Uploaded by User1156

Föedrag Framtidens betongutbildning RMc 2006 CBI Bakgrund

Framtidens betongutbildning
sker vid datorn
Richard McCarthy, CBI
Carl Eneroth, t42 Distance Education
CBI informationsdag 16
mars 2006
Cement och Betong Institutet
Definition
Om någon lär sig på ett sätt som använder
informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
är det e-lärande.
Cement och Betong Institutet
Vad kan den nya tekniken
tillföra lärandet?
•
•
•
•
Nätbaserat stöd
Kunskapsdatabaser
Asynkront lärande
Synkront lärande
Cement och Betong Institutet
Varför datorstödd utbildning
Cement och Betong Institutet
Ref: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
Lärande organisation
Cement och Betong Institutet
Ref: Senge, P. (2000). Schools that learn, Doubleday, USA
Pedagogik
Cement och Betong Institutet
Ref: t42 Distance Educations modell för distansutbildning
Utbildningsplattform
Förpackning av e-kurser
Projektstyrning
Affärsnätverk
Livsstilsnätverk
Utbildningsnätverk
Bloggar (dagböcker)
Webbkonferens
Cement och Betong Institutet
Internet-telefon
Chattverktyg
Webb-TV
Webb-radio
Teknik
Organisation
Traditionell utbildning
Distansutbildning
• Spontanitet
• Förberedelser
• Enmans show
• Föreläsningskultur
• Orientering mot att förbättra
innehållet
• Hög nivå av självständighet
• Lagarbete
• Seminariekultur
• Orientering mot att förbättra
arbetsprocessen
• Låg nivå av självständighet
Cement och Betong Institutet
Ref: Holmberg i Eneroth, C.(2000),e-Learning for Environment
Framtidens e-kurser
Praktikernätverk
Iterativt utvecklad
Korskommunikativ
Kunskapsfokuserad
Informell
Deltagarstyrd
Just-in-time
Icke-linjär
Cement och Betong Institutet
Bygg din egen bro
Näringsliv
Cement och Betong Institutet
Forskning
Avslutnin
gsvis
några
exempel
Cement och Betong Institutet
Avslutningsvis några exempel
Cement och Betong Institutet