Uploaded by User858

lektion se 30052 universum ar 6

Universum
Kan en stjärna slockna?
Vad är en satellit?
Är ett stjärnfall verkligen en fallande stjärna?
Vad är ett skottår?
Mål
När du har arbetat med det här kapitlet ska du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veta vad en stjärnbild är.
Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
Kunna förklara hur det blir dag och natt.
Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
Kunna ge exempel på några himlakroppar i universum.
Kunna berätta om stjärnors utveckling.
Kunna förklara varför vi har olika årstider.
Kunna förklara vad en månad är.
Kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.
Veta vad satelliter är och vad de används till.
Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden.
Vad är en stjärnbild?
Vad är en världsbild?
Hur blir det dag och natt?
Vårt solsystem:
Ge exempel på några himlakroppar i universum:
Utvecklas stjärnor?
Varför har vi olika årstider?
Vad är en månad?
Hur mätte man tiden förr? Kan man se tiden? :-O
Vad är satelliter? Vad används de till?
Berätta om människans ansträngning att komma
upp i rymden…
”Ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten”.
(Neil Armstrong)
• asteroid
• astronaut
• Big Bang
• dygn
• galax
• jordaxel
• Jupiter
• komet
• kosmonaut
• ljusår
• Mars
• Merkurius
• meteor
• meteorit
• midnattssol
Begrepp
Meteor, även stjärnfall, (av grekiska mete’oros, i luften
Midnattssol eller polardag kallas det
befintlig) är det ljusstreck
kortvarigt
fenomensom
då solen
undersyns
ett dygn aldrig
på stjärnhimlen när
en liten
kropp, en meteoroid,
befinner
siginterplanetär
helt under horisonten.
Under
med hög hastighet
faller in i jordatmosfären.
polardagen
är solen synlig även
vid midnatt.
Meteoriter eller meteorstenar är fasta
kroppar av utomjordiskt ursprung som
förbränns och eventuellt splittrats
i jordens atmosfär och sedan kan nå
jordens yta.
Så länge föremålet befinner sig ute
i rymden kallas det för en meteoroid. Då
den tränger in i jordens atmosfär
bromsas den av luftmotstånd
och friktion och ett ljussken bildas som
kallas en meteor eller ett stjärnfall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
månad
måne
nebulosa
Neptunus
röd jätte
satellit
Saturnus
skottår
sol
solsystem
solur
stjärna
supernova
svart hål
universum
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/manen.805
1.html
Nebulosa
kallas
Saturnus
är den
sjätte planeten från vår
sol
denmoln
näst av
största
i solsystemet.
ettoch
stort
gas och
rymdstoft.
Röd
jätte:
En
röd jätte
är
slutfasen
på
Det
är en gasjätte,
som
Galileo
Galilei
Namnet
kommer
från
latinets
nebula,
en
stjärnas
liv,att
vår
sol kommer
i ett
var
först
med
observera
genom
som
betyder
moln.
teleskop år
1610.bli
Han
när
framtiden
också
ensåg
rödplaneten
jätte och
Neptunus
har händer
13 månar
varav
9 stden
äratt
ringarnas
läge fick
planeten
ut
när
det
kommer
attseväxa
namngivna.
Planeten
roterar
kring sin
som tre
planeter
i en klump,
vilket
och
sluka
planeter,
stjärnor
t.o.m
En axel
supernova
inträffar
dock
särskilt
egen
på 16,11
timmar
ochinte
ett
varv
gjorde
dåtidens
forskare
mycket
De
är
tiotals
gånger
störreså
ofta,
man
brukar
säga
att i en
galax
Ett skottår
ärgalaxer.
ett
årtar
med
366
dagar
itypisk
kring
Solen
165,5
år.
förbryllade.
Saturnus
har
95 gånger
än
vår
sol
och
inträffar
detta
en gångoch
vartär nio
stor
massa
jorden
stället för 365,
vart
4:eungefär
årsom
tillkommer
deras
temperatur
ligger ungefär
femtionde
år.såDe
flesta
supernovorna
är på
gånger
stor
i diameter.
det en extra
dag
i februari.
Dagen
dock
dolda
av stoft
och gas
och kanVi
inte
2500
-ett
4500
grader
celsius.
kan
läggs till eftersom
år egentligen
observeras.
I Vintergatan
räknar
man med
också
se
röda
jättar
med
blotta
ögat
inte innehåller
365,
utan
365,25
ungefär tre, från jorden synliga supernovor
häratt
påvart
jorden, en ligger faktiskt i
dagar. Genom
per tusen
år. fjärde år lägga
https://svenska.yle.fi/arti
kel/2016/03/14/planeter
na-i-vart-solsystem
stjärnbilden
Oxen.
till en dag extra
till det året
så kan
man lösa detta problem.
• Uranus
• vakuum
• Venus
• Vintergatan
• vit dvärg
• världsbild
• år
• årstid
Detjorden
är en stjärna
som
döende
kan
"Mor vattnar
medan
jagärsätter
utoch
nya
plantor"
Årstiderna
uppstår
genom
att
Jordens
inte omvandla någon energi och därför blir
axel
lutar
åtstjärna
samma
denlutar.
svalareJorden
och svalare.
När en
blir håll
gamla
utvidga
deden
sig och
driver allrunt
deras solen.
hela
tiden
när
Venus
är en
av de
fyra färdas
jordplaneterna
i
gas ut i rymden. Det kan gå långsamt eller
solsystemet, vilket betyder att det är en
Den
del
av
Jordens
axel
som
mot
snabbt
det
beror
på hur
stora
de
är. sjunde
Det lutar
Uranus
(symbol:
♅
eller
)
är
den
planeten
från
stenig kropp som jorden. Det liknar jorden i
som får
blirsolen.
kvar
är ensolljus
rest
centrum.
Hos
Uranus
är eni av
solsystemets
fyra jätteplaneter solen
mest
och
där
är
det
storlek Jupiter,
och
massa,
och
beskrivs
ofta
som
Saturnus,
Uranus
ochvit
Neptunus
vissa stjärnor blir
denna
rest en
dvärg,jordensoch
"syster"
eller "tvilling".
är
av
ungefär
samma storlek
sommar.
Den
del
är lutad bort från
vita dvärgar lyser vitt. som
som Neptunus.
solen får mindre solljus och där är det
vinter.