Slozeniji-zadaci-s-racionalnim-brojevima

Ponavljanje na početku 8. razreda
Složeniji računski zadaci s racionalnim brojevima
Antonija Horvatek
1/5
Ponavljanje - složeniji računski zadaci s
racionalnim brojevima
Ovo su zadaci koje radimo nakon jednostavnijih zadataka
koje smo pomoću PPT prezentacije ponovili samo usmeno.
Naravno, ove složenije zadatke rješavamo pismeno na ploču, odnosno u bilježnice.
Antonija Horvatek
Matematika na dlanu
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Matematika na dlanu
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Ponavljanje na početku 8. razreda
Složeniji računski zadaci s racionalnim brojevima
Antonija Horvatek
2/5
Ponavljanje - računski zadaci s racionalnim brojevima
1.) Izračunaj:
−1
2
1
2
3−4
−1
+
= −
=
=
a)
−2
−3
2
3
6
6
DZ
1
b)
−1
2
1 −2
−1
⋅
= ⋅
=
−2 −3
2
3
3
1
25. zadatak je iz uspoređivanja
racionalnih brojeva. To smo ponovili
kroz prezentaciju.
2.) Izračunaj:
a)
P 19, 25
3
1
+ 1 − 2 + 0.3 =
−5
2
−3 1 5
3
=
+ − +
=
5
1 2 10
− 6 + 10 − 25 + 3
=
=
10
13 − 31
=
=
10
− 18
=
=
30
= −1
DZ
84
4
= −1
10 5
5
7
3
1
4
1
P 20
1
21
5
− 63 75 − 32 − 5
−7
b) −0.63 ⋅ 1
⋅ (−3.2) ⋅
=
⋅
⋅
⋅
=
54
− 72
100 54 10
72
36
41
62
2
9
3.) Izračunaj:
a)
−3
9 27
⋅6− :
=
8
2 − 17
−3 6
9 − 17
=
⋅ − ⋅
=
8 1
2 27
− 9 17
=
+
=
4
6
− 27 + 34
=
=
12
7
=
12
Matematika na dlanu
DZ
P 21
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Ponavljanje na početku 8. razreda
Složeniji računski zadaci s racionalnim brojevima
Antonija Horvatek
3/5
1
4 −4
− 0.3 − :
=
2
7 21
−5
3
4 − 21
=
−
− ⋅
=
2
10
7
4
−5
3
3
=
−
+ =
2
10
1
− 25 − 3 − 30
=
=
10
− 58
=
=
10
8
= −5
=
10
4
= −5
5
−2
b)
4.) Izračunaj:
a)
 8
−1  
−1 − 
−
 ⋅  −1 +
3  
 9
 8
1   −1
= −1 − 
+
+
⋅
3   1
 9
8 + 3 −4 +1
= −1 −
⋅
=
9
4
11 − 3
= −1 −
⋅
=
9
4
11
= −1 +
=
12
−1
=
12
b) 3 :
=
=
=
=
1 
=
4 
1 
=
4 
DZ
P 22
 
− 6  −1
5 
−
− 1  :  0.5 :
=
11  5
8 
 
3 − 11
−1 − 5  1 8 
⋅
−
:
⋅
=
1
6
5
 2 5 
− 11
−6 4
−
: =
2
5
5
− 11
−6 5
−
⋅ =
2
5
4
− 11
3
−8
+
=
= -4
2
2
2
Matematika na dlanu
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Ponavljanje na početku 8. razreda
Složeniji računski zadaci s racionalnim brojevima
Antonija Horvatek
4/5
5.) Izračunaj:
a)

1
⋅  − 0.75 − 0.8 :
2

2  −3
8 2
= ⋅
−
⋅
5  4
10 1
2
5
=
2
5

=


=

 −3 8 
⋅
−
=
5 
 4
DZ
P 23
2 − 15 − 32
⋅
=
5
20
2 − 47
= ⋅
=
5
20
− 47
=
50
=
3  7 11  2
1  1 
+
−
:
+
 ⋅6=
+
4  8 12  3
4  12 
− 7  7 11 8 + 3
1 
=
+
−
:
+
 ⋅6=
4
8
12
12
12


b) −1
− 7  7 11 11
+
−
:
4
 8 12 12
−7  7 1
1
=
+
− +
4
 8 1 12
=
−7
4
−7
=
4
−7
=
4
−8
=
4
=
+
1 
⋅6=
12 

 ⋅6=

21 − 24 + 2
⋅6=
24
−1 6
+
⋅ =
24 1
1
− =
4
+
= -2
Matematika na dlanu
http://www.antonija-horvatek.from.hr/
Ponavljanje na početku 8. razreda
Složeniji računski zadaci s racionalnim brojevima
Antonija Horvatek
5/5
c)
1  1  − 1  1
1  1  1 
−
+
−
−
=
+
−
2  2  2
2  2  2 
 2
1  1  − 1
1  1 
=
−
+
−0−
=
+
2  2  2
2  2 
=
=
=
=
=
1  1
1 
−
+ [ −1 ] +
=
2  2
2 
1  1
1 
−
−1+
=
2  2
2 
1
−{ 1−1 } =
2
1
−0=
2
1
2
6.) Sredi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2
21 = 14 = 2
3
63
9
7
−7
−7
−3 = −3 = −7 = −1 1
−2
−2
6
6
P 24
DZ
1
1
7
7
3
14
2
= 2 = 2 =
=7
1
1 − 0.5
0.5
2
2
3
4
4
4
4
1−
7
7
7
7
1+
= 1+
= 1+
= 1+
= 1+ 7 =
− 27 : 9
3
1
1
−3
2−
2−
2−
2 −1
1− 3
−2
2
2
2
8
1
1
= 1+
= 1+1
=2
7
7
7
0.8
80
=
(decimalne točke u brojniku i nazivniku pomaknemo za jednak broj mjesta udesno)
2.11
211
5.3
53
=
7
70
6
600
=
= 600
0.01
1
Matematika na dlanu
http://www.antonija-horvatek.from.hr/