HAVSAKVARIET I LYSEKIL
Världsvattendagen på Havets Hus
Söndagen den 22 mars
Vatten är viktigt för allt liv på jorden. Trots att jordens yta täcks av över 70 %
vatten, är mängden sötvatten begränsad på många platser på jorden vilket
orsakar svårigheter för många människor. Den 22 mars har utnämnts till
Världsvattendagen av FNs generalförsamling och tanken är att
uppmärksamma vår gemensamma naturresurs; vatten. Denna dag
genomförs aktiviteter världen över och Havets Hus deltar genom att anordna
speciella aktiviteter kring vatten och havet för hela familjen. Tema för 2009
års Världsvattendag är ”Det gränslösa vattnet”.
Program:
11.00
Den blå planeten – föredrag om vattnets betydelse på jorden
Anna-Lisa Wrange, marinbiolog
12.00
Främmande arter i svenska vatten – är de farliga?
Anna-Lisa Wrange, marinbiolog
13.00
LEVA i Lysekil presenterar sitt vattenarbete
Ann-Marie Erlandsson
14.00
LEVA i Lysekil presenterar sitt vattenarbete
Ann-Marie Erlandsson
14.30
Professor Blöt gör vattenexperiment med barnen...
Dessutom:
Utställning om projektet Miljömusslan – alternativ kväverening av vatten
Sofia Jernberg från företaget Aqua Aid UF informerar om vattenprojekt i
Afrika
Läs mer om Havets Hus på www.havetshus.se
Havets Hus är öppet kl. 10-16
VÄLKOMNA!
www.havetshus.se
0523-668160