Miljöpolicy Stjärnans hållbarhetstänkande är företagets A och O

advertisement
Miljöpolicy
Stjärnans hållbarhetstänkande är företagets A och O. Den ekonomiska hållbarheten är förstås
en förutsättning för att företaget ska kunna fortleva och utan den kan vi inte verka långsiktigt
vare sig i vår egen eller kundernas verksamhet. När det gäller miljömässig hållbarhet ligger
vi långt framme. I en bransch som är väldigt gammaldags och pappersberoende, får man
tänka nytt för att minska sin miljöpåverkan.
Miljöpolicy:
Stjärnan Redovisning jobbar på många fronter med hållbar utveckling och gör allt vi kan för
att hålla vår verksamhet så klimatneutral som möjligt.
- Ingen firmabil, vi cyklar, går eller åker kommunalt
- På kontoret har vi bara ekologiska produkter, t.ex. frukt/kaffe/mjölk och
städprodukter
- Vi använder bara miljömärkt papper och använder bägge sidor
- Vår skrivare/kopiator är den mest miljövänliga på marknaden när det gäller energioch tonerförbrukning
- Vi återvinner så många sopfraktioner som möjligt, t.ex. papper, plast, glas, metall osv.
- Vid alla inköp av varor strävar vi efter så energisnåla apparater som möjligt och så
lite miljöbelastande produkter som möjligt, även om det innebär ett högre pris.
- Vi skannar och e-postar dokument hellre än faxar eller postar. De allra flesta fakturor
vi skickar går ut elektroniskt.
- Kontoret drivs med miljömärkt el
- Vi försöker att så långt möjligt enbart använda ISO-certifierade leverantörer
- Vi strävar efter att på sikt själva bli ett ISO-certifierat företag
CSR – Corporate Social Responsibility:
Stjärnan Redovisning vill gärna bidra till att skapa en bättre värld även för de som har det
allra sämst. Som stockholmsbaserat företag ser man hemlösheten överallt och vi har valt att
vara ett vänföretag till Stockholms Stadsmission. Det innebär ett årligt åtagande från vår sida
mot att vi får använda deras logotyp i vår egen marknadsföring, t.ex. så här:
Stjärnan Redovisning AB
Blekingegatan 14
118 56 Stockholm
Tel: 08-519 490 72
[email protected]
Bg: 5278-7116
Orgnr: 556748-4802
Innehar F-skattsedel
Styrelsens säte: Stockholm
Download