Uploaded by yuanax

Programmering E prov

Programmering-E prov
Namn: _____________________ Klass: ______________
1) Skriv kod för att utföra följande beräkningar.
2) Skriv ett program som visar texten: Hi! How are you!
3) Vad kommer programmen att visar när de körs?
a) a= 5
b= 10
print (a + b)
b)
A=5
B = 10
C = 2 * A – 3 *B
Print (C)
4) Skriv ett program som frågar
a. Vad man heter?
b. Var man är född?
c. Hur många syskon man har
d. Skriv ut alla svar!
(tips: använd: int, input, print)