Styrelsemöte i Chorus Stockholmia

advertisement
Styrelsemöte i Chorus Stockholmia
Tid: måndagen den 24 oktober 2005 kl. 18
Plats: Repetitionslokalen Systersalen
Närvarande:
Maria Arenander
Mats Björklund
Elisabeth Brenning
Karin Ericson
Mikael Karlborg
Björn Åberg
Jonatan Lönnqvist
1. Föregående mötesanteckningar
Mats gick igenom protokollet.
2. Ekonomi
Vår ekonomi är inte särskilt god. Flera medlemmar släpar efter med sina avgifter
3. Hösten och vårens evenemang
 11 december en julkonsert i Ersta. Micke presenterade körens julrepertoar
(mailas ut).
 En samverkan med Skarpnäcks kyrkokör. Micke har kontaktat Eva Boström
och kommit överens om att vi tillsammans skall sjunga Camille Saint-Saëns
juloratorium därutöver har körerna varsin avdelning. Konserten kommer
sannolikt att gå av stapeln söndagen den 15 januari i Marcuskyrkan. Med
hänsyn till att det för juloratoriet krävs pianist och fem solister (sopran,
mezzosopran, alt, tenor och baryton) kommer det att bli ekonomiskt trångt.
Eva sa att Skarpnäcks församling inte kan stå för allt utan att C.S måste
åtaga sig vissa kostnader. Möjligen kan vi få bidrag från något håll. Mats
talar med Eva hur detta skall gå till. Dessutom får vi försöka utnyttja de
förmågor som finns t.ex. Eva Boström själv, hennes syster Ulla och denna son
som är pianist,
 En stadsvandring med julsånger i Stadsmuseums regi. Kan inte ske eftersom
museets pengar är slut för detta år. Möjligen kan vi göra en stadsvandring i
vår liknande den vi gjorde i somras.
 En konsert med Rutters Gloria. Även denna konsert kräver medverkan av en
brassektion och helst ytterligare en kör. Maria kontaktar Björn Borseman
och hör om han är intresserad av en samproduktion
 Vårkonsert i Ersta med blandat koncept enligt förra gången.
Vid såväl jul- som vårkonserterna skall vi ha gratis inträde, men ta upp kollekt som
skall gå oavkortat till Chorus. Detta skall tydligt göras klart för publiken.
4 Övriga frågor. Under vårterminen kommer Micke att vara från kören var tredje
repetition. Jonatan kommer då att leda kören.
Vid pennan Mats
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards