Människan och havet

advertisement
Världsarv i samverkan 63°N
Människan och havet
Världsarv i samverkan 63°N
Märarygghålet, Björkö,
Kvarkens skärgård, 1949.
Världsarv i samverkan 63°N
Ständig anpassning
Märarygghålet, Björkö,
Kvarkens skärgård, 2008.
Världsarv i samverkan 63°N
Bronsåldersröse
Killingsnäsviken,
Höga Kusten
Jungfrudans
Mickelsörarna,
Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
Vågsfjärden
förvandlades
till insjö för
150 år sedan
Världsarv i samverkan 63°N
Vaasa
Vasa
Världsarv i samverkan 63°N
Ett hav av
möjligheter
Världsarv i samverkan 63°N
Säl...
Världsarv i samverkan 63°N
Umeå
Uumaja
Merenkurkku
Kvarken
Örnsköldsvik
Vaasa
Vasa
Kramfors
Selkämeri
Bottenhavet
Bothnian Bay
Härnösand
SUOMI
FINLAND
SVERIGE
RUOTSI
... och fisk
Norrskär,
Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
Fiskelägen
Ulvön, 1930
Höga Kusten
Världsarv i samverkan 63°N
Fiskelägen
Sandviken, Ulvön,
Höga Kusten
Världsarv i samverkan 63°N
Svedjehamn, Kvarkens skärgård
1954 vs 2008.
Världsarv i samverkan 63°N
I vattnet ser man fiskar i underbar mångfald, som under
sin lek spritta upp öfver ytan. Öfverallt gör fiskaren en
rik och lönande fångst.
citat
ur Olaus
Magnus Historien om de nordiska folken, 1555.
Ur: Olaus
Magnus,
Historia om de nordiska folken, 1555.
Världsarv i samverkan 63°N
Trysunda kapell,
Höga Kusten
Världsarv i samverkan 63°N
Gustav Adolfs kyrka,
Replot, Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
ISLAND
Samma rike,
samma kungar
FINLAND
Kalmarunionen,
från 1389
NORGE
SVERIGE
DANMARK
= osäker gränsdragning
Världsarv i samverkan 63°N
Finngrund,
Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
Valsörarnas fyr,
Kvarkens skärgård
Rönnskär,
Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
Världsarv i samverkan 63°N
Höga Kusten bron,
Höga Kusten
Replotbron,
Kvarkens skärgård
Världsarv i samverkan 63°N
Inre hamnen, Vasa
Världsarv i samverkan 63°N
Postrodden
Världsarv i samverkan 63°N
Timmertransport till havs, Höga Kusten
Världsarv i samverkan 63°N
är allenast ett i sudwäst brukligt, sedan de öfriga genom wattnets utfallande blifwit onyttige
Abraham Hülpers om Trysundas tre hamnplatser, 1832.
Trysunda,
Höga Kusten
Världsarv i samverkan 63°N
Nya tider, nytt land
Världsarv i samverkan 63°N
... med nya
näringar och
naturupplevelser
Världsarv i samverkan 63°N
Örnsköldsvik
Kramfors
Länsstyrelsen i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
Forststyrelsen
Österbottens förbund
Nordiska ministerrådet
Korsnäs
Malax
Korsholm
Vasa
Vörå
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
Världsarv i samverkan 63°N
FOTOGRAFER:
Patricia Rodas
Dragos Alexandrescu
Anita Storm
Anja Sundberg
Brux arkiv, Holmen skog, Örnsköldsvik
Christer Fliesberg, Megapix
Christina Knookala
Esko Räsänen
Erkki Salminen
Forststyrelsen
Geologiska forskningscentralen, GTK
Gunnar Sundström
Helifoto
Jan Töve, Naturfotograferna
Jukka Ojalainen, GTK
Klas Rune, Naturfotograferna
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Johan Uebel, LST
John Granbo, LST
Jonas Salomonsson, LST
Milly Lundstedt, LST
Lars Bygdemark
Lars Edman
Lena Ottebo, LST
Lennart Gustavsson, Megapix
Magnus Martinsson,
Naturfotograferna
Metria
Mikael Herrgård
Murberget, Länsmuseet Västernorrland
Olli Breilin, GTK
Ove Källström
Pekka Sipilä, GTK
Pertti Sevola, Närings – trafik och miljöcentral
Sö Österbotten.
Pertti Malinen
Peter Edén, GTK
Seppo Lammi
Sverre Boucht © Björkö fornminnesförening
Tero Lybell
Thomas Birkö, Öviks kommun
Timo Hissa, © Forststyrelsen
Tuija Warén
Tuukka Pahtamaa
Västerbottens museum
Österbottens museum
IllustrationER:
MediaGrafik AB/ Gunvor Ekström
Ritning Sjöfartsverket
AnimationER:
Alf-Arne Harju
FAKTAGRANSKNING:
Geologiska forskningscentralen
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Rolf Zale, Umeå Universitet
Tuija Waren, Forststyrelsen
Solveig Pått
GRAFISK FORMGIVNING/layout:
FRI Reklambyrå/Anja Sundberg
ProjeKTGRUPP
Anita Storm, Kvarkenrådet
Milly Lundstedt, Länsstyrelsen i
Västernorrlands län
Tomas Birkö, Örnsköldsviks kommun
Tack till forskare, experter, kollegor,
vänner som har bidragit med hjälp
och värdefull information, kommenterat texter och val av bilder
Text:
Visuellen/Irene Gustafsson
ÖVERSÄTTNING:
Engelska Jockum Nyberg/Leslie
Walker/Paula Bertell
Finska: Paula Bertell/Peter Edén
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
Download