Privata medel

advertisement
1
Information från
Överförmyndarnämnden
Hantering av privata medel
1. Huvudmannen vill ta ut pengar via bank
Om din huvudman vill ta ut pengar via bank öppnar du ett konto i huvudmannens namn.
Kontot får inte disponeras av god man eller förvaltare. Huvudmannen ska vidare kunna ta ut
pengar över disk eller via bankomatkort. Det är viktigt med fasta överföringsrutiner från
huvudmannens transaktionskonto till hans/hennes uttagskonto. Överföringen verifieras genom
kontoutdrag. Inga ytterligare kvitton krävs.
2. Huvudmannen vill ha kontanter själv
Lämna överenskommen summa till huvudmannen mot att han/hon skriver på en kvittens att
summan är mottagen. Vad huvudmannen sedan använder pengarna till är upp till
honom/henne. Kvittensen räcker som redovisning till överförmyndarnämnden.
3. Pengar överlämnas till vårdpersonal
Lämna överenskommen summa till vårdpersonal för huvudmannens räkning. Vårdpersonalen
ska vid mottagande av pengarna från god man/förvaltare skriva på en kvitten avseende
överlämnad summa. Kvittensen räcker som redovisning till överförmyndarnämnden.
Observera att vårdpersonal skall föra kassabokföring över inlämnad summa. Samtliga uttag
från huvudmannens konto skall verifieras. God man/förvaltare skall som rutin kontrollera
kassabokföringen för huvudmannen. Vårdpersonal skal aldrig lämna ifrån sig kvitton som är
underlag till bokföringen.
Download