Uploaded by Tony Berglund

Tony Berglund CV

advertisement
CV:
Tony Berglund
Holbergsgatan 124
168 45 Bromma
070 – 494 83 98
[email protected]
linkedIn: https://www.linkedin.com/pub/tony-berglund/4a/960/342
github: https://github.com/berglundtony
Om mig
Teknisk kompetens:
Data program:
VisualStudio, MSSQLServer, Github,
Subversion, TFS, IIS,
Visio, Dia, Eclipse,
Netbeans, Photoshop.
Programmeringsspråk
/Ramverk
C#/.NET, ASP.NET MVC,
EPiServer, Entity
Framework, WebAPI,
WPF, WCF-Ria Sevices,
Transact SQL, Java.
Scriptspråk:
HTML5, CSS 3, Bootstrap,
jQuery, Razor, PHP, Perl,
JSP, JavaScript,
KnockOut.js, XAML,
Transact-SQL(MS-SQL),
ORACLE, PLSQL, MySQL,
WordPress.
Språk:
Svenska: modersmål
Engelska: flytande
Spanska: nybörjare
Jag är en pålitlig och noggrann problemlösare. Arbetar både som webb och
systemutvecklare. Är idérik och kreativ och älskar att lösa olika sorters
programmeringsuppgifter. Jag är energisk och målinriktad och vet vad jag
vill. Gillar komplexa problem är envis och uthållig. Är ordningsam, metodisk
och strukturerad i mitt arbetssätt. Jag är tekniskt kunnig, lättlärd och är van
att arbeta agilt tillsammans med mina kollegor.
Har arbetat som .NET utvecklare i 3 år främst med C# / MVC och även
EPiServer. Är van vid att arbeta med både backend och frontend. Arbetar
objektorienterat med C# och kan Entityframework och T-SQL / SQL-SERVER.
Inom frontend kan jag Razor, HTML 5, CSS3, jQuery, Ajax, Bootstrap och
responsiv design.
Jag är en teamspelare som älskar lagarbete. Arbetar agilt och är
bekant med Scrum, XP och Kanban. Har arbetat med arbetsverktyg
som Confluence, Jira och Testflow.
Arbeten
Systemutvecklare .NET / TIETO 2018 Stockholm
Har arbetat med utveckling och förvaltningsdrift på Tietos dedikerade
funktion for SLL (Stockholms läns landsting) med system som hanterar
listningar på olika vårdcentraler i Stockholm. Arbetade med support och
hantering av kunddatabaser. Skapade SQL-script som uppdaterar olika
typer av information. Arbetade med integrationer till andra system,
felsökning och dokumenthantering. Den tekniska miljön bestod av C#,
ASP.NET, MVP, MS SQL och T-SQL.
Har satt upp applikationsmiljön både på testserver och acceptanstestserver. Har
configurerat olika webbapplikationer som innefattar WebServices, SOAP, SSISpaket och Report Services. Arbetade med stored proceedures för behandling
av olika data liksom testning av olika systems uppdatering av databas
information. Har arbetat i ett scrumteam med JIRA och Tone. Dokument
hantering i Confluence och har skapat regressionstester i Testflow.
Tekniker som tillämpats:
C#, ASP.NET, MVP, MS SQL T-SQL, WebServices, SOAP, SSIS-paket, Report Services och
Github, IIS Server.
Forts. Arbeten
.NET Utvecklare / IT-Maskinen 2016 / 2017
a
mArbetat med nya system och vidareutveckling av olika system för en stor
hfastighetsägare som äger affärscentrum främst i Stockholm.
eVidareutvecklade system som hanterar olika roller och tjänster liksom ett
t felhanteringssystem för tekniker som arbetar med service inom
s shoppingcentrumen i Sverige.
l
eHar utvecklat deras Leasingsystem där information om kundens kontrakt liksom
dlöptider lagras:
a
r • MVC 4
e• Entityframework mot SQL-Server Databas.
U• C# utveckling i .NET version 4.5.1
B • Har arbetet med dokumenthantering av olika typer som word, excell, mail,
Vpdf-filer och bilder. Dessa lagrades i databasen som image typ. Skapade
/ funktionalitet som sedan omvandlade filerna till dess ursprungliga filtyp när man
L valde att hämta hem filen.
a• Har skapat olika formulär för lagring, ändringar, borttagning av information.
t
i Har också samarbetat med andra utvecklare i företaget t ex har han
nvidareutvecklat formulär på en responsiv webbsida för en välkänd fackförening
aför akademiker, SACO, där mässbesökare registrerar sig via formulär för att få en
mbiljett till gällande mässa. Har också gjort integration mot mobilapp med
eWebAPI åt iPhoneutvecklare på företaget.
r
i Tekniker som tillämpats:
k
aC#, .NET, MVC, WebAPI, jQuery, Ajax. jQueryUI, HTML5, CSS3, Bootstrap, Entityframework,
gT-SQL / MS-SQL, Subversion, IIS Server.
r
u
pEpiserverutvecklare / Veroveli 2015 Stockholm
p
eArbetade som inhousekonsult med utveckling av olika siter med EPiServer CMS,
r .NET, C# och MVC. Vidareutvecklade siter åt företag som Kinnevik, Ortivus och
nNordic Cinema Group.
aArbetade med EPiServer version 7.5 både med backend och frontend.
Frontendtekniker som användes var LESS, CSS, Razor och jQuery.
Skapade bl a. funktionalitet för presentation av information om aktiekurser för
företaget liksom en funktion där man fick ange vilket land man bor i då
filtrerades informationen man fick ta del av beroende på vilket land man angett
och vilka lagar som gäller för det landet. Arbetade med nyhetsfilter som
sorterade olika nyheter på årtal. Uppdaterade information och funktionalitet för
önskat utseende och funktionalitet på Ortivus site.
Gjorde ett system åt bibliotek i Stockholm med bl a WPF där man kan boka
datortid via mobiltelefon. Systemet håller reda på hur lång tid användaren har
använt dator och säger till när användarens tid börjar ta slut.
Tekniker som tillämpats:
C# / .NET, Episerver, MVC, Bootstrap, CSS, jQuery, LESS, Razor, WPF, TFS, IIS Server.
Forts. Arbeten
EPiServer / Svenska Kennelklubben 2014 / 2015 (LIA - praktik)
Arbetade med EPiServer site som presenterar olika uppfödare för olika
länklubbar i landet. Utvecklade funktionalitet till befintliga site som
presenterade information från en extern databas i MSSQL-Server.
Använde lagrade procedurer i databasen, hanterade sedan data via dataset
som sedan presenterades i tabeller med olika funktionalitet såsom sortering.
Använde också en captcha funktion för att skydda uppfödarnas information.
Gjorde formulär i Episerver med validering och datahantering med hjälp av
Ajax, jQuery, Knockout.js och CSS.
Tekniker som tillämpats: C# -NET, EPiServer, Webbforms, Bootstrap, jQuery, CSS,
Knockout.js, T-SQL / MS-SQL och TFS.
Webbutvecklare / Systemvaruhuset
2010– 2011 Solna
Stockholm
Systemutvecklare / Network Expertise, Done production, Tränadirekt 2007 - 2008 (LIA) Stockholm
Rivningsarbete / Rivcenter AB
2007 - 2008
(Extraarbete)
Stockholm
Webbdesign Grafisk design / Svensk Videotjänst 2005
Butik, Lager / Hennes & Mauritz
1990 - 2003
Stockholm
(13 år) Tillsvidare
Stockholm / Eskilstuna
Utbildningar
Datautbildning
Anordnare
Datum
EPiServerutveckling
Nackademin
2013 – 2015
3 terminer/KY utb.
Objektorienteradprogrammering & design Jensen Education
2007- 2009
4 terminer/ KY-utb.
Databasprogrammering
2006
1 termin
Gränssnittprogrammerare ASP.NET med C# Jensen Education
2004
1 termin
Webbprogrammering
Jensen Education
2001
2 terminer
Miroi
1999
2 terminer
Grafisk publicering/ Digitala medier
NTI Skolan
Omfattning/typ
Datakurser
ISTQB foundation
NFI Competence AB
2012
3 dagar
Pomodorotekniken
Lexicon
2012
1 dag
Acceptans test
NFI Competence AB
2012
2 dagar
Test i Agila projekt
NFI Competence AB
2012
2 dagar
Referenser
Referenser lämnas på begäran.
Download