LIS1606 Hepatitt C spørsmål fra tilbyder og svar fra LIS

Vår ref: AHO
Deres ref:
Arkiv:
Vår dato: 16.12.2015
Tilbydere i konkurransen LIS 1608 Hepatitt C
LIS1606 Hepatitt C spørsmål fra tilbyder og svar fra LIS
1
Kan ni ge mer information om enligt vilka kriterier speclialistgruppen utsedd av RHF (LIS
Hepatitt C spesialistgruppe) kommer att rekommendera hur HCV-läkemedlen ska användas
efter att upphandligen genererat priser för alla deltagande läkemedel och –kombinationer?
Kommer Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C från september 2015 att
följas?
Svar
Det er LIS hepatitt C spesialistgruppe på bakgrunn av mottatte pristilbud som vil gi
helseregionene anbefalinger for valg av behandling. Laveste tilbudspris vil gi grunnlag for
preparatvalg når det gjøres avrop på rammeavtalene.
2
Kommer alla fyra RHF att följa behandlingsriktlinjerna från speclialistgruppen eller kan
skillnader i hur dessa tolkas och efterlevs förekomma?
Svar
Det inngås rammeavtale med kvalifiserte tilbydere mellom leverandør og de fire RHF.
De regionale helseforetakene vil benytte spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne
helseforetak.
3
Kommer någon uppföljning av efterlevnad av riktlinjerna från specialistgruppen att ske
nationellt eller i respektive RHF och, om så är fallet, hur sker en sådan eventuell uppföljning?
Svar
RHF/HF kan gjennomføre revisjon på etterlevelse av anbefalinger. LIS vil sende data om bruk
til Helseforetakene.
4
Kommer PegINF+RBV fortfarande att rekommenderas för GT2- & GT3-patienter <40 år, eller
är det sannolikt att den rekommendationen försvinner vid en viss prisnivå på ickeinterferoninnehållande behandlingar (DAA)? Kan ni säga något om vilken prisskillnad som
tolereras mellan PegINF+RBV och DAA i ett fall då PegINF+RBV inte längre kommer att
rekommenderas?
Svar
Det er LIS hepatitt C spesialistgruppe på bakgrunn av mottatte pristilbud som vil gi
helseregionene anbefalinger for valg av behandling. Laveste tilbudspris vil gi grunnlag for
preparatvalg når det gjøres avrop på rammeavtalene.
5
Bedömer ni att det finns ett kapacitetstak inom norsk hälso- och sjukvård vad gäller antalet
patienter som kan behandlas under avtalsperioden? Det vill säga, finns det ett maximnalt
antal patienter som kan behandlas?
Svar
Tilbudsprisen av mottatte tilbud kan påvirke bruken.
Med hilsen LIS