Racionalni-brojevi-Ponavljanje-DZ

Zadaci za domaću zadaću (Ponavljanje - racionalni brojevi)
Racionalni brojevi - iz jednog oblika u drugi...
1.)
Koje brojeve nazivamo:
a) prirodnim brojevima,
b) cijelim brojevima,
c) razlomcima,
d) mješovitim brojevima,
e) decimalnim brojevima,
f) racionalnim brojevima?
Napiši nekoliko primjera za svaki.
2.)
Sljedeće brojeve pretvori u razlomke:
6
a) 8
e) 9
7
b) - 4
8
f) −3
c) - 59
9
5
d) 0
g) −8
7
h) 17.3
i) -8.903
j) -700.89
k) 0.61
3.) Sredi predznake, skrati i pretvori u mješoviti ili u prirodni broj (napravi što se od toga može):
31
8
35
60
a)
c) −
e) −
g)
-9
30
-45
-7
-48
-51
-32
144
b)
d) −
f)
h) −
-8
-6
-12
6
4.) Pretvori u decimalne brojeve (ako odmah znaš rješenje, samo ga zapiši bez pismenog računa, a ako ne
znaš izračunaj pismeno):
1
1
3
39
8
2
a)
c)
e)
g)
i)
k)
2
4
4
4
10
3
b) 6
1
2
d) 5
1
4
f) 9
3
4
h)
4
5
j) 71
1
4
l)
5
7
5.) Pretvori u mješoviti broj, a ako ne može u mješoviti onda u razlomak:
a) 0.5
b) 31.25
c) 46.75
d) 18.5
e) 0.75
f) 4.25
Cijeli brojevi
6.) Prepiši zadane brojeve i umetni znak <, > ili = :
a) 6
12
c) -6
12
e) -123
b) -6
-12
d) 6
-12
f) -402
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
-340
0
g) -2000 -1900
h) 4000 -3000
1/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
7.) a) Kako zbrajamo brojeve jednakih predznaka?
b) Kako zbrajamo brojeve različitih predznaka?
c) Koja pravila za predznake koristimo kod množenja i dijeljenja cijelih brojeva?
+ · + =
+ : + =
...
... (dalje nastavi sam)
d) Kod množenja i dijeljenja, što daje paran, a što neparan broj minusa?
e) Što dobivamo kad zbrajamo suprotne brojeve?
f) Što dobivamo kad nekom broju dodamo nulu? A kad ga pomnožimo s nulom? A kad ga podijelimo s
nulom?
g) Kako se rješavamo zagrade ako je ispred nje plus, a kako kad je ispred nje minus?
8.) Izračunaj:
a) -17 + 20 =
b) -17 - 20 =
c) 17 + (-20) =
d) -5 - (-5) =
e) -5 · (-5) =
f) -5 - (+5) =
g) -5 : 5 =
h) 72 : (-8) =
i) -72 - (-8) =
j) - (+72) + (-8) =
9.) Izračunaj:
a) -3 - 2 - 5 - 4 =
b) -3 · (-2) · (-5) · (-4) =
c) -3 - (+2) + (-5) - (-4) =
k) -6 · (-7) =
l) -4 - 9 =
m) -4 · 9 =
n) -4 - (-9) =
o) -63 : 7 =
p)
r)
s)
t)
u)
-8 - 0 =
v) -9 - 9=
-8 · 0 =
z) -9 + 9=
-8 : 0 =
0 : (-8) =
-24 : (-4) =
d) 16 - 48 - 39 - 39 + 48 + 100 =
e) -8 · (-6) · 2 · (-10) =
f) 52 + (+191) - (+52) - (-191) =
10.) Izračunaj:
a) -4 : 2 - (-3) · (-1) =
b) -7 + 3 · (-3) - (-2) - 1 - 8 : (-2) =
11.) Izračunaj:
a) 56 : ( 3 - 11 ) =
b) - ( -4 - 2 ) · ( -4 · 2 ) =
c) 3 - ( 12 - 19 ) · ( -54 : 9 ) =
d) -4 - 4 · ( -4 - 4 ) =
e) ( -4 - 4 ) · ( -4 - 4 ) =
12.) Izračunaj:
a) 28 : ( 11 - 21 : 3 ) =
b) - ( -3 + 10 ) · [ 15 - (-3) · (-8) ] =
c) [ 18 - (-3) - (-3) · (-3) ] : [ 6 - ( 3 - 6 ) · 6 ] =
d) 7 - { 5 · [ -72 : ( -27 : 3 ) ] } =
Decimalni brojevi
13.) Prepiši i umetni znak <, > ili = :
a) 0.675
0.0675
d) 1.3
b) 20.384
21
e) 84.5
c)
6.1
5.748
f) 2.45
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
1.299
8.45
2.085
g) 8.300
h) 7.05
i) 19.0
8.3
7.5
19
j) 320
k) 0.8
l) 123
32
8
12.3
2/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
14.) Izračunaj:
a) 9.67 + 215.7
b) 98.82 + 108 + 0.99
c) 300.01 - 19.379
d) 13.26 - 0
e) 0 + 1.07
15.) Izračunaj:
a) 42.175 · 3.07
b) 928 · 3.6
c) 0.89 · 0.04
d) 2.13 · 100
e) 0.01 · 10
f) 16.45 · 1000
g) 13.2 · 10 000
h) 6.5 · 0
i) 0.00082 · 100
16.) Izračunaj:
a) 511.8 : 8
b) 3.71 : 4
c) 25 : 8
d) 4 : 5
e) 5.27 : 10
f) 16.2 : 100
g) 8 : 1000
h) 6 : 0
i) 0.07 : 10
17.) Izračunaj:
a) 14.7 : 0.6
b) 12.1 : 0.11
c) 3.75 : 0.4
d) 6 : 0.8
18.) Prepiši i dopuni:
a) 7.32 m =
b) 57.4 cm =
c) 9600 m =
e) 0.02 : 0.05
f) 0 : 8.475
d) 0.2 m2 =
e) 32 dm2 =
f) 765.1 cm2 =
mm
dm
km
g) 4.9 : 0
dm2
mm2
m2
Racionalni brojevi
19.) Izračunaj:
5 1
a) −
6 2
b) −3.5 − 4
−7
8
11  3 
⋅  −1 
35  11 
4
: (-1.8)
5
−7
f) -63 :
9
c) -56 ·
2
5
d)
e) 1
5
g) −7 : 94
6
11
h) 1.1 +
−8
20.) Izračunaj:
a) 2 −
4
− 0.7
7
1
3
b) 1 − 3.5 +
5
4
c)
7 −8 21 4  9 
⋅
⋅ ⋅ ⋅  −1 
9 14 35 9  16 
21.) Izračunaj:
a)
−3  5 
⋅  −1  − 0.75
7  9
b) −2
2 3 −15 −3
−
:
+
5 −4 2
4
22.) Izračunaj:
1
−1

a) −  0.4 −  − 7 ⋅
4
14

3 
1   −1 1 1 
b) − ⋅  − 2 −  + 
− − 
7 
3  6 2 3
c)
1 5 3 1 
7 
: −  :  :  0.2 :
+2
12 3  7 4  
30 
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
3/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
23.) Izračunaj:
a)
b)
c)
2

2−  4−2 : 
3

7 4 1  1 3 5  3
− ⋅
− − +
⋅
10 5  2  8 4 6  5 
 1 1  1 1  1 1 1
− − −  − − −  −  −  +
 5 5  5 5  5 5 5
24.) Sredi:
a)
e)
3
4
−2
3
b)
1.3
2.6
f)
−2
1
−2
2
5
0.2
1 7
−
2 15
c)
2 4
:
5 13
g)
6.5
13
25.) Prepiši i umetni znak <, > ili = :
−4
−2
2
a)
c)
5
9
3
3
− 21
b) -8
d) -8.7
3
1−
d) −
h)
1−
1
2
1
1−
1
2
4
0.002
5.6
e)
17
20
-0.18
-0.87
f)
-22
-21.999
26.) Riješi jednadžbe:
a)
-4 + 9x = x - 60
b)
4k + ( -2k + 3 ) = 3k - 3
c)
6 ( 3 - a ) - ( -5 + a ) = 18 -3 · ( 8 - 7a )
d)
4
b - 0.5 = 0.03 b
5
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
4/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Aforizam, 8.-11. zadatak (cijeli brojevi)
Riješi zadatke od 8.a do 11. e. Za svaki zadatak nađi rješenje na donjem popisu, te uoči koje je slovo
pridruženo tom rješenju. Nakon toga u donju tablicu ispod rednog broja tog zadatka upiši pridruženo
slovo.
Na primjer: Pretpostavimo da je rješenje 8.a zadatka broj 3. Tada u popisu rješenja nađi broj 3 i uoči da je njemu
pridruženo slovo U. Stoga u donju tablicu u polje ispod oznake 8.a napiši slovo U. Tako nastavi sa svim zadacima. Ako sve
točno riješiš i ispuniš, dobit ćeš jednu mudru izreku - aforizam.
Popis rješenja (po veličini):
382
120
64
42
38
E
M
.
V
P
28
25
6
5
3
,
B
M
C
U
0
-1
-3
-5
-6
A
R
NJ
O
E
-7
-8
-9
-10
-11
S
M
E
R
A
Ć
D
J
I
M
-13
-14
-18
-36
-37
-39
-48
-64
-80
-960
nema rj.
S
E
U
O
NJ
G
Aforizam:
8.i
8.p
9.d
8.f
8.r
11.a 8.h
8.m
8.b
11.c
8.g
8.z
8.n
10.a
8.e
8.j
8.s
9.e
8.o
8.u
11.d
11.b
9.a
8.d
10.b
8.k
8.t
8.l
8.a
8.c
8.v
9.c
9.f
9.b
11.e
Spajalica, 14.-18. zadatak (decimalni brojevi)
Spoji rješenja od 14. do 18.
225.37
0.07651
zadatka. Dakle,
306.1
7.651
rješenje 14.a zadatka
73.095 312
0.7651 76.51
spoji (ravnom crtom) s
23.321
200
rješenjem 14.b zadatka,
20 2
3200
100
8.475
zatim rješenje
205.32 100.001
96
9.6
320
000
0(2.put)
14.b zadatka
0.2
129.23467
67.76
3344.55
732
s rješenjem
75 nema rj.(2.put)
574
207.81
13.26
93.75
14.c,
129.47725
280.631
7.5
3340.8
5.74
245 11 1.1
7320
i tako dalje
1.07
1320
9.375
110
2.45
sve do
0.1
0.0356 213
0.527
0.162 24.5
132000
0.007
rješenja 18.f
1645 16450
1.62
6 0.7
3.56
21.3
0(1.put) 52.7
zadatka.
0.0132
0.0213
nema rj.(1.put)
4.5
0.213
6.5
Ako sve dobro
0.9275
0.8 0.008
riješiš i spojiš,
132
7.222
8000
808.08
dobit ćeš
9.275
8.2
3.125 31.25
zgodnu sličicu.
5.15 4.86
72.2
0.82
63.975
0.082
639.75
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
5/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Spajalica, 19.-24. zadatak (racionalni brojevi)
-4/11
40
-5
1/10
-11/40
-3/5
81
2
51/70
80 5/27
0
63
1/20
-32
-1/12 (2.put)
7/20
-9/10
1
__
4
55
-5/9
Redom spajaj rješenja
od 19.a do 24.d zadatka.
Dobio si... - što?
-3
-1/12(1.put)
-42
-7/20
21
-2/14
-1
11
-1___
20
3/8
1 (1.put) -2/5
1/4
4/9 6/11
2/5
1 (2.put)
49
10
4/5 1/39
1
__
1/2 1/3
5/7 -1 8 1/5
-12
-72
4
-1/7
2/9
-3
9
-7__
10
Spajalica, 19.-24. zadatak (racionalni brojevi)
-4/11
40
-9/10
4/9 6/11
2/5
-5
-32
1/10
-11/40
-1/12 (2.put)
7/20
0
63
1/20
1
__
4
55
-5/9
Redom spajaj rješenja
od 19.a do 24.d zadatka.
Dobio si... - što?
-3
80 5/27
-3/5
81
2
51/70
-1/12(1.put)
-42
-7/20
21
-2/14
-1
11
-1___
20
3/8
1 (1.put) -2/5
1/4
1 (2.put)
49
10
4/5 1/39
1
__
1/2 1/3
5/7 -1 8 1/5
-12
-72
4
2/9
-1/7
-3
9
-7__
10
Spajalica, 19.-24. zadatak (racionalni brojevi)
-4/11
40
Redom spajaj rješenja
od 19.a do 24.d zadatka.
Dobio si... - što?
55
-5/9
-9/10
7/20
0
63
1/20
4/9 6/11
2/5
-3
1
__
4
-5
Ponavljanje - racionalni brojevi - početak 8. razreda - DZ
Antonija Horvatek,
Matematika na dlanu
1/10
-11/40
-1/12 (2.put)
80 5/27
2
51/70
-3/5
81
-1/12(1.put)
-42
-7/20
21
-2/14
-1
11
___
-1
20
3/8
1 (1.put) -2/5
1/4
1 (2.put)
49
10
4/5 1/39
1
__
1/2 1/3
5/7 -1 8 1/5
-12
-72
-32
4
2/9
-1/7
-3
9
-7__
10
6/6
http://www.antonija-horvatek.from.hr/