Uploaded by Hadi Vaezi

Affärsplan Kursprov (1)

Inledande ord
Varje år, efterfrågan ökar för Saffran väldigt
uppåt och många människor intresserad av
att köpa saffran med bra kvalité och lägre
pris. därmed den är dyraste kryddan i hela
världen.
Affärsplan
Kryddor expert
Sweden
Vi startade detta företag, för att vi är väldigt
intresserade att importera saffran från Asien
med bättre kvalité. I nuläget anser jag att
varje år kommer 300 ton saffran från Iran
till Europa, men på grund av handelsbojkott
i Iran inte kan många företaget fortsätta och
importera saffran från Iran till Europa, och
det därför pågår brister på saffran i vissa
delar av Europa. Därmed vi såg att Iran
saffran har sämre kvalité än Afghanistan
saffran och på så sätt valde vi att börja
importera saffran från Afghanistan med en
hög kvalité, eftersom detta kan påverka att
många människor ska få jobb i Afghanistan
genom att få bra betalt att odla mer. På
andra sätt kan man hjälpa Europas
Befolkning att få saffran med bättre kvalité
och lägre pris.
Liljaskolan Vännäs
Innehåll
Inledande ord:
Affärsidén…………………………………………………………………….2
Företagsnamnet………………....................................................................... 2
Bakgrund……………………………………………………………………..2
Delägare/Organisation………………………………………………...…......3
Produkt/Tjänst……………………………………………………………….3
Marknaden……………………………………………………………………4
Marknadsundersökning………………………………………………….…...5
Kunder…………………………………………………………………….…..5
Konkurrenter……………………………………………................................5
Marknadsföring…………………………………………………………..…..5
Finansiering………………………………………………….……………….6
Resultatbudget……………………………………………………..…….…...6
Budgetering…………………………………………………………..…...…..7
Nätverk………………………………………………………………....….…..7
Mål …………………………………………………………………………….7
1
Affärsidén
Kryddasexperten UF affärsidé är att erbjuda stilrenasaffran till företagets, affärer
och även vanliga människor som vill köpa saffran med en hög kvalité och med ett
rättvisande pris. Grundläggande idéer är att Kryddor Expert kan vi hjälpa många
människor i Afghanistan genom att köpa saffran av jordbruket med bra betalt och
vinsten som vi får med denna import kan vi investera en del av vinsten på att bygga
skolor i Afghanistan för att folk kunna studera.
Företagsnamnet
Namnet kryddor expert har tagit från två olika svensk ord ”kryddor” betyder de
torka växter som vi använder i vår vardag mat och ”expert” betyder att man är
extremt sakkunnig inom något område. Det kan man tolka att ”kryddor expert” är
passande namn på vårt företag som visar att vi expert på att sälja saffran med bra
kvalité. i framtiden kan vi dessutom importera nån annan krydda som är viktiga för
befolkning i Europa.
Bakgrund
Vi är tre kompisar som ligger bakom detta företag och vi är en grupp med blandade
egenskapen, men samtidigt har vi liknande målsättningar och har vi samma mål.
 Hadi är en kille som bodde 6 år i Afghanistan, 5 år Iran, 4 år Pakistan och 4
år Sverige han känner många kulturer och har mången kunskap om många
länder.
 Ali är en kille som läste företag ekonomi och växte upp i Sverige. Han är
smart och social person som har många bra kunskaper.
 Babazadeh är en kille som läste klart universitetet. Han växte upp i
Afghanistan och läste datavetenskap. Men han känner att han läste fel
program och hans riktiga dröm är att bli företagare. Han är smart kille som
har många Affärsplan.
Delägare/Organisation
Ekonomiansvarig/
2
Hadi är en ordningsam med höga ambitioner som alltid har koll på läget och får
gruppen att sträva åt på samma håll. Förmågan att hantera siffror och statistik
noggrant besitter han också tack vare dessa egenskaper passar han perfekt som
ekonomiansvarig.
Marknadsansvarig
Ali är duktig kille att hitta flera kunder och olika metoder inom marknadsföring.
han har även bättre kunskap om, hur vi ska marknadsföra vår produkt inom
nätverk. Han har dessutom ansvaret över företag sociala medier. Därmed är Ali väl
lämpad för rollen som marknadsansvarig i Kryddor Experten UF.
Produktansvar
Babazadeh har bra kunskaper om produkter kvalité han vet exakt hur man kan hitta
bra produkter med en hög kvalité och lägre pris. Dessutom känner han många
personer som odlar saffran och det påverkar att vi ska köpa saffran billigare än
Affärer och samtidigt har han en bra förmåga att alltid lösa problem på ett bra sätt,
vilket gör Babazadeh som klippt och skuren för rollen som produktansvarig i
företaget .
Målgrupp och kunder
Produkt/Tjänst
Kryddor experten erbjuder stilren saffran för
både företaget och affärer.
Våra produkter kommer att sälja två gram i en
glasflaska. eftersom glas är miljövänliga än plast
påse,
för det andra kan vi minska utsläppen genom att
använda två gram i en glasflaska. för att det
påverkar att vi ska använda mindre antal
glasflaskor. Ex för en kg saffran använder vi 500
flaskor än 1000 flaskor.
Marknaden
3
Vår stilrena saffran kommer säljas genom att kontakta med olika företagen och
dessutom kan vi sälja via vår hemsida. Det kommer även gå att köpa vår saffran via
både Facebook och instagram. Våra betalningar kommer att ske på ett tryggt sätt
genom vårt företag-Swish där man också kan använda sin betalning som ett kvitto.
Vi kommer även att erbjuda ett kvitto i pappersform, det för att kunden ska känna
sig så trygg som möjligt när de handlar av oss.
Marknadsundersökning
Vi gjorde marknadsundersökning bland företager och affärer för att få en bra
inblick i hur intresset ser ut för vår saffran. Först vi pratade bara med affärer som
säljer kryddor då fick vi 84% positive svar som vi önskar efter. När vi pratade med
stora företager som Coop, Ica, Willys då fick 100% ja och det var väldig lovande
svar som vi fick, men (ja) svaren beror på saffran kvalité, om vi kunna importera
bästa saffran än de säljer. Då köper de våra saffran på en gång.
Kunder
Våra kunder är företagen, affärerna och även vanliga folk som vill som vill
köpa saffran med hög kvalité. Vår produkt riktar sig främst till företaget och
affärer, eftersom kryddor expert säljer bästa saffran på en rättvisande
priset. Allt eftersom kommer vi att utveckla våra produkter i hela Sverige
sedan till hela Europa.
Konkurrenter
Det finns 84 saffran företaget, i hela Europa som nästan 20 av de
företagarna är i Sverige, två av dem är i Kiruna, en i Örebro och rest av
dem är i Malmö. Det finns inget företag i Västerbotten. de företag som säljer
saffran i hela Sverige är ICA, Coop, Willys och även små affärer. Men våra
konkurrenter är de företag som importerar saffran från Iran och Spanien, för
att de har hög kvalité och nästan alla företag och affärerna köper av dem.
Vår import med ett lägre pris och hög kvalité kan övertyga en stor del av
företagarna att de ska börja köpa av oss. För att de betalar mindre på so
sätt kan vi konkurrera med andra import företag.
Marknadsföring
4
Vi på kryddor expert UF marknadsföra våra produkter genom att kontakta
med olika företagen och affärerna som behöver saffran. Vi erbjuder de på
ett hög och bäst pris som de önskar på så sätt kan vi hitta flera kunder som
ska köpa av oss. Vi kan även kontakta med dagblad tidning att vi har ett bra
projekt som hjälper att Sverige befolkning får saffran med hög kvalité och
på andra sidan många fattiga folk få tillgång till jobbet genom att ödla
saffran i många delar Afghanistan. På så sätt kan vi fånga även kunder som
privatpersoner som kunna beställa saffran av våra kryddor expert UF.
Finansiering
Vi på kryddexpert har stöt på många motgångar och det gäller finansieringen,
eftersom det handlar om stora summor och beställningen. Det innebär att vi har
tillåtna beloppet 250 kr och vi kan inte finansiera mer 250 kr på so sätt vi har
bestämt oss att sponsra och sälja riskkapital. Vi kommer att sälja riskkapital till tio
personer i december, tio personer i november och 5000 får genom att samarbeta
med ett företag som tillverkar glasflaskor.
Likviditetsbudget
Sept Okt
Inbetalning
Försäljning
Eget kapital
Riskkapital
Sponsring
Eget arbete
Summa
Utbetalning
Registrering
Inköp
Förpackningar
Marknadsföring
Frakt/tull
Mässa
Webbsida
Riskkapital
Summa
Nov Dec
Jan
Feb
Mars April
12750
8500
8500
8500
3750
5000
2500
3000 5000 5000 12750
8500
8500
8500
3750
200
400
200
200
Maj
500
2500 2500
0
300
5000
5000
2000
200
200
400
2000
200
300
2000
500
5000
300 5500 2200
5600
2500
600
2200
Resultatbudget
5
200
5000
Intäkter
Försäljning
Sponsring
Eget arbete
42000
5000
2500
Summa
49500
Kostnader
Registrering
Inköp
Förpackningar
Marknadsföring
Frakt/tull
Mässa
Webbsida
300
10000
4000
1200
800
2300
500
Budgetering (ekonomisk plan för året)
Vi har budgeterat att sälja totala 5 kg saffran på ett år till ett försäljningspris av 42.5
kr st./g. Anledning till att vi budgeterat med att sälja 5 kg saffran är att efterfrågan
har varit låg till en början, för att det tar tid att övertyga företagarna att köpa våra
produkter. Inköpspriset för saffran är 10 kr/g, vilket gör att med 236/g saffran får vi
tillbaka hela inköp kapitalen för ett kilo och rest av dem går vi med rent vinst. Dessa
vinster kommer sedan återinvesteras genom att beställa nya produkter.
Nätverk
Kryddor Expert UF har ett sort nätverk som vi kunde skapa genom kontakter med
olika sponsor och företager, för att få hjälp med finansieringen.
Vi har kontakt med olika affärer att kunna marknadsföra våra produkter i deras
hemsida på websidor, Facebook, Youtube och Istället vi kan sänka priset för dem
tills vi ska hitta våra kunder utan för Europa. Tack vare Coop, Ica och Willys som
visade intresse om produkter. Ända saken som vi behöver, det produkt kvalité som
alla visa intresse för.a
Mål
6
Framtiden ser bra ut för kryddor expert UF. Vi ser en väldigt stor potential i
kryddor expert UF med ett flertal utvecklingsmöjligheter. Därför har vi planer att
fortsätta med företagets verksamhet efter att UF året är avslutad.
För att utveckla företaget behöver vi spendera mer likvida medel på
marknadsföring och en utökad produkt. vi önskar att efter året EU avslutads kunna
vi sälja 20 kg till 50 kg saffran till andra företager och affärer att vi kunna utveckla
vårt företag till hela Europa.
OBSERVERA!!!!
Bedömning
Affärsplanen bedöms efter:
- verklighetsförankring
- struktur och utformning
- affärsplanen i sin helhet
Inlämning
Senast fredag 24/5 i en rapport
7