IR-em2

advertisement
IR-em2
Gasanalysator - NDIR
EGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Gasdetekteringssystem för
HFC, Ammoniak och
Koldioxid
Allmänt
IR-em2 erbjuder intelligenta, tillförlitliga och korrekta
gasövervakningar för ett brett spektrum av HCFC och
HFC köldmedier tillsammans med koldioxid och
ammoniak.
Sedan 1997 har ledande företag installerat IRLDS IRbaserade system för detektion av kylmedelsläckage.
Hög prestanda, tillförlitlighet och kvalitet från det tidigare
systemet ligger till grund för den nya IR-em2 som också
erbjuder en rad ytterligare funktioner.
Zon baserad övervakning
IR-em2 är ett system med möjlighet att övervaka upp till
16 zoner oberoende av varandra. Systemet använder en
vakuumpump med hög kapacitet för att sekventiellt ta
luftprov från kylanläggning upp till 200 meter bort.
Luftprov sugs genom 6mm Ø färgkodade rör tillbaka till
IR-em2 där det passerar genom växelventil och
vattenlås innan provet når mätkammaren där analysen
görs.
Resultatet av analysen visas tydligt på LCD-skärmen
tillsammans med tillhörande zons namn. Historiska data
från tidigare mätningar sparas i systemet så att tekniker
lättare kan identifiera läckan och åtgärda eventuella
problem.
www.samon.se
PB sv IR-em2 1210
Erbjuder en unik förmåga att upptäcka
HFC, NH3 och CO2 i en och samma enhet.
Detekterar HCFC, HFC, CO2 och Ammoniak
Kan hantera flera olika HFC i en och samma
enhet
Övervakar upp till 16 zoner
Enkelt användargränssnitt med
lösenordsskydd
Individuell zon namngivning
Ställbara larmnivåer
Sparar data- och larmloggar
”Fail-safe” larmfunktion
Självdiagnostik för systemfel
Mycket hög känslighet och selektivitet för
att minimera störande fellarm
Tekniska Data:
Gasdetektion:
HFC (HCFC), Ammoniak
(NH3), Koldioxid (CO2)
Detektionsprincip:
Non-dispersive infrared (NDIR)
Mätområde max:
HFC: 1..10000ppm
NH3: 1..15000ppm
CO2: 100..20000ppm
Upplösning:
HFC: 1ppm
NH3: 1ppm
CO2: 100ppm
Samplingsystem:
Olikfärgade 6mm Ø
plastslangar, vardera upp till
200m
Indikeringar:
LCD display, 3 lysdioder, siren
Larm:
3 nivåer, Zon, Läckage och
Spill, samt Felindikering
Utsignal (reläer):
Tre reläer, 230V AC / 2A
(Läckage, Spill eller Fel)
samt
8 / 16 reläer 24V AC / 2A (Zon)
Omgivningstemperatur:
0oC..+40oC, <95% Rh
(ej kondenserande)
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:
230V AC, 50Hz
(option 115V AC, 60Hz)
120VA
Kapsling:
Metall
Vikt:
18kg
Dimensioner (BxHxD):
400x500x150mm
tel: +46 - 40 - 155859
fax: +46 - 40 - 156031
Produktöversikt
Gränssnitt
Hög noggrannhet
Den höga känsligheten och selektiviteten uppnås genom
att IR-em2 använder en unik "infraröd signatur" för att
identifiera köldmediet och eliminera störande larm från
eventuella föroreningar. Som ett resultat kan IR-em2
exakt detektera nivåhalter i delar per miljon av
köldmediet. För att bibehålla denna höga noggrannhet
kompenserar systemet också för förändringar i
omgivande tryck. Det kan då avgöra och larma om
blockeringar uppstår under drift, som kan förhindra
detektion av att köldmedium läcker.
Fjärrövervakning kan kopplas via RS485 eller Ethernet.
RS485 stöder Modbus RTU och Woodley protokoll
medan Ethernet-anslutningen stöder SNMP, XML och
HTML-protokoll. Därmed kan man via PC med vanlig
webbläsare avläsa eller fråga IR-em2 antingen lokalt
eller via LAN eller WAN.
Samon erbjuder även ett sortiment av extra utrustning
att kopplas till IR-em2 för att via fjärråtkomst få
indikationer på läckage av köldmedium och/eller fel i
systemet.
Larm
Självdiagnostik
Varje zon kan tilldelas upp till tre larmnivåer; läckage,
zon och spill. Läckage- och zonlarm kan väljas med
fördröjning som kräver ett antal på varandra följande
mätningar över larmnivå innan det larmar, medan spilllarmet är ögonblicklig. I händelse av läckage, spill eller
fel, kommer motsvarande LED och relä att indikera
status. De 16 zonerna har ett eget relä som indikerar vid
larm i respektive zon. Alla reläer är potentialfria och kan
konfigureras som ”fail-safe”, antingen som N/O eller N/C.
Artikel nr
Modell
Systemets luftflöde övervakas kontinuerligt och om det
sjunker under en viss nivå som kan påverka driften av
systemet, indikeras det som ett fel.
Dessutom utförs dagligen ett självtest för att verifiera
den interna pneumatiken i IR-em2, och om något
problem identifierats indikeras det som fellarm. Alla fel
loggas för att kunna lösa problem så snabbt och enkelt
som möjligt.
Egenskaper
IR-em2
Gasdetekteringssystem för HFC, Ammoniak och Koldioxid
82-111
IR-em2 8ch CO2
Sampling system med 8 kanaler för CO2
82-121
IR-em2 16ch CO2
Sampling system med 16 kanaler för CO2
82-112
IR-em2 8ch HFC
Sampling system med 8 kanaler för HCFC/HFC
82-122
IR-em2 16ch HFC
Sampling system med 16 kanaler för HCFC/HFC
82-115
IR-em2 8ch NH3
Sampling system med 8 kanaler för NH3
82-125
IR-em2 16ch NH3
Sampling system med 16 kanaler för NH3
Tillbehör
DEL557
Slang
DEL556
End of line filter
DEL555
Inline Filter
För montering I början (vid IR-em2) av varje slang
-
2 Way Manifold
Förgrening av en slang till två detekteringspunkter
-
4 Way Manifold
Förgrening av en slang till fyra detekteringspunkter
-
VIEWPOINT
-
Strobe Interface panel
DEL623
Sample tube filter
DEL558
Side panel filter
Dammfilter för skåp
DEL620
Air pump, (replacement)
Luftpump, (utbytes)
www.samon.se
PB sv IR-em2 1210
Olikfärgade slangar som tillhandahålls på trumma (100m.)
För montering i slutet (vid zon) av varje slang
“Black box” som genererar HTML sidor för presentation via en WEB
läsare
24 volt output för blixtljus/sirener etc.
Internt luft filter
tel: +46 - 40 - 155859
fax: +46 - 40 - 156031
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards