av vidunderlig utsikt över Göta Älvdalen från en grillplats.Spetalsbergen har fått sitt namn
efter det spetälskehospital som fanns i området under medeltiden. S:t Jörgens hospital låg antagligen på
ängen bakom nuvarande Lödöse Museum.
Bohusleden etapp 9 (11,5 km) och10 (18 km)
Bohusleden löper genom 11 kommuner på sin 37 mil långa färd genom Bohuslän från Halländska
gränsen i söder och till Strömstad i norr. Cirka 2 mil av Bohusleden går genom västra delen av Lilla
Edets kommun från Svartedalen och Västerlanda i söder och genom Väktorsjöområdet och Bredfjället
i norr. Etappen går genom ett sjörikt och vackert skogslandskap där det finns vindskydd och grillplatser.
Kartbroschyrer över Bohusleden går att köpa på turistbyråer, fritidsförvaltningar,
Friluftsfrämjandet eller Västkuststiftelsen.
MARK www.vastsverige.com
www.tygriket.se
Hyssnaleden, ca 40 km Leden är tydligt märkt med gul markering och skyltar
Leden är en 2-dagars vandringsled med start vid Hyssna gamla kyrka. Leden bjuder på många fina
naturupplevelser. Hyssna ligger utmed lv 156 ca 15 km från Skene mot Hällingsjö. Tag av mot
Hyssna, leden startar vid Hyssna gamla kyrka.
Info: Marks Turistbyrå, 0320 - 21 72 70
Kurirleden, ca 50 km
Leden börjar vid Öresten utanför Örby och slutar vid Kinnahus i Östra Frölund
Info: Marks Turistbyrå, 0320 - 21 72 70
Viskastigen 18 km Sträcka:Kungsäter-Öresten. Vandra på historisk mark samma väg som Erik XIV:e färdades
Info: Marks Tb 0320 - 21 72 70
Vildmarksvandring Arrangerad vandring med guide under säsong.
Spännade äventyr i omväxlande natur och upplev skogarnas mysterier, sjöarnas liv, och hagmarkernas
mångfald. Vandra i spännande marker där rådjur och älg har sin givna plats, men där också mer ovanliga
djur som t.ex. lo och nu även varg har sin hemvist. De senare är djur som vi inte får möta men med lite tur
kan få se olika spår efter. Vi vandrar i maklig takt som inte kräver någon superkondition och anpassar oss
efter din förmåga. Välj mellan endagars eller tvådagars-tur. När vi är ute två dagar övernattar vi i
tältliknande gömslen och får uppleva både kväll och morgon med rikt fågelliv och chans att se något djur
komma smygande i sjökanten. Endagars 3-8 personer, ca 8 timmar Tvådagars 2-6 personer ca 20 timmar
Info o pris: 070-7313955 eller via epost: [email protected].
Övrig info: Möjligheter till övernattning dagen efter kan också erbjudas.
MULLSJÖ www.skaraborgsleder.se
Stråkenleden 9km
Välkommen på en härligt omväxlande natur- och kulturupplevelse i trakten kring Mullsjö. Stråkenleden
kombinerar mycket av det bästa från olika lokala leder och låter besökaren uppleva ett tvärsnitt av ortens
historia från mäktiga istidslämningar och Mullsjös tidiga historia till modern tid. Ryfors Gammelskog
med sin närmare 400 år gammla och helt orörda barrskog och Gyljerydsmon där Trollsjön ligger vackert
inbäddad i molandskapet är några av de natursköna platser du passerar. På Länsstyrelsens hemsida kan du
läsa mer om naturreservatet Ryfors Gammelskog.
Vägbeskrivning: En startpunkt finns vid Granstugan sydost om Nykyrke kyrka. Följ Falköpingsvägen och
sedan Nykyrkevägen fram till parkeringen vid Granstugan. Alternativt startar du från Ryfors Gammel
skog som ligger ca 3 km sydväst om Mullsjö. Följ väg 185 och vik av mot Ryfors vid Nybro, dvs där vä
gen korsar sjön Stråken. Efter ca 700 m finns en större parkering på vägens norra sida.
Leden tar ca tre timmar att gå. Den är markerad med violett och är skyltad i stig- och vägdelningar. Strå
kenleden följer bra skogsstigar genom ett lättvandrat, men bitvis kuperat molandskap. Lämpliga start
punkter är Granstugan på Nykyrkevägen respektive Ryfors Gammelskog.
