Andreas Hammerich med familj har köpt 4 miljoner

advertisement
 Pressmeddelande
Stockholm den 28 juni 2012
Andreas Hammerich med familj har köpt 4 miljoner aktier i bolaget
Mineral Invests nya VD och koncernchef, Andreas Hammerich, har med familj under den senaste
tiden köpt totalt 4 miljoner aktier i Bolaget.
Mineral Invest International MII AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Hammerich, VD och koncernchef
tel: +46 73 640 5588, e-post: [email protected]
Peter Thysell, CFO och vice VD
tel: +46 70 661 0559, e-post: [email protected]
Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering och ytnära guldproduktion i Afrika.
2
För närvarande innehar bolaget prospekterings- och exploateringslicenser för ett 1 442 km stort område i Kilo-Moto2
guldbältet i nordöstra DR Kongo, samt prospekteringslicens för ett 90 km stort område i Moyale i södra Etiopien.
Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII.
För mer information besök gärna www.mineralinvest.com.
Download