om sommarjobb - Varbergs Sparbank

advertisement
Institutet för Privatekonomi
Aktuellt - om sommarjobb
Stockholm den 16 maj 2013
Så får du ut det mesta av ditt sommarjobb!
För många ungdomar väntar feriejobb i sommar. En del har jobbat tidigare, för andra är det
första klivet ut på arbetsmarknaden. I den hårda konkurrensen är glädjen och tacksamheten
naturligtvis stor över att ha fått ett sommarjobb. Då är det lätt att glömma sina rättigheter.
Men det är viktigt att veta vilka krav det går att ställa och vad man kan förvänta sig av
arbetsgivaren. Och att jobba svart är osmart av många skäl.
Det finns regler och lagar kring sommarjobb. Hit hör bland annat rätten till ett anställningsavtal där
arbetsuppgifter, lön, semesterersättning, arbetstid och annat som ni har kommit överens om ska
framgå. Du har även rätt till introduktion och handledning, till exempel kring arbetsmiljöregler och
risker, vilka dina arbetsuppgifter är och hur maskiner och verktyg ska hanteras.
Din ålder avgör vilka arbetstider du får ha och vilka typer av arbeten du får utföra. Har du inte fyllt 15
år får du arbeta max 35 timmar per vecka. Från 15 år och uppåt kan arbetstiden vara 40 timmar per
vecka. Är du under 15 år får du inte heller arbeta mellan klockan 20 och 06 och 16-17-åringar måste
vara lediga från 22 till 06 eller 23 till 07. För 18-åringar finns inga sådana begränsningar.
Vad är en rimlig lön?
Lönen varierar mellan olika branscher och olika typer av jobb. Självklart spelar också åldern roll.
Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det en stor trygghet då det bland annat anger
minimilönen. Inom hotell- och restaurang ligger lönerna på 70-90 kr per timme, inom kommunal
verksamhet 60-75 kr per timme och på LO-arbetsplatser är timlönen 55-85 kr. Var försiktig med att
godkänna prestationslön. Prestationslön innebär att du får ut en lön först efter viss försäljning.
Undvik att jobba svart
Att jobba svart är dumt av många skäl. Förutom att det är direkt olagligt, får du troligtvis varken
semesterersättning, extra ersättning för obekväm arbetstid på kvällar och helger eller ersättning vid
sjukdom - som du annars har rätt till. Du får ingen avsättning till pensionen. Händer det dig något på
arbetsplatsen eller om du själv förorsakar en skada är du oförsäkrad. Dessutom finns risken att få
ut mindre lön än bestämt eller att inte få ut någon lön över huvudtaget. Du får inte heller något
anställningsbetyg när du slutar.
Skatt på lön
Det går att ha inkomst på upp till 18 824 kr per år utan att arbetsgivaren ska behöva dra skatt. Men
en arbetsgivare är skyldig att betala in skatt som om du har lön hela året. Om du inte kommer upp i
total lön i år på 18 824 kronor kan du skriva ut en blankett, ett intyg, från Skatteverkets hemsida om
att skatt inte ska dras och lämna intyget till din arbetsgivare, helst innan sommarjobbet börjar.
Tjänar du mer kan du behöva söka jämkning hos Skatteverket så att det inte dras för mycket skatt.
Se i bilagan hur mycket det kan bli i skatt på några olika årsinkomster.
Är du över 16 år får du själv bestämma över de pengar du tjänar på att arbeta helger och lov.
Tänk på att om du är student kan studiemedel och bostadsbidrag påverkas av din inkomst.
För ytterligare information:
Madelén Falkenhäll, ekonom på Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn: 076-790 1638
Institutet för Privatekonomi, Swedbank
Bilaga
Skatt på arbetsinkomst 2013, kronor per år
Årslön
18 899
18 900
20 000
30 000
40 000
50 000
Skatt
0
1 300
1 413
2 237
3 061
3 870
Inkomster upp till 18 900 kronor per år är skattefria. Hur mycket skatt du betalar på inkomster över
det beror på i vilken kommun du bor då kommunalskatten varierar. Men grovt räknat går 30 procent,
dvs. 30 kronor på varje 100-lapp, till skatt. I beräkningen ovan har den genomsnittliga
kommunalskatten inkl kyrkoavgift på 32,97 procent använts. Jobbskatteavdraget gör att skatten blir
ännu något lägre. När man börjar betala skatt så betalar man även pensionsavgift, som är
avdragsgill mot kommunalskatten. Eftersom den skatten är liten på låga inkomster får man betala
hela eller en del av pensionsavgiften.
Möjlighet till avdrag för arbete på annan ort
Den som studerar på universitet eller högskola på annan ort och åker hem under sommaren för att
arbeta har möjlighet att göra avdrag för ”tillfälligt arbete”. Förutsättningarna är bland annat att du är
skriven på studieorten och att avståndet till arbetsorten är minst 50 km. Du måste även övernatta på
arbetsorten. Om alla förutsättningar är uppfyllda är avdraget 110 kronor per dag under den första
månaden för levnadsomkostnader plus ersättning för faktiska utgifter för logi eller om du haft
kostnader men inte kan visa hur stora de är får du ett schablonavdrag på 110 kronor per natt.
Pass upp så inte inkomsten minskar studiemedel och bostadsbidrag
Som student finns det fribelopp att ta hänsyn till. Vid studier med studiemedel från CSN får man
tjäna upp till ett visst belopp per kalenderhalvår för att inte bli av med hela eller delar av sitt
studiemedel. Fribeloppet varierar beroende på om studierna bedrivs på hel- eller deltid och hur
många veckor studiemedlet betalas ut på. För heltidsstudier med studiemedel tjugo veckor per
kalenderhalvår är fribeloppet 71 200 kronor, för tio veckor 106 800 kronor. Vid inkomster över
fribeloppet minskas studiemedlen med upp till 61 procent av överstigande belopp.
Även bostadsbidrag påverkas om inkomsterna blir högre. Vid årsinkomster över 41 000 kronor
minskas bostadsbidraget med en tredjedel av överstigande belopp. I årsinkomsten inräknas 80
procent av bidragsdelen.
Tips
Genom att ta med matlåda till jobbet, i stället för att äta lunch på restaurang, går det att spara runt
1 000 kronor varje månad.
Många arbetsgivare har som strategi att få sommarjobbare intresserade av att komma tillbaka och
jobba permanent på arbetsplatsen senare. 35 procent av kommunerna uppger att de har en sådan
strategi. Så att göra väl ifrån sig på sommarjobb ökar möjligheterna till framtida anställning.
Utöver alla privata företag erbjuder de flesta kommuner sommarjobb/praktik för unga upp till 18 år.
I sommar kommer ca 60 000 ungdomar att kunna feriejobba inom kommunen. Utöver dessa
kommer landstingen att erbjuda ca 2 300 unga jobb under sommaren.
Användbara länkar: Hotell och restaurang: www.hrf.net/ung-pa-jobbet, Kommunal: www.kommunal.se, LO:
www.lo.se/ung, TCO: www.jobbkoll.se
Institutet för Privatekonomi, Swedbank
Download