Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Svart neontetra
Utbredning:
Brasilien: Taquari-floden.
Större bild Foto: Mark Smith
23 - 27 °C
pH 6-7.5
Ursprunglig världsdel
4 cm
60 cm & 60 liter
Svårighetsgrad
Odlingsvalör
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Den är en romspridare bland växter och är relativt lättodlad och produktiv. Den odlas bäst i ett speciellt
odlingsakvarium dit man flyttar ett par.
Den svarta neontetran är en fredlig stimfisk som passar i de flesta sällskapsakvarier ihop med andra
fredliga fiskar.
Den trivs i de flesta akvarier och ställer inga större krav på akvariets inredning, även om akvariet bör
innehålla en hel del växter (varav en del flytväxter), ha ett något dämpat ljus och en mörk botten.
Hanarna är slankare än honorna, som speciellt under lekperioden är rundare.
Den är en relativt vanlig och populär akvariefisk.