Processen vid vägledning

advertisement
Är din triangel rättvänd?
Den
reglerande
dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den känslomässiga
dialogen
Är din triangel rättvänd?
Den reglerande dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den
känslomässiga
dialogen
Download