Bra telefonnummer att känna till

advertisement
Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun
Birgitta Halses
telefon 0414-81 91 93
Socialförvaltningen
ADRESS: 272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
Foto: Marie Carlberg Reviderad: 2015-11-17
SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen
är stor med skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster
till väster. Ungefär hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan består omväxlande av milslånga sandstränder och
klippig kust. I kommunen finns sju hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 500 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris­hamn. Näringslivet utgörs av många småföretagare,
framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och besöksnäring/turism. Större företag
finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen finns många små och
medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns plats för fler!
Simrishamn – en plats för livet.
Bra telefonnummer att känna till
Socialförvaltningen informerar
Telefonlista
Simrishamns kommun
AKUT sjukdom 112
Sjukvårdsrådgivningen1177
Simrishamns kommun, växel
0414-81 90 00
Arbetsterapeut/sjukgymnast
i hemsjukvård
0414-81 93 39
Dina närmaste sjukhus:
Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn Lasarettet i Ystad Centralsjukhuset i Kristianstad
0414-150 00
0411-99 50 00
044-309 10 00
Pensionsmyndigheten
0771-776 776
Hälsocentraler i din närhet:
Capio Vårdcentral Simrishamn Novakliniken Borrby Novakliniken Gärsnäs Vårdcentralen Brösarp Din äldrevårdsmottagning Audionommottagningar
Simrishamn – Hörseltjänst i Skåne AB
Ystad – Hörselsnäckan på Österlen AB Åhus - Åhus Hörsel & Konsult AB
Hörsellinjen
Skånetrafiken
Färdtjänst, handläggare
Sjukresa, handläggare
Webbadresser:
0414-150 50
0411-205 15
0414-509 10
0414-39 76 00
____________
0414-148 00
0411-149 90
044-28 94 40
0771-888 000
0771-77 50 50
0771-77 80 90
www.capiovardcentral.se/Skane/Simrishamn/Vardcentral
www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/
www.funka.com (bl.a. tillgänglighetsfrågor)
www.horsellinjen.se (råd vid hörselnedsättning)
www.minavardkontakter.se
www.novakliniken.se
www.pensionsmyndigheten.se (bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd)
www.simrishamn.se
www.1177.se (fakta och råd, regler och rättigheter, hitta vård)
www.seniorminiq.se (fakta läkemedelsanvändning,
passar dina läkemedel ihop?)
Telefontid: vardagar kl. 8–9.30
Demensomsorg Fixartjänst Telefontid: vardagar kl. 8–9
Anhörigstöd
Bergengrenska centret
0414-81 92 94
81 92 93
0414-81 92 92
0414-81 91 65
Omsorgshandläggare för ansökan om hjälp i hemmet Telefontid: vardagar kl. 8–12.30 och 13.30–16
0414-81 93 68
Parkeringstillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
0414-81 92 00
Telefontid: måndag–torsdag kl. 8–13.00,
tisdag och torsdag även kl. 14.00–16.00
0414-81 81 15
Konsumentrådgivning
Väntjänsten i Simrishamn med byar
Telefontid: tisdag och torsdag kl. 9–12
0729-746 746
Download