Matematik 4, sid 73, uppgift 2232

advertisement
Matematik 4, sid 73, uppgift 2232
Från formelbladet:
Cirkelsektorns area =
v
⋅ π r 2 (Här anges vinkeln i grader som i formelbladet.)
360°
Cirkelsektorns area =
v
v ⋅π r2 v ⋅ r2
2
(Här anges vinkeln i radianer.)
⋅ π r=
=
2π
2π
2
Areasatsen ger triangelns area =
Segmentets area =
r 2 sin v
2
v ⋅ r 2 r 2 sin v r 2
−
= ( v − sin v )
2
2
2
Triangel
Svar:
r2
( v − sin v )
2
Segment
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards