Webbläsarinställningar

advertisement
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Webbläsarinställningar
Expo 2012-05-09
1
Internet Explorer - Kompatibilitetsläge
•
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
•
2
•
•
Kompatibilitetsläget är Microsofts lösning på att vissa webbplatser slutar
fungera i nya versioner av Internet Explorer.
edWise stödjer inte detta läge.
Kompatibilitetsläget aktiveras om användaren trycker in knappen
i
adressfältet.
Kompatibilitetsläget aktiveras även automatiskt om webbläsaren klassar
edWise som zonen ”Lokalt intranät”.
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Kompatibilitetsläge (IE8 och IE9)
3
Verktyg / Inställningar för kompatibilitetsvyn
•
•
4
Inga sidor ska visas i
kompatibilitetsläget (kryssrutorna
längst ner på sidan)
Om du kör andra webbplatser som
kräver kompatibilitetläget fungerar
det bäst om dom läggs till i listan
över platser som ska köras i det
läget.
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Genom att trycka F12 kan man i Internet Explorer
kontrollera om man kör kompatibilitetsläget.
5
Anne Winterhagen, Procapita Education
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Internet explorer – Lokala tillägg (Addons)
6
•
Addons/Extensions (Lokala tillägg) till Internet Explorer kan ibland påverka
sidor i edWise.
•
För att verifiera att detta är problemet kan man gör följande för att
köra Internet Explorer utan Addons/Extensions:
-Tryck Windows Start-knapp och skriv: iexplore -extoff
-Nu startas Internet Explorer utan Addons/Extensions aktiverade.
Popup-fönster
•
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
•
7
edWise kräver att popup-fönster tillåts
Här är ett exempel på hur man i IE9 tillåter
popupfönster
Java
•
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
•
8
Java krävs för att edWise ska fungera fullt ut.
Verifiera att din webbläsare har godkänd installation av Java genom att surfa
till java.com och klicka på länken "Har jag java?”
Lokala webbar (säkerhetsvarningar)
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
•
9
För att slippa säkerhetsvarningar när man öppnar dom lokala webbarna måste
både edWise och dom lokala webbarna ligga inom samma ”säkerhetszon”.
Utskrifter – Sidhuvud och sidfot
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
•
10
Inställningar för utskrifternas sidhuvud och sidfot görs i webbläsarens
utskriftsinställningar.
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Utskriftsformat... (Exempel från Internet Explorer)
11
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Utskriftsformat... (Exempel från Firefox)
12
Anne Winterhagen, Procapita Education
C o p y rig ht 2 0 0 8 Tiet o E nat o r C o rp o rat io n
Utskriftsformat... (Exempel från Firefox Chrome)
13
Anne Winterhagen, Procapita Education
Download