Uploaded by User1745

3472642 (1)

Personnummer
196608259385
Namn
Nimo Omar Farah
Datum
2021-12-20
Normperiod from-tom
2022-01-01-2022-01-31
Berakningsgrund
Hushall
Norm
Dagar Procent Ej
6608259385Nimo Omar Farah
RIKSNORM
0
100
0205018963Jamila Ahmed Warsame RIKSNORM
0
100
0402035075Abokor Ahmed Warsame RIKSNORM
0
100
Gemensamkostnad
Berakningsgrund
Berakning
Utgifter
Elkostnader
Busskort sökande
Boendekostnad
Hemförsäkring
Summa
Yrkade
961
550
8945
135
Utgifter Livsforing i ovrigt
Bredband
Summa
Inkomster
Aktiv.stöd/utv.ers
UH-stöd/barnpension
Bostadsbidrag
Studielån/studiebidr
Studielån/studiebidr
Summa
Totalsummering
Berakningsgrund
Utgifter
Inkomster
Utgifter Livsforing...
Totalt underskott
Godkanda
961
546
8945
121
10573
Yrkade
449
Belopp
3872
2223
4250
2500
1250
14095
Kommentar
Maxbelopp
Godkanda
338
338
Avser
6608259385
6608259385
6608259385
6608259385
6608259385
Berakningsgru...
3210
4070
4040
1450
12770
Kommentar
Maxbelopp
Kommentar
Fiktivt
Utbet, 2021-12-23
Barn född 2002
Barn född 2004
12770
10573
-14095
338
9586