Nyhetsbrev

advertisement
Nyhetsbrev
Februari 2012
Streptokocker
Under hösten och vintern har det varit mycket streptokockinfektioner i form av halsfluss,
scharlakansfeber, impetigo och stjärtfluss i omlopp på förskolorna. Flera förskolor har haft långvariga
problem och svårt att bli av med streptokockerna. Många barn har drabbats flera gånger.
Streptokocker har en hög smittsamhet och kan överleva länge på föremål och ytor. Bakterien sprids
som droppsmitta via sekret, genom direktkontakt mellan människor eller genom kontakt med föremål (till
exempel leksaker som ett barn med streptokocker har sugit på). Vi får oftast i oss bakterien via våra
händer. Viktigt med en god handhygien.
Magsjuka
Samtalen till 1177 angående kräkningar och diarré hos barn har ökat de senaste veckorna. Magsjuka
orsakas främst av virus, men det förekommer även magsjukor på förskolan som är orsakade av bakterier
och parasiter.
Under 2011 var det 13 utbrott med EHEC på förskolor i Västra Götaland, en gemensam nämnare har
varit att barn med diarré har vistats i förskolan.
Finns det riktlinjer som förskolan kan följa?
På www.vgregion.se/hyfs finns det PM diarré och/eller kräkningar och streptokockinfektioner inom
förskoleverksamheten, uppdelat i tre delar för förskolepersonal, vårdnadshavare och sjukvården.
Var vänder sig förskolan för att få hjälp?
Är det flera barn som insjuknar samtidigt eller att infektionerna blir långvariga, ta kontakt med den
vårdcentral som har närområdesansvar för er förskola.
För att hitta er vårdcentral gå in på www.vgregion.se/hyfs under handläggning av infektionsutbrott
inom förskolan, där finns en länk upptagningsområde för vårdenheter http://81.216.43.96/vgr/.
Hygienveckan v.38
Hygienveckan 2011 uppmärksammades och uppskattades mycket av förskolor och media. Hygienveckan
återkommer i år också och då skulle vi vilja nå ut till fler kommuner i Västra Götaland. Vi skulle gärna
vilja veta om ni är intresserade av att uppmärksamma hygienveckan på förskolan. Förslag på tips och
aktiviteter tas tacksamt emot.
Kristina Hall
Kajsa Lundqvist
Eva Olsson
Marianne Bengtsson
Ann Jansson
2012-02-09
Nyhetsbrev | HYFS
Sammanställt av Ann Jansson och Eva Olsson
www.vgregion.se/hyfs
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards