Uploaded by dejanbozinovic

Rešenje Testa 11111

1. Одредити степен сигурности против лома зуба косозубих цилиндричних зупчаника ако је радна
и погонска машина са средњим ударима, зупчаници су индукционо каљени, израђени од
материјала C45E. Погон се остварује преко мањег зупчаника обртног момента 𝑇1 = 1120 𝑁𝑚 и
броја обртаја 𝑛1 = 150 𝑚𝑖𝑛−1. Степен толеранције зупчаника је 6. Остали подаци су: 𝑧1 =
19; 𝑧2 = 80; 𝑥1 = 0,33; 𝑥2 = −0,3195; 𝑏 = 60 𝑚𝑚; 𝑚𝑛 = 4 𝑚𝑚; 𝛽 = 8°; 𝜀𝛼 = 1,485; 𝑅𝑧 =
10 𝜇𝑚.
 F 2
 F 1
SF 2 =
SF1 =
F
 F1
 F = YFa  YSa  Y  Y 
d1 = z1  mt = z1 
 F  =  F lim  YST  YRT  Y R  YX  YN  Y
Ft
 K A  K  K F  K F 
b  mn
mn
= 76, 747 mm
cos 
Ft =
2 T
2 1120
=
= 29186,809 N
d1
76, 747 10−3
K A = 1,5
 =
=
b  sin  60  sin 8
=
= 0, 665  1
mn  
4 
K = K −    ( K − K )
d1    n 76, 747 10−3   150
m
=
= 0, 603
60
60
s
K = 1,04
Ft  K A  K 29186,809 1,5 1, 047
N
=
= 763,965
b
60
mm
K = 1, 05
K = 1,047
KF = 1,1
K F  = 1 + ( K  − 1)  f w  f p  fl = 1 + (1,13 − 1) 111 = 1,13
YFa1 = 2,31
YFa 2 = 2,37
YSa1 = 1, 76
YSa 2 = 1, 68
Y = 1 −   

120
 F 1 = 696, 649
YN = 1
= 1 − 0, 665 
SF1 = 0,861
N
mm2
 F 2 = 682, 255
Y R1 = 1
 F lim1 =  F lim 2 = 300
0, 75

= 0, 25 +
0, 75
= 0, 755
1, 485
8
= 0,956
120
N
mm2
YRT = 1
 F 1 = 600
Y = 0, 25 +
Y R 2 = 0,98
N
mm2
YX 1 = YX 2 = 1
YST = 2
Y = 1
N
mm 2
 F 2 = 588
SF 2 = 0,862
N
mm2
Добијени степени сигурности нису у границама дозвољених