Ledbeskrivning med karta i A3 finns tillgänglig på Mullsjö Infocenter.
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
Eriksgatuleden 7,2km
Gamla tidens färdvägar som bestod av ridstigar. Dessa kring Sandhem har använts i minst tusen år.
Namnet Eriksgatuled har sitt ursprung från kung Magnus Eriksson som år 1335 red runt sitt rike för att
säkerställa sin status i de olika delarna. Leden användes senare av andra kungar i samma syfte. Förutom
kungarnas Eriksgata var leden givetvis en viktig del i infrastrukturen för handel och den gav tillgång till
de många kvarnar somfanns längs Tidan. Under en period användes leden även för vallfärd till Olof den
heliges grav. Olof är Sveriges skyddshelgon. En bra startpunkt är Sandhems kyrka, ca 14 km nordväst om
Mullsjö. Följ väg 26/47 och vik av mot Sandhem. Strax innan järnvägen viker du av mot kyrkan där det
finns en större parkering. Följ skyltningen mot Eriksgatuleden. Alternativt tar du tåget till Sandhem och
går de ca 1,5 km till kyrkan. Ledens norra ände har en mindre parkering. Vik av väg 47 vid skylten mot
Eriksgatuleden. Direkt efter avfarten har du parkeringen på din högra sida.
Västra Vätterleden
Etapp 8. Fagerhult - Mullsjö 31 km
Etappens karaktär: En omväxlande naturupplevelse med barrskog och våtmarker. Bitvis kuperat.
Information: Tel 036-480 00, www.habokommun.se eller tel 0392-140 00, www.mullsjo.se
Södra Vätterleden, etapp 1 - Mullsjö-Bottnaryd 28 km      Orange markering
Leden följer sjön Stråkens sköna stränder och passerar en rik kulturbygd. De lättvandrade sandplatåerna
och tallmon passar utmärkt för vandring. Etappen fungerar bra som en längre heldagstur och kan även
kombineras med anslutande leder.
Mullsjö Runt - 22 km
Leden bjuder på en härligt omväxlande natur- och kulturupplevelse i trakten kring Mullsjö. Den
lättvandrade leden låter besökaren uppleva ett tvärsnitt av ortens historia från mäktiga istidslämningar
och Mullsjös tidiga historia till modern tid i lagom stora portioner. Leden passar utmärkt som halv- eller
en lugnare heldagstur. Ledbeskrivning med karta i A3 finns på Mullsjö Infocenter.
Röda Spåret - 10 km Röd markering
Leden är ett lättvandrat motionsspår med Hotel Mullsjö som utgångspunkt. Slingan är från 1940-talet
och är starkt kopplad till Mullsjös etablering som turistort. Röda Spåret går genom en mjukt kuperad
terräng i ett omväxlande skogs- och kulturlandskap,
Kulturled Gyljeryd - 5 km
Intressant kulturvandring på Gyljerydsmon med flera viktiga platser i ortens tidiga historia. Fokus
för vandringen ligger på kultur, men du kommer även att uppleva mäktiga spår från den senaste istiden
och samtidigt få en fin naturupplevelse i ett mycket vackert och omväxlande landskap. Leden tar drygt en
timme att gå i normalt promenadtempo, men fungerar även bra som en lugnare halvdagstur.
Startpunkt är informationstavlan vid Granstugan. parkering finns. Om du istället föredrar att gå eller
cykla från centrum följer du först Järnvägsgatan västerut från järnvägsstationen. Vid rondellen framför
Statoil viker du snett åt höger mot nordväst och följer Falköpingsvägen, skyltat mot Falköping. Efter ca
400 m svänger du åt vänster (västerut) och följer Nykyrkevägen fram till Granstugan. Sträckan är 1,6 km
och består till större delen en gång- och cykelväg.
Kulturled Gyljeryd. 7 km. Start Nykyrke Kyrka. Rundvandringsled. Ledbeskrivning finns på flera språk.
Blå Spåret - 6 km
Trevlig motionsslinga med Hotel Mullsjö som utgångspunkt. Leden går till större delen över den
lättvandrade Gyljerydsmon med några få kortare stigningar. I det vackra och omväxlande skogslandskapet passerar du många intressanta platser. Leden följer bra stigar och enklare vägar och är markerad.
