Tidslinje 1600 1700 1800

advertisement
Sammanfