Berggrunden i Södermanlands län med malmer, industriella

advertisement
G
1600
ISSN 0349-2176, ISBN 91-7158-608-3
H
BERGGRUNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN
MED MALMER, INDUSTRIELLA
MINERAL OCH BERGARTER
Impaktstruktur
Impact structure
Större rörelsezon
Major deformation zone
BEDROCK MAP OF SÖDERMANLAND COUNTY
WITH ORE DEPOSITS, INDUSTRIAL
MINERALS AND ROCKS
D
Gr
K
M
P
Kvs
F
Kv
Wo
Ti
V
W
Diabas (D), granit (Gr), kalksten (K),
marmor (M), pegmatit (P), kvartssand (Kvs)
Dolerite (D), granite (Gr), limestone (K),
marble (M), pegmatite (P), quartz sand (Kvs)
Fältspat (F), kvarts (Kv), wollastonit (Wo)
Feldspar (F), quartz (Kv), wollastonite (Wo)
Titan (Ti), vanadin (V), volfram (W)
Titanium (Ti), vanadium (V), tungsten (W)
N.-G. Wik, A. Sundberg och A. Wikström
6600
Mindre kalkstensförekomst
K
5
15
10
Skär
20 km
1:250 000
Hässelbyholm
Mälaren
Sundbyvik
Fogdön
Sundbyholm
Sundby
TORSHÄLLA
5
Fiholm
fj.
Lindholm
9
Åsby
Odlaren
Berga
Almby
Slätåsen
K
K
K
Vingsleör
K
Västermo
Stavik
Ekeberg
Vi
Alberga
Näset
K
Öja
Biby
K
K
Vargarn
Stora Sundby
K
K
Bärsta
K
KvisslanK
K
31
K
K
24
K
Hjälmaren
K
sund
Hedensö
Vidökna
Magda
Daviken
Dagsjön
Fiskeboda
Näshultasjön
Väsby
K
60
61
62
Österåker
Hulla
66
67
K
Öknaby
Bie
79
Nästorp
Låttra
Billsbro
Målka
93
Marmorbyn
Viala
Vingåker
Högsjön
Sävstaholm
Högsjö
M M 87
91M
M
89 90
K
96
M
95 K K
98
Ökna
Floda
FLEN
Hägerbo
Stav
101
102
97
Valla
103
107
Näsnaren
104
108
Torp
Vitan
123
KATRINEHOLM
135
Barksätter
Ö Vingåker
K
K
Duveholm 137
M
K
M K 141
Lerbo
Stensjön
St. Malm
Remröd
K
151
Strångsjö
M
125
122
160
M M
K 120
119
121
M K
K
157
V,Ti
Hofsta
Yn
Marieberg
9
Glindran
175
K
166
K
Björkvik
Näsnaren
K
Länninge
Ekeby
Nykyrka
Runtuna
Näs
Hormesta
170
Hallbosjön
Lövsund
Kisäng
176
Virå
Gr
195 Humlekärr
Renritning i digital form har utförts av I. Källberg och M. Sträng.
Vreta
Gr
Gammelsta
212
K
P P
213 214
Ålberga
Korsbäcken
E4
Enstaberga
Gr
Lunda
Tuna
Svalsta
Bergshammar
5°
10°
15°
20°
25°
30°
G
35°
65°
65°
10
Eskilstuna
Strängnäs
228
10
230
6500
225
226
227
250
K
Ånga
232
234
238
237
Nyköping
9
Ålö
Buskhyttan
245
M
262
253
M
259
254
260
169
M
251
258
257
206
208
20°
25°
E.GR
G
Topografiskt underlag: Urval ur röda kartan blad 13 och 15,
delvis reviderat, med medgivande från Lantmäteriet.
Geografiska längden är räknad från Greenwich, Gauss´ projektion.
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 1996-10-30.
0
H
G
© Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 1999
Medgivande behövs från SGU för varje form av mångfaldigande eller återgivande av denna karta.
Detta innefattar inte bara kopiering utan även digitalisering eller överföring till annat medium.
1 km
248
171
K
173
209
204
K 200
Gn
202
201
6500
177
179
181
198
199
203
188
190
249
0
1550
15°
1500
10°
168
Beten
243
55°
Östersjön
Hartsön
Enskär
K 197
Katrineholm
Lacka
Björkskär
OXELÖSUND
205
55°
Rågö
Slottsdjupet
60°
9
Krabbfjärden
Gupafjärden
167
252 M
256 261
263
239
241
240
60°
247
255
235
Tvären
Studsvik
Svärdsklova
244
242
246
233
229
231
Kv
236
Yttre Hållsfjärden
Källvik
Sävö
Ringsön Långön
Marsviken
Tunaberg
Nävekvarn
K
Fågelö
217
218
219
222
Gr
185
K
Sjösa
216
Gr
Gälkhyttan
K,W
K
220
223
Askö
Tofsö
Nynäs
184
K
Örsbaken
H
224
174
BrännEkeby
Brogetorp
Norrtorp
221
K
Hånö säteri
211
9
K
215
70°
70°
Asköfjärden
Björksund
Dalstugan
0°
Bokö
Horn
Bålsjön
Bladindelning 1:50 000
Map index
K
K
183
NYKÖPING
1 km
Fågelö
K
Väderbrunn
210
0
Gälöfjärden
Hänö
Örboholm K
187 189
Stavsjö
Karteringsområde
Map area
K
Hälgö
Jönåker
Kila
193
K
158
K
182
Svärtagård
Stensund
K
Lästringe
Måstena
K
172
Svärta
K
K 126 K K
K 131
K 132
127 K
128 130 K K
133
134
TROSA
154
K
Tystberga
Bälinge
192
Fjällskär
Virlången
K
Hagnesta
Vik
Gr
194
Gr
Gr 207
196
D
K
186
Ottekil
Dokumentationen av malmer, industriella mineral och bergarter har gjorts
av A. Sundberg och N.-G. Wik.
Bogsta
Husby
178
180
Kristineholm
Enaren
Skogsby
K
K
Stigtomta
191
K
K
K
K Täckhammar
Tista
Stockbäcken
KK
148
K 149
K
Näsby
Ärsta
Kjulsta
145
146
Tureholm
Gärdesta
Sättersta
K
163 165
Bärbo
Vagnhärad
Erikslund
Ökna
Norrby159
Snesta
164
Åsby
Den berggrundsgeologiska sammanställningen, i huvudsak baserad på
äldre SGU-kartor, har utförts av A. Wikström.
K
Lästringe
Ökna
K
Danbyholm
K
Århammar
K 142
Västerljung
K
Vrena
K
136 K
150
Kappsta
Råby-Rönö
Mjälnäs
Kvisätter
Djupvik
Veda
Ludgo
Eknaren
Lindö
Lid
156
Malm
162
Halla
Hagbyberga
Edeby
K
Husby-Oppunda
Tärnö
Vappersta
144
Trollesund
Spelvik
155
K
140 K K K
Aspa
Husbygård
Binklinge
K
K
K 147 K
Runnviken
n
Torsåker
K
Taxinge
Lidsjön
Hålvetten
1 km
Tuvekärr
Torp
re
Brännkärr
Fredriksdal
Sörby
ÖsterMalma
Åkerö
ga
K
K
Viggaren 161
124
0
Stäringe
Fjällveden
K
Lövsta
Likstammen
139
138
Svärdsta
K
K 118
M
112
Hårby
Ärendal
129
Bettna
Broby
Grundsdal
Åboö
113
Observation number (see description)
Mälby
Axala
Sofielund
Oppeby
152
V,Ti
153
Kvs
Gryt
Sjövik
Gotthardsberg
Tisnarebaden
Viren
Sandvik
K
Ålspånga
Eriksberg
Edeby
Observationsnummer (se beskrivning)
221
100
Ripsa
Ekenäs
Forsa
Quarry, others
6550
Täkt, övrigt
Gnesta
Jakobsberg
K
Sofielund
Blacksta
Gustavsvik
Båven
Vibyholm
Årdala
84
Quarry with crushed bedrock, abandoned
Kleva
K
Forssa
Täkt med krossberg, nedlagd
99
Frändesta
Zinc deposit
K
78
K
80 K K
Gr
81
82
K
Uren
Lagmansö
Klastorp 143
Beckershov
Ullaberg
Sörby
K K
Gr
Harbro
Lockvattnet
105
Vadsbro
Sund
Storsjön
Älghammar
Rockelsta
Zinkförekomst
Copper deposit
Quarry with crushed bedrock, in production 1998
M K
Björnlunda
Forsnäs
111
Veckeln
114
Veckla
116 117
Hässle
115
Marsjö
Helgesta
Kopparförekomst
Täkt med krossberg, i drift 1998
K
Graneberg
Hasselö
Spånga
Malstanäs
Årsta
K
74
Stjärnhov
K
109
110
106
Viren
Ådö
Hålbonäs
Kanntorp
Uranium deposit
Drill-hole for prospecting
Gr
69
Gr
73 71
Gåsinge
Valsund
Öja
Sköldinge
94
Nordankärr
Uranförekomst
Cobolt deposit
Borrhål för prospektering
K
Skedevi
Stenhammar
Koboltförekomst
Dimension stone
Gryt
Fastmyra
Jordanstorp
Gäversnäs
Hornsund
85
88
92
Silver deposit
Avlasjön
Dillnäs
Sparreholm
Skebokvarn
83
86
Baggetorp
Gäringe
Himlinge
Vegersberg
Ålsätter
Hyltinge
Björkhult
Yxtaholm
Vittorp
Vad
Finninge
77
Silverförekomst
Iron deposit
Blocksten
Avla
Solbacka
Högtorp
Fållökna
Äsplund
Nygård
6550
V Vingåker
Harpsund
Abbotnäs
Järnförekomst
Heby
Herrökna
Mellösa
Skogen
Öllösa
Malmköping
Enebåga
Nickel deposit
Manganese deposit
Blacksta
Granhed
72
Slättfall
Lindebol
Skogalund
76
Fjällskäfte
Nickelförekomst
Gold deposit
Skeppsta58
Ånhammar
Baggetorp
68
Boda
Guldförekomst
Manganförekomst
Laxne
Gr
Lilla Malma
Sundby
Grinda
Molybdenum deposit
47
Dunkern Ekensholm
Flenmo
65
46
49
52 50
53
Dunker
Smedstorp
70 K
75
Hälleforsnäs
Lörstorp
Öljaren
64
42
Ramtorp
Smedsta
Röl
56
Gimmersta
63
45
51
Svalbo
Äsköping
38
37
41
43
Eklund
Molybdenförekomst
Lead deposit
K
39
Fräkentorp
59
35 36
Stubbetorp
Äs
Julita
Ättersta
Holmsjön
Hedlandet
E20
40
Barrö
K,Wo
Tomastorp
55
K 54
K
57
34
K
Blyförekomst
Gripsholm
33
P,Kv
K
Björndammen
MARIEFRED
Kalkudden
Läggesta
32
10
Mica schist
Åker
Stålbåga
Haneberg
Båsbo 48
Kalkbrottsvillorna
Läppe
Länna bruk
Rinkesta
Glimmerskiffer
Ramsö
Viggeby
St. Sundby
Källdalen
44
K
Gneiss with sedimentary origin, commonly migmatized
Gripsholmsviken
Hästnäs
27
30
Åker
Spånga
Långkärr
Vadshammar
Tåkenön
Gr
Lida
Söderlänna
28 Årby
S. Norlång
>1880 Ma
Gnejs med sedimentärt ursprung, vanligen ådergnejsomvandlad
Grundbro
Länna
Näshulta
Åstorp
Marble
Herresta
Rävsnäs
Eklången
Torp
Kristallin karbonatsten
Ulriksberg
26
K
Rocklänna
Ärla
Gneiss with volcanic origin, commonly migmatized
K
K 25
Tobo
Ärla
Tummelsta
Gnejs med vulkaniskt ursprung, vanligen ådergnejsomvandlad
Götön
Hista
Lundby
K
Åby
1880–
1890 Ma
Mafic rock, unspecified
Toresund
Bälgviken
Udden
Rörvik
19
Prostökna
21
Kyng
Ribbingelund
Kälbro
K
29
M KK
20
Norrlänna
Kolunda
Vaxäng
Malmby
K
Äldre granit–tonalit, gnejsig, vanligen ådergnejsomvandlad
Grönsten, ospecificerad
Mälaren
Stallarholmen
Låsta
Torsberga
Östra Hjälmaren
Hjälmare-
K
14
K
17
18
K 22
K
Rossvik
Nabben
K
12
15
Hällberga
Skogstorp
HusbyRekarne Sten- 23
kvista
Hållsta
Gillberga
Eka
10
K
10
11
K
Löt
Härad
Rosöga
K
K
16
K
Vallby
Lista
Segersta
K
13
K
Värhulta
K
K
1790–
1850 Ma
Tuna
STRÄNGNÄS
Näsbyholm
Råby-Rekarne
Younger granite and pegmatite
Mälsåker
Ytterselö
Barva
1780–
1845 Ma
Older granite–tonalite, gneissic, commonly migmatized
Fjällsta
Sörfjärden
8
Yngsta granit, massformig
Yngre granit och pegmatit
Ringsö
Eknäs
Selaön
äs
Kjulaås
ESKILSTUNA
ca 1550 Ma
Youngest granite, massive
Norrtorp
Äleby
gn
Vansö
Hugelsta
Nybygget
Sanda
Kjula
Djursta
Hällbybrunn
Överselö
n
rä
Hammarby Jäder
Morrarö
Tynnelsö gård
Tynnelsö
Fogdö
6
Bergshammar
Lövhulta
7
HornbyJanslunda
viken
Gr
4
Tosterön
St
Vallby
E20
Morraröfj.
Björktorp
Lundby
Dolerite
3 P,F
Brunnsåker
Åsby
Tumbo
Edeby
Diabas
Gr
1
Gr
2
Rällinge
Edeby
Björsund
Väsbyholm
Dolerite dyke
Norrfj.
Sundbyholmsön
Mälarbaden
Diabasgång
Aspö
Granfjärden
1999
Oknön
E4
0
6600
Minor limestone deposit
H
1 km
0
1 km
1600
Geological Survey of Sweden
1550
Rapporter och meddelanden 100
1500
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
Rapporter och meddelanden 100
Download