Uploaded by User695

Farosymbolsjakt

Läxa No, vecka 42
Namn:_________________________
Farosymbolsjakt
Du ska försöka hitta de olika farosymbolerna hemma hos dig. Leta med hjälp av
en vuxen efter saker med de olika symbolerna på. Efter du hittat ett föremål
med symbolen skriv vilket föremål du hittat under symbolen.