Unikt erbjudande att medinvestera i Videquus AB

Unikt erbjudande att medinvestera i Videquus AB
Detta dokument utgör ett exklusivt erbjudande att investera i Videquus – Hästens trygghetssystem.
Mer detaljerad information om bolaget, affärsidén och strategin finns i investeringsmemorandumet.
Skaraborg Invest AB investerar i Videquus
Investmentbolaget Skaraborg Invest AB (www.skaraborginvest.se) förvärvar 10% av Videquus AB för
750 000 kr. Investeringen bidrar till att Videquus kan vidareutveckla sin världsunika intelligenta
övervakningskamera. Målet är marknadslansera produkten under 2017.
”I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av
idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, nätverk och engagemang som blir viktiga tillskott för
vår framgång.”
- Linus Jernbom, vd Videquus
Erbjudande om medinvestering
Styrelsen i Videquus AB har beslutat att ge utvalda personer möjlighet att investera i Videquus till
samma värdering som Skaraborg Invest AB.
”Vi inser att värdet på bolaget ökar genom investeringen från Skaraborg Invest men vi vill utnyttja tillfället att
ta in ytterligare kapital för att kunna ägna allt fokus de kommande 6 månaderna på att utveckla färdigt
produkten och bolaget för en kraftfull marknadslansering”.
- Marianne Lilja Wittbom, ordförande Videquus
Som investerare i Videquus erbjuds Du en unik möjlighet att i ett tidigt skede komma in som delägare
i ett spännande bolag med stor potential. Investeringen från Skaraborg Invest, som gjort en sedvanlig
due dilligance, ger en kvalitetssäkring av bolagets utvecklingsmöjligheter. Produkten är världsunik
och strategin ska göra Videquus till global marknadsledare som hubb i det intelligenta stallet.
Villkor
Minsta investering:
250 000
Värdering:
7 500 000 kr (250 000 kr ger 3,33% ägande)
Max total investering:
1 250 000 kr (16,7%)
Deadline för beslut:
2017-04-24
Vid överteckning beslutar Videquus om tilldelning. Extra bolagsstämma för slutförandet av
investeringen kommer att hållas 2017-05-02, kl 17.00, på Inredia i Tibro och via Skype.
Nästa steg och kontakt
För att anmäla intresse att investera i Videquus enligt detta erbjudande fyller du i formuläret på
nästa sida och skickar till: [email protected].
För frågor och ytterligare information är du välkommen att maila till samma adress eller ringa till
Linus Jernbom (VD), 0764-107674 eller Marianne Lilja Wittbom (ordförande), 0725-15 59 00.
Kort om Videquus
Videquus utvecklar och erbjuder ett intelligent övervakningssystem för hästar. Systemet använder bildigenkänning,
maskininlärning och sensorer för att kunna upptäcka och larma vid avvikande rörelsemönster hos hästar. Lösningen är
världsunik och löser problemet med att hästar står obevakade hela nätterna vilket gör att skador och sjukdomar inte
upptäcks i tid och resulterar i onödigt kostsamma (såväl i lidande som pengar) konsekvenser.
Intresseanmälan för att medfinansiera i Videquus AB
Kontaktuppgifter
Namn:
Postadress:
Postnr:
Stad:
Telefon:
Mail:
Info om investeringsönskemål
Investering privat eller bolag:
Person nr / Org. Nr:
Önskat investeringsbelopp (jämna 250 000 kr belopp):
Intresserad av mindre investeringsbelopp om inte full tilldelning erbjuds?
Motiv att investera (valfritt):
Investeringsperspektiv? (stryk under eller ringa in det som är mest aktuellt nu)
1-3 år
3-6 år
7 år eller längre
Övrig info (valfritt):
Ort och datum:
Intresseanmälan skickas via mail till:
[email protected] eller via post till
Linus Jernbom, Pökan Stigstaholm, 543 93
Tibro senast 2017-04-24.
Underskrift
Styrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt.