Uploaded by User911

Lpp - krafter

Krafter
Lokal pedagogisk planering Fysik åk 5 (Lgr 11)
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
•
•
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället
Centralt innehåll/ Lärandemål
•
•
•
•
•
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas.
Luftens egensakper
Vattnets egenskaper
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.
Förmågor vi fokuserar på


Analysförmåga - förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.
Begreppslig förmåga - förstå och använda olika begrepp, d.v.s. nya ord som används
inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, friktion mm
Konkretisering av mål – Du ska:
•
•
•
•
•
•
•
Känna till olika krafter som kan påverka ett föremål, t ex tyngdkraft och friktion.
Kunna kunna ge exempel på vad man kan se/känna/uppleva dessa krafter i
vardagssituationer.
förstå vad som menas med tryck.
veta vad lufttryck och vattentryck är.
kunna genomföra enkla experiment och dra slutsatser utifrån resultatet
kunna se sambandet mellan olika fenomen och kunna förklara varför det händer som
det gör (t.ex. när man åker rutschkana i galonbyxor och vanliga jeans).
kunna förklara och använda fysikaliska begrepp som dragkraft, tryckkraft, tyngd,
tyngdkraft, friktion, lufttryck, tyngdpunkt, tryck, kraftpil, jämvikt, vattentryck osv
Vikingstad skola
Undervisning
Vi kommer att:







ha genomgångar
titta på filmer
göra undersökningar/experiment i par/grupp
diskutera i par/grupp(kooperativt lärande) kring olika begrepp och fysikaliska
samband
Läsa texter (Grundbok – fysik och kemi) och arbeta i arbetsbok
Arbeta med viktiga begrepp
arbeta med uppgifter från gamla nationella prov
Bedömning
Jag kommer att bedöma:
 hur väl du kan visa de förmågor och mål vi jobbar med.
 Skriftligt - Bedömningsuppgifter under arbetsområdet samt avslutande prov.
 Muntligt - I arbetet på lektionerna t.ex deltagande i experimenten samt muntlig
redovisning av detta. Hur aktiv du är i samtalen på lektionerna.
Tidsplan v 45-50
När?
V 45
Vad?
•
•
Hur?
Olika krafter – dragkraft
och tryckkraft
Rita kraftpilar
•
•
•
•
Fysikboken s 56-57
Experiment
Filmer
Diskussioner
Kraftpilar
Synliggöra krafter i vår
omgivning/vardag
Tyngdkraft och Friktion
•
•
Arbetsbok
Kollage (app - PicCollage)
•
•
•
•
•
•











Fysikboken s 58-59 + arbetsbok
Experiment
Filmer
Diskussioner
Studi.se -Quiz
Öva begrepp – Quizlet, Kahoot
Fysikboken s 60-61 + arbetsbok
Experiment
Filmer
Diskussioner
Öva begrepp – Quizlet, kahoot
Fysikboken s 64-65 + arbetsbok
Experiment
Filmer
Diskussioner
Ta ställning till olika påståenden om krafter
Vi över inför provet på måndagen.
v.46
•
•
V 47
•
V 48
•
Tryckkrafter i vatten och
luft
V 49
•
•
Krafter i sport
Träna din fysik
V 50
•
Prov torsdag
Vikingstad skola
Bedömningsmatris
Mål
Baskunskaper och
begrepp
Når ej
kravnivån
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du exempel på och
beskriva olika krafter
som finns eller uppstår
när Du cyklar och
idrottar.
Du använder några av
begreppen:
Du kan förklara och
visa på enkla samband
mellan olika krafter
som finns eller uppstår
när Du idrottar.
Du använder några av
begreppen:
-tyngdkraft, tryckkraft,
dragkraft, friktion, lufttryck,
vattentryck, kraftpil, balans
tyngdkraft, balans,
tryckkraft, dragkraft,
friktion, lufttryck,
Du kan förklara och
visa på enkla samband
och göra jämförelser
mellan olika krafter
som finns eller
uppstår när Du
idrottar. Du använder
några av begreppen:
vattentryck, kraftpil
Undersökningar
och planeringar
Du kan genomföra enkla
undersökningar utifrån
lärarens planeringar. I
arbetet använder Du
utrustning på ett säkert
och ganska fungerande
sätt.
Dokumentera
undersökningar
Du gör enkla
dokumentationer av
dinaundersökningar i
text och bild.
Resonemang om
samband
Du kan enkelt berätta
om några samband
mellan några av följande
rörelser:
 glid och friktion
 kast/hopp och tyngdkraft
 balans och tyngdpunkt
Du kan genomföra
enkla undersökningar
utifrån lärarens
planeringar.
I arbetet använder Du
utrustning på ett
säkert och fungerande
sätt.
Du gör tydliga och
noggranna
dokumentationer av
dina undersökningar i
text och bild.
Du kan berätta med
flera detaljer och
enkelt förklara
orsakerna till några
samband mellan några
av följande rörelser:
 balans och tyngdpunkt
 kast/hopp och tyngdkraft
Exempel på
bedömning på
olika nivå vad
gäller begreppet
friktion
Vikingstad skola
En person som glider bra
ner för en rutschkana
har lite friktion.
En person som glider
bra ner för en
rutschkana har lite
friktion för personens
klädsel orsakar lite
motstånd mot
rutschkanan.
Tyngdkraft, balans,
tryckkraft, dragkraft,
friktion, lufttryck,
vattentryck, kraftpil
Du kan genomföra
enkla undersökningar
utifrån lärarens
planeringar. I arbetet
använder Du
utrustning på ett
säkert, fungerande
och effektivt sätt.
Du gör mycket tydliga
och mycket
detaljerade
dokumentationer av
dina undersökningar i
text och bild.
Du kan berätta med
många detaljer och
detaljerat förklara
orsakerna till
samband mellan flera
av följande rörelser:
 glid och friktion
 kast/hopp och tyngdkraft
 balans och tyngdpunkt
En person som glider
bra ner för en
rutschkana har lite
friktion för personens
klädsel orsakar lite
motstånd mot
rutschkanan. Om en
idrottare t ex vill få
bra fäste är det viktigt
att ha rätt hjälpmedel
och bra kläder/skor
som ger mycket fäste
och hög friktion.
Därför har till exempel
gymnaster talk på
händerna för att inte
svettas och glida på
svetten och
målvakterna handskar
för att få hög friktion
mot bollen som ska
fångas.
Vikingstad skola