Följ Mullsjö södra infart och vik in på Sjövägen mot Hotel Mullsjö. Parkering finns vid hotellet. Föredrar
du att gå från centrum finns en orangemarkerad led som utgår från busstationen intill järnvägsstationen.
Följ skyltning mot Södra och Västra Vätterleden. Leden är 1,8 km lång och går till Hotell Mullsjö där ett
flertal leder och motionsspår strålar samman.
Europaled 1
Det finns elva större Europaleder. Dessa består av ett stort antal lokala leder som länkats samman. I
Sverige har kommunerna övervägande valt att marknadsföra de lokala lederna varför begreppet
“Europaled” kommit något i skymundan. I Skaraborg ansluter den till Västra Vätterledens etapp 1 vid
Stenkällegården i Karlsborgs kommun och följer sedan Västra Vätterleden söderut genom Karlsborgs,
Hjo, Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Vid Hotel Mullsjö överlappar E1 med Södra Vätterledens
etapp 1 och viker av västerut vid Ryfors bruk. Därifrån följer E1 enklare vägar via Kölingared (obs
omarkerad sträcka) och ansluter till Redvägsleden vid Dalum i Ulricehamns kommun. E1 fortsätter sedan
på olika leder ned till Varberg och slutar strax nordost om Rom i Italien. Den svenska delen är ca 1200
km lång och hela E1 har en längd på imponerande 4900 km.
MÖLNDAL www.molndal.se
Bohusleden Från Lindome i söder till Strömstad i norr går den 37 mil långa Bohusleden. Den ansluter i söder till
Hallandsleden och man kan komma vidare ända till Rom på vandringsleden Europaled 1.Bohuslän är
ett landskap med vildmark, sjöar, leende ängar och kulturbygd. Bohusleden är uppdelad i sträckor för
en dagstur eller helgvandring. Varje etapp har informationstavla med anvisningar. Leden är kantad av
fornminnen. Bohusleden sträcker sig 2,2 mil genom Mölndals stad.
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
SKARA
VÄSTERGÖTLAND
www.skaraborgsleder.se
Valle Närmare 60 km långt ledsystem med sammanhängande slingor. Från lätt till svår. Orange markering.
Sex naturreservat av skiftande karaktär gör Valle till ett fantastiskt rekreationsområde. Ett besök i Valle
förknippas med ett pärlband av tindrande sjöar, väl hävdade beteshagar med sin speciella flora och fauna
och lövskog med inslag av bl a fågelbär. I många av sjöarna får du även fiska med fiskekort. Platåberget
Billingen står i skarp kontrast. Kring Valle finns även många spår av mänsklig historia. Besök Varnhems
klosterkyrka med kopplingen till Arn. Ledsystemet saknar vindskydd, det är förbjudet att tälta innanför
reservatsgränserna. Du får tälta utanför om du tar hänsyn till allemansrätten och det finns även ett bra
utbud med logi. Folder finns på Skara Turistbyrå. Ledsystemet är tillgängligt med bil och buss.
Bussar stannar vid bl a Flämslätt, Eggby, Ökull och Varnhem. Kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00,
eller www.vasttrafik.se
Pilgrimsleden
www.pilgrimskaraborg.se
Riktar sig mot pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så
mycket och med en så stor variation. Leden saknar vindskydd, men har ett bra utbud av logi till en låg
kostnad. Unna dig lyxen att vandra några dagar med en lätt packning. Broschyr- och guidematerial
tillhandahålls av turistbyråer.
S:t Olof, Falköping - Gudhem 15 km
Start vid S:t Olofs kyrka och följer Sankt Olofsgatan norrut. Fortsätter på Järnvägsgatan förbi
järnvägsstationen, och går sedan längs Mössebergsgatan upp till Mössebergsparken och Mössebergs
kurort. Sträckan hit är omarkerad. Första markeringen stöter du på strax sydost om kurorten. Leden
passerar kurortens södra sida och klättrar sedan upp på Mösseberg. Här följer leden vackra skogsvägar
och stigar. I norra delen av platåberget finns en rastplats med en hänförande utsikt mot Hornborgasjön
och kulturlandskapet som breder ut sig nedanför. När du lämnat Mösseberg följer du enkla vägar i ett
plant och lättvandrat landskap. Vid Östra Tunhem finns en avstickare till Pilgrimskapellet. Vid väg 184
och längs allén mot Gudhems kungsgård har du slutligen fina vyer mot Gudhems kyrka och klosterruin.
Sträckan saknar vindskydd. I Falköping finns ett brett utbud av logi och även Gudhem erbjuder ett
par alternativ. Ta med vatten för hela sträckan. Vatten och WC finns tillgängligt vid Östra Tunhems
kyrka. I ”Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof - Gudhem - Varnhem”. får du en utförlig beskrivning
av landskap och historiska platser, samt den service som finns längs leden.
Pilgrimsleden passerar järnvägsstationen på Järnvägsgatan. Därifrån är det 1,6 km till S:t Olof.
Information: Tel 0515-77 70 50, www.falkoping.nu
Kungslena - Gudhem 22 km
Sätt undan lite tid för att upptäcka Kungslena. Kyrkan med sina tre torn har blivit symbol för Tidaholms
kommun. De romerska bågarna och vackra takmålningarna bör ses. Invid kyrkan finns ett monument
som minner om ett blodigt slag mellan danskar och svenskar år 1208. En kort avstickare går upp till
Lenaborg. Här lär Birger Jarl tidvis ha bott under 1200-talet. Från Kungslena går leden västerut via en
lummig skogssträcka längs Plantabergets bas och sedan genom ett mer öppet kulturlandskap med fina
vyer. Vid Gudhems kungsgård grenar sig leden. Här finns även en vacker klosterruin, samt Gudhems
kyrka. Tänk på att ta med vatten för hela etappen. Vindskydd saknas, alternativt boende finns i både
Kungslena och Gudhem. Parkering finns vid Kungslena, respektive Gudhems kyrka. Båda orterna har
även bussförbindelse. Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se
Information: Tel 0502-60 62 08, www.tidaholm.se 0515-77 70 50, www.falkoping.nu
Gudhem - Varnhem 25 km
Leden passerar förbi Gudhems kyrka och den vackra klosterruinen och följer sedan enkla vägar och
stigar genom ett gammalt kulturlandskap. Vid Sätuna finns en separat (omarkerad) rundslinga som går
till Ekornavallen. Här finns spår från tidiga bosättningar under stenåldern, brons- och järnåldern.
Huvudleden fortsätter längs Hornborgasjön, passerar Hornborga Naturum och stiger sedan upp på
Billingen. Leden följer platån norrut och efter en brant utförslut når du etappmålet Varnhems kloster.
Vindskydd saknas, alternativt boende i Gudhem, Broddetorp (Bjällum) och Varnhem. Ta med vatten för
hela etappen. I Gudhem finns parkering vid kyrkan/klosterruinen. Följ väg 184 och sväng av mot
kyrkan, ca 1 km norr om samhället. I vägskälet vid väg 184 finns hållplats ”Kabelstationen”. Här
passerar även Pilgrimsleden och du ser Gudhems kyrka från hållplatsen.
I Broddetorp parkerar du lämpligen vid Hornborga Naturum där även leden passerar. Broddetorp har en
begränsad busstrafik, linje 313 (Varnhem-Falköping). I Varnhem finns parkering vid Varnhems kloster.
Varnhem har även goda bussförbindelser mot främst Skara och Skövde. Se Västtrafik. Lämplig hållplats
är ”Varnhem” som ligger i korsningen mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Hållplatsen ligger
ca 500 m nordväst om Varnhems kloster. I ”Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof - Gudhem Varnhem” får du utförlig beskrivning av landskap och historiska platser, samt den service som finns
längs leden.Information: Tel 0515-77 70 50, www.falkoping.nu eller 0511-325 80, www.skara.se
Varnhem – Skara Obs - sträckan är under konstruktion och invigs 2010.
Information: Tel 0511-325 80, www.skara.se
Skara – Skälvum Obs - sträckan är under konstruktion och invigs 2010.
Information: Tel 0511-325 80, www.skara.se eller tel 0510-200 20, www.lackokinnekulle.se
Skälvum – Husaby Obs - sträckan invigdes 2010. Information: Tel 0510-200 20, www.lackokinnekulle.se
Husaby - Forshem 19 km
Sträckan är färdig. För information om access, etappens karaktär och service mm hänvisar vi till Tel
0510-200 20, www.lackokinnekulle.se. Se även www.pilgrimskaraborg.se.
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
SKÖVDE
VÄSTERGÖTLAND
www.skovde.se eller skaraborgsleder.se
Billingeleden (Vgö) 40 km
Sträcka:Startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen, förbi Skövde stad, upp till Bergs
socken där den viker av söderut till Lycke Lilla Höjens och Nolbergets naturreservat. Leden går
ömsom uppe på platån med fantastiska utsikter, ömsom i sluttningen genom hagmarker och skogar
samt på kalkstensplatån i Berg. I området finns totalt 120 km vandringsled.
Info: Skövde Tb 0500-48 87 87
SVENLJUNGA www.svenljunga.se
Roasjö vandringsleder Mellan 5 och 10 km. I Roasjö finns 4 promenadvägar iordningställda av byalaget.
Kurirleden 50 km
Kurirleden börjar vid Örestens Fästning utanför Örby i Marks Kommun, går sedan in i Svenljunga
kommun där den slutar vid Kindahus i Östra Frölunda.
Info: Svenljunga Tb 0325-181 50
TIBRO ww.skaraborgsleder.se
Rankåsleden 29km
Leden korsar den mellansvenska randmoränzonen som skapades under den senaste istidens slutskede.
Det vackra landskapet domineras av en ljus och luftig tallskog. Den västra delen är relativt plan och
lättvandrad medan den östra är något mer kuperad. Rankåsledens består av följande tre delar:
• Tibro - Rankås 4,5 km
•
Nord: Rankås - Fagersanna - Gunnarflon 14 km
• Syd: Rankås - Lunnakulle 9,5 km
Rankåsleden passar utmärkt för dagsturer, men kan även kombineras med Västra Vätterleden för en
längre vandring. Båda lederna är lättillgängliga med många startpunkter i en region med bra lokaltrafik.
Ledbeskrivning i A3-format finns tillgänglig på turistbyråer. Inf: Tel 0504-181 01, www.tibro.se
TIDAHOLMwww.skaraborgsleder.se
Västra Vätterleden
www.mullsjo.se
www.tidaholm.se
Etapp 6. Baståsen - Semesterbyn 23 km
Etappens karaktär: Vacker tallmo längs Hökensås, samt fattigbyn Klockaremostaden. Bitvis kuperat.
Information: Tel 0502-60 62 08, www.tidaholm.se
Etapp 7. Semesterbyn - Fagerhult 17 km
Etappens karaktär: Härlig tallmo längs Hökensås. Många bra fiskesjöar. Lättvandrad sträcka.
Information: Tel 0502-60 62 08, www.tidaholm.se eller tel 036-480 00, www.habokommun.se
Åna-Rundan / Tidaholm 3,6km
www.tidaholm.se
Leden: Åna-Rundan följer Tidan genom ett vackert kultur- och lövskogslandskap. Besök gärna leden
under olika årstider och upplev naturens skiftningar. Markeras med trästolpar och det flacka landskapet
är lättvandrat. Obs att vissa delar kan vara något våta om vattennivån i Tidan är hög. Längs leden finns ett
par grillplatser och ett flertal parkbänkar. En folder med koppling till historiska platser längs Åna-Rundan
finns tillgänglig på Tidaholms Turistbyrå. Ansvarig för leden är Kultur och fritid, Tidaholms kommun, tel
0502-60 62 07, Vägbeskrivning: Följ Södra Ringvägen (väg 193) i södra delen av Tidaholm och parkera
vid Tidavallen.
Norra Rundan     5,9 km rundled
Omväxlande natur- och kulturled. Trakten har brukats av människor under en ganska lång tid. Vid
Ingemarstorps by finns bl a en stensättning från sen bronsålder. Själva byn omnämns i skrift år 1541 och
bestod då av tre hemman. Byn bär fortfarande många spår av sin ålderdomliga struktur. I området finns
ett flertal slåtterängar och hagar. Området är ett av de artrikaste fågelområden vi har i Sverige. Området är
relativt flackt. Det finns även flera stigar som inbjuder till sidoutflykter och leden har ett flertal
informationstavlor. Mer info i ”Norra Rundan - En promenad- och cykelguide till vatten- och naturriket
norr om Tidaholms stadsgräns”, ISBN 91-974797-0-5. Information om denna och även guidade turer får
du via miljö- och byggkontoret på Tidaholms kommun, 0502-60 60 00. Parkerar vid Ulvesborgs Ip. Följ
Norra Ringvägen och sväng in på Torggatan. Fortsätt på Rudbecksgatan i höjd med stadshuset tills du
når den stora parkeringen vid Ulvesborg. Se kartan. Leden når du via Rudbecksgatan och Torggatan
norrut. Korsa sedan Egnahemsgatan och följer Vinkelgatan fram till Långgatan där leden passerar.
TRANEMO
www.vastsverige.com
www.tranemo.se
Torpa-Hofsnäs naturreservat ca 5 km
Vandringsstråk i vacker natur och intressant flora. Enkla stigar med bra vandringsmöjligheter. TorpaHofsnäs ligger ca 25 km från Tranemo och 30 km från Borås. Tranemo Tb 0325-57 60 30
Tranemosjön runt 5,5 km
Runt sjön mitt i Tranemo. Utmed slingan finns ett torn som inbjuder till fågelskådning. Lättast är att
börja vandringen vid parkeringen mitt emot Tranemo kyrka. Tranemo Tb 0325-57 60 30
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
Oxabanan 17 km Orange markering
En historisk led från Limmared – Tången till Hofsnäs genom ett varierat landskap. Utgångspunkt är
Limamres skjutbana, slut Karlavik eller Hofsnäs. Tranemo Tb 0325-57 60 30
Björnöleden ca 5 km
En spångad led på Kommosse, en av Sydsveriges största myrar. Storslagen natur med många fåglar.
Info: Tranemo Tb, 0325-576 030
[email protected]
I Tranemo kommun finns även naturstigar.
Hagatorpet Härifrån utgår fem fina motions- och vandringsleder.
Info: 0325-767 70
Jälmåleden 35 km
Natur med djupa skogar och drygt 160 glittrande sjöar och olika vattendrag, ett härlig landskap att
vandra i. Vandra hela eller delar av den 35 km långa leden.
Info: Nittorps Turism & Foto, 0706-66 32 42
Tranemo Tb 0325-57 60 30.
TROLLHÄTTAN
www.trollhattan.se
Edsvidsleden 15 km Bitvis kuperad terräng.
Vandra längs den blå ådern Göta Älv och upptäck en vacker del av Trollhättan - nära centrum.
Naturstigen vid Öresjö 2,5 km
Upplev lugn och ro och njut av naturen vid Öresjö. Längs naturstigen kan du ta med barnvagn.
ULRICEHAMN
www.ulricehamnsturistbyra.se
Lassalyckans fritidsområde. Motonsspår: 5km, 10 km, 15 km elitspår.
Det finns även promenadstigar på 2km, 2,5 km, 3 km och 3,5 km.
Dalumleden 30 km En natur- och kulturvandringsled runt hela Dalum. .
Info:
Ulricehamns Turistbyrå 0321-59 59 59 [email protected]
Åsundenleden, 52 km
Vandring runt sjön Åsunden. Leden sträcker sig genom ett omväxlande jord- och skogsbrukslandskap.
Utgångspunkt är Lassalyckans Friluftsgård. Info: Ulricehamns Turistbyrå 0321-59 59 59
Rönnåsleden, 9 km
Leden passerar Ödegården Rönnåsen och sammanfaller med Galtåsenleden. Utgångspunkt är
Lassalyckans Friluftsgård. Följ symbolen trekant
Apelskogsleden,, 4 km, märkt med en ring med ett kryss över
Kort men trevlig vandring runt Fotåsberget. Start och mål vid Vist kyrka, vid gården Gäla går leden
ihop med Härstorpsleden.
Baktrågens naturstig-vandringsled 4km
Mitt i åsen finns två långsträckta sänkor, dödisgropar, med formen av ett baktråg. Naturreservatet
består av två separata, men närliggande områden med intressant geologi, sällsynt rik föora och flera
fornminnen. Utgång och slut: Baktrågens naturreservat Info Ulricehamns turistbyrå
Skårteboleden, Torpstigen är 500m, Reservatstigen 1 300m, Skogsstigen 1 800m, Klippornastigen 2 200m och
Natursstigen 2 300m.
Galtåsenleden, 15 km, Orange märkning
Landskapet stiger sakta men säkert och till slut når man Västergötlands högsta punkt, Galtåsen 361,4
m ö h. Begränsad utsikt. Utgångspunkt är Lassalyckans Friluftsgård. Följer Rönnåsleden slingrande
skogsväg ner till Pinebobäcken.
Redvägsleden. 35 km, orange märkning
Startar vid Kronogården i Trädet. Leden följer i vissa stycken Ätran genom Ätradalen.
Naturreservatet Baktrågen passeras. Strax efter Frännarp ansluter Redvägsleden Åsundenleden fram
till Lassalyckans Friluftsgård där leden slutar.
Björnöleden, 5 km
Komosse är ett av södra Sveriges största myrkomplex och kanske det mest omväxlande och
intressanta. Ett 47 ² stort tuvrike av vitmossor och ljung, överst på Sydsvenska höglandet, 350 m ö h.
Leden är spångad över alla våta partier.
Häradsleden, 11 km
Leden går från Uddagården till Mossebormossen vid gränsen till Påbo. Avsnitten Kvarnafallet till
Puurn är 1 km och går genom ett kuperat naturklassat område med stora sevärda naturvärden
w w w. v a n d r i n g . s e
VÄSTERGÖTLAND
Oxaleden 17km Orange markering
För att underlätta glasbrukets godstransporter byggde man 1880 en järnväg från Limmared fram till
Åsunden där en ångslup tog vid. Banan höll dock inte för det inköpta lokomotivet så man fick använda
en oxe som dragare. Idag är den historiska banvallen vandringsled.
På vägen till Åsunden passerar man bl a Opensten - en ruin av ett medeltida fäste med anor ifrån 121300-talet. Utgångspunkt Limmares skjutbana, slut Karlavik eller Hofsnäs.Info 0321 595959
[email protected]
Vildmarksleden Årås-Torpa-Årås, 5 km lätt vandring, gul markering
Leden går dels genom odlings- och lövskogslandskapet vid Årås Säteri, dels över den vidsträckta
Vitmossen, vattendelaren mellan Tidans- och Ätrans avrinningsområden. Årår Kvarn är en lämplig
startpunkt för en tur på Vildmarksleden. Kör mot Falköping från Ulricehamn
Marbäcksleden, ca 8 km, trekantig symbol som märkning
En omväxlande led som delvis går på en gammal banvall. Turen startar vid Pinebo, en numera
nedlagd station. Leden sammanfaller med Åsundenleden.
Sjuhäradsleden 35km Orange markering
www.ulricehamnsturistbyra.se
Leden går mellan Ulricehamn och Borås. Sjuhäradsleden är en etapp av Europaled 1 som går mellan
Italien och Sverige. Knalleleden och Vildmarksleden fortsätter från Borås till Göteborg.
Leden går genom omväxlande barrskog, bokskog och odlingslandskap. Små stigar, varvas med
skogsvägar och mindre grusvägar. På vägen passerar man bl a Raska-Minas stuga där det finns ett
vindskydd med eldstad. Info: Ulricehamns Kommun: 0321 595959 Utgångspunkt: Brunns kyrka
Slutpunkt: Ymergården i Borås
VÅRGÅRDA www.vargarda.se
Vårgårda Vandringsleder
Ornungaleden: 6 km. Start från Ornungabadplats Kvinnestadleden: 10 km
Yxnås-Ljungåsleden: 10 km. Mellan två naturreservat. Info: Vårgårda Tb 0322-624311
Väl underhållna och markerade vandringsleder. Herrevadsbro i Nårunga, K
vinnestad, Ljungås-Yxnås
Hol (www.holsvandringsleder.nu/)
Info Medborgarkontoret 0322-600 600 E-post: [email protected]
eller Tånga Hed. Medborgarkontoret har en friluftskarta som täcker området.
Vätterleden (Vgö, Sml) Södra: 60 km; västra: 150 km
Sträcka: Södra: Mullsjö-Bottnaryd-Huskvarna, 2 etappkartor Västra: Granvik-Mullsjö, 8 etapper
Ansluter till: Västra Vätterleden ansluter till Bergslagsleden vid Djäknasjön (5 km norr Granvik)
Södra Vätterleden ansluter till John Bauerleden i Huskvarna
Övrigt: Del av Europaled 1
Info: Jönköpings Tb 036-10 50 50 Mullsjö Tb 0392-140 00, www.mullsjo.se
VÄNERSBORG
Vänersborgs och Vänerns strand 10 km
www.vanersborg.se
Info:Vänersborgs Turist 0521 - 27 14 00
Fel i Vandrarguiden? Saknas någon led? Kontakta kansliet!
w w w. v a n d r i n g . s e