DNA-Tutkimukset DNA

advertisement
Tyhjennä lomake - Töm blanketten
Lähettäjä - Avsändare
Osasto - Avdelning
Asiakasnumero - Kundnummer
Potilaan nimi - Patientens namn
Näytteenottopäivä
Provtagningsdatum
Näytteen laatu
Typ av prov
D
DNA-Tutkimukset
DNA-Undersökningar
Kivihaantie 7
00310 HELSINKI
Puh. 09 52 561, Faksi 09 224 5058
Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 2281070-9
Eriävä vastaus-/laskutusosoite - Avvikande svars-/faktureringsadress
Täydellinen henkilötunnus - Fullständig personbeteckning
Mistä otettu
Varifrån taget
nainen - kvinna
mies - man
Lähettäjän tunnistekoodi näytteelle - Avsändarens undersöknings nr
Hoitava lääkäri - Remitterande läkare
Puh. - Tel.
DNA-Tutkimukset
DNA-Undersökningar
4500
B -AtryTyD
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys
Alfa-1-antitrypsin, analys av genotypen
1783
B -Ykrom-D
Y-kromosomin mikrodeleetiotutkimus
Mikrodeletionsundersökning av Y-kromosomen
4092
B -ApoE-D
Apolipoproteiini E
Apolipoprotein E
6220
B -MKsyn
Molekyylikaryotyypitys, synnyn. poikk., veri
Molekylära karyotyp, medf. avvikelser, blod
9036
B -Cx26Mut
Connexin 26 -geenin mutaatiotutkimus
Mutationsundersökning av Connexin 26 -genen
4209
-DNAex
DNA eristys
DNA extraktion
9463
B -DIO2-D
DIO2 -geenin rs225014 T>C(T92A) variaatiotutkimus
Variation av DIO2-genen
4112
B -FraX-D
Fragiili-X, DNA tutkimus, veri
Fragil-X, DNA undersökning, blod
1858
B -Hemok-D Hemokromatoosi
Hemokromatos
1920
B -FII-D
4410
B -FV-D
Farmakogeneettiset tutkimukset
8946
B -Farma-D
Farmakogeneettinen paneeli
Farmakogenetisk panel
6346
B -CYP2C19
Sytokromi P450 2C19, alleelit *2 ja *17
Cytokrom P450 2C19, alleler *2 och *17
Hyytymistekijä, FII-geeni (protrombiini)
Koagulationsfaktor, FII-genen (protrombin)
6345
B -CYP2D6
Sytokromi P450 2D6, variaatiot
Cytokrom P450 2D6 variationer
Hyytymistekijä, FV-geeni (APCR)
Koagulationsfaktor, FV-genen (APCR)
411
B -FVPT-D
Hyytymistekijät, FV- ja FII- (protrombiini) geenit
Koagulationsfaktorer, FV- och FII(protrombin) gener
6031
B -MTHFR-D MTHFR -geenin variaatiotutkimus (677C>T)
Variationsundersökning av MTHFR -genen (677C>T)
6344
B -SLCO1B1
SLCO1B1-geenin variaatio c.521T>C
Variation av SLCO1B1-genen (c.521T>C)
9078
B -MTHFR2D MTHFR-geenin variaatiotutkimukset
(677C>T ja 1298A>C)
Variationsundersökning av MTHFR -genen
(677C>T och 1298A>C)
6343
B -Varfa-D
4640
B -HLAKeli
Keliakian HLA-tautiassosiaatiotutkimus
HLA-genotyper associerade med celiaki
3075
Ly-HLAB27
Kudosantigeeni B27
Vävnadsantigen B27
4614
B -Lakt-D
Laktoosi-intoleranssi
Laktosintolerans
6333
Mu-Lakt-D
Laktoosi-intoleranssi, poskisoluista
Laktosintolerans av kindslemhinnan
3865
B -LDLRe-D LDL-reseptorigeenin mutaatiotutkimukset
Mutationsundersökningar av LDL-receptorgenen
LDL-reseptorigeenin yksi mutaatio
En mutation i LDL-receptorgenen ___________
(KL 4141 Helsinki/KL 4821 Pogosta/KL 4820 Pori/
KL 4142 Pohj.-Karjala/KL 4819 Turku/
KL 4822 Fin11/KL 4823 Fin12)
Varfariinin yksilöllinen annostus, CYP2C9- ja
VKORC1- geenivariaatiot
Warfarinbehandling, variationer i CYP2C9 och
VKORC1-gener
Hematologiset DNA-tutkimukset
Hematologiska DNA-undersökningar
4952
B -JAK2-D
JAK2-geenin mutaatiotutkimus, veri
Mutationundersökning av JAK2-genen, blod
IGH/BCl2-geenifuusio, t(14;18)
4501/4323/4324
veri / luuydin / kudos
blod/benmärg/vävnad
B/Bm/Ts -BCl2-D
IgH- ja TCRG-geenien uudelleenjärjestymä
6175/6176/6177
B/Bm/Ts -IgH-D
veri / luuydin / kudos
6184/6185/6186
B/Bm/Ts -TCRG-D
veri / luuydin / kudos
Muut tutkimukset
PNPLA3 -geenin c.617C>G(I148M) variaatio
Variation av PNPLA3-genen (c.617C>G / I148M)
Kliinisiä tietoja - Kliniska uppgifter
6342
B -PNPLA3
Akkreditoinnin pätevyysalueeseen kuuluvat tutkimukset ilmenevät verkkosivuilta http://www.yml.fi
D 20160906 Edita Prima Oy
Tulosta - Skriv ut blanketten
Download