Definition av ELA1 luftfartyg, Komplext

advertisement
Definitioner
•
•
•
Komplext motordrivet luftfartyg
ELA1 luftfartyg
Kommersiell trafik
Komplext motordrivet luftfartyg
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 Artikel 3 j:
ett flygplan
− vars största certifierade startmassa överstiger 5700 kg, eller
− som är certifierat för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nitton,
eller
− som är certifierat för drift med en minimibesättning på minst två piloter, eller
− som är försett med en eller flera turbojetmotorer eller fler än en turbopropmotor,
eller
en helikopter som är certifierad
− för en största startmassa som överstiger 3175 kg, eller
− för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nio, eller
− för drift med en minimibesättning på minst två piloter, eller
ett tiltrotorluftfartyg
ELA1 luftfartyg
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 Artikel 2 k:
ELA1-luftfartyg (European Light Aircraft): följande bemannade luftfartyg:
i) Ett flygplan med en maximal startmassa på högst 1 200 kg som inte är klassificerat
som komplext motordrivet luftfartyg.
ii) Ett segelflygplan eller motordrivet segelflygplan med en maximal startmassa på högst
1 200 kg.
iii) En ballong med en maximal volym lyftgas eller varmluft på högst 3 400 m 3 för
varmluftsballonger, 1 050 m 3 för gasballonger och 300 m 3 för förankrade
gasballonger.
iv) Ett luftskepp utformat för högst fyra personer och en maximal volym lyftgas eller
varmluft på högst 3 400 m 3 för varmluftsluftskepp och 1 000 m 3 för gasluftskepp.”
Kommersiell trafik
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 Artikel 3 i:
All luftfartygstrafik som mot ersättning eller annan form av gottgörelse är tillgänglig för
allmänheten eller, om den inte är tillgänglig för allmänheten, bedrivs i enlighet med ett
avtal mellan en operatör och en kund, varvid kunden saknar kontroll över operatören.
Dvs:
CAT
Kommersiell lufttransport (passagerare och/eller frakt)
FTO
Flygträningsorganisation
Aerial Work
Bruksflyg
TRTO
Typträningsorganisation
RF
Registrerad Flygskola
Rev0 20120831
Sid 1 av 1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards