Uploaded by User695

Med andra ord

advertisement
Ståndare
Kronblad
Pistill
Fotosyntes
Fats form
Flytande form
Gas form
Regn
Växthus-
Blixt
Åska
Hagel
Atom
Molekyl
Moln
Snö
Näringskedja
Producent
Konsument
Kristall
Vätska
Stjälk
Vattenmolekyl
Labb
Hypotes
Avdunsta
Kondensera
Frysa
Smälta
Skyddsglasögon
Observera
Blandning
Droppflaska
Filtrera
Petriskålar
Kretslopp
Ledande
Isolator
Koppla
Sluten krets
NO
effekten
SvenskaF
Substantiv
Adjektiv
Verb
Obestämd
Bestämd
Faktatext
Beskrivandetext
Återberättandetext
Rubrik
Underrubrik
Inledning
Åsikt
Fakta
Prepositioner
Presens
Preteritum
Infinitiv
Futurum
Förkortning
Sammansattaord
Särskrivning
Stava
Komperativ
Superlativ
Dialekt
Slangord
Ordklass
Antonymer
Synonymer
Dialog
Kommatecken
Kolon
Punkt
Utropstecken
Frågetecken
Parantes
Meningar
Egennamn
Vokaler
Konsonanter
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards