Figur 1. Fettembolier i histologiska preparat av hjärna Figur 2

Figur 1.
Fettembolier i histologiska preparat
av hjärna
Figur 2. Partiklar i blod som samlats
upp från under en hjärtoperation
studerade med elektronmikroskopi
Figur 3. Ståendevågprincipen där man
ser hur en stående våg kan separera
två olika typer av partiklar.
Figur 4. En PARSUS-separator som visar
hur separation sker i mikrofludik-kanal.