Hepatit E

advertisement
December, 2013
Patientinformation
Hepatit E
Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad
Vad är hepatit E?
Hepatit E orsakas av ett virus som kan ge inflammation i levern och ibland
även gulsot. Viruset finns av olika typer. Den i Sverige vanligast
förekommande typen brukar ge mild sjukdom medan hepatit E i t.ex. Asien,
Afrika och Latinamerika kan ge mer allvarliga symtom. Infektionen läker ut
utan behandling och man blir i regel helt frisk igen.
Hur blir man smittad och när är man smittsam?
Viruset finns i avföring och sprids oftast genom mat och vatten som
förorenats. Smittan kan ibland spridas från person till person, till exempel
vid intim kroppskontakt. Virus finns hos vissa djurarter, t.ex. gris, så
djurkontakt kan spela roll för smittspridningen. De flesta sjukdomsfallen är
smittade utomlands. Du är smittsam från en vecka före till tre veckor efter
insjuknandet.
Vad ska du tänka på för att inte smitta andra? Förhållningsregler och
hygienråd
•
Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar
livsmedel och före måltid.
•
Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
•
Håll toalettstol och tvättställ rengjorda.
•
Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll
skötbordet väl rengjort. Använda blöjor paketeras i plastpåse, som
slängs med vanliga sopor.
•
Du ska inte laga och hantera mat åt andra.
•
Du ska inte yrkesmässigt bereda eller hantera oförpackade livsmedel
eller arbeta inom vård och omsorg när du är smittsam.
•
Smittsamt barn ska inte vistas på förskola.
•
Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt europeisk
livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela din arbetsledare
om din smitta.
Infektion med hepatit E är så kallad allmänfarlig sjukdom enligt
smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din
läkare ger dig och medverka vid smittspårning som syftar till att hitta
smittkällan eller andra personer som kan ha blivit smittade.
Du kan begära att smittskyddsläkaren i ditt län omprövar
förhållningsreglerna. Innan en sådan prövning är klar måste du följa de
regler som du fått.
Smittskydd Västra Götaland
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 033 – 616 29 01
Fax 033 – 616 29 07
Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Tfn 010 – 441 24 00
Fax 031 – 13 37 95
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde
Tfn 0500 – 43 24 30
Fax 0500 – 43 24 99
1 (1)
Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tfn 010 – 441 24 23
Fax 0522 – 13182
E-post
[email protected]
Hemsida
www.vgregion.se/smittskydd
Download