Talormar 1 och 2

advertisement
Talormar 1
Det här är en talorm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
En orm ringlar sig i en kvadrat. Fyll i talen i
ordning 1, 2, 3 osv.
Två tal i följd har alltid en gemensam sida.
1
2
11
13
1
6
13
10
9
4
7
5
1
12
3
8
9
2
8
6
1
3
7
5
10
Talormar 2
Det här är en talorm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
En orm ringlar sig i en kvadrat. Fyll i talen i
ordning 1, 2, 3 osv.
Två tal i följd har alltid en gemensam sida.
10
12
1
5
16
10
7
7
4
1
13
10
14
3
6
1
5
3
10
13
11
15
13
2
3
15
7
5
7
11
Download