Här

advertisement
Föreläsningsserie 2013
13 februari
Blodtransfusioner
När används vad och hur fungerar ett blodgivarprogram för hund och katt
Föreläsare: André Rowe
13 mars
Cancer
Vad kan vi behandla och vad kan vi förvänta oss?
Föreläsare Annika Tranaeus Rowe
10 april
Sommarens faror
Ormbett och fästingsjukdomar
Föreläsare Karolina Scahill
15 maj
Vanliga infektionssjukdomar hos katt
Föreläsare: Marit Gorvy
5 juni
Njursjukdomar hos hund och katt
Föreläsare: Bodil Nolén
11 sept.
Tracheal kollaps
Vanligare än du tror. Nya behandlingsmetoder utan kirurgiska ingrepp
Föreläsare: Rebecca Berg
9 okt
Fortplantning hos hund och katt
Föreläsare: Liss-Marie Langborg
23 nov
Medfödda hjärtsjukdomar hos hund och katt
Föreläsare Nonya Fiakpui
Kostnad:
Plats:
Tid:
150 kr
Föreläsningssalen Navet, Strömsholm Specialistdjursjukhuset
Klockan 18-20. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 2 dagar före respektive föreläsnings datum.
Anmälan sker till Berit Everheim 0220-458 74 eller [email protected]
Välkomna!
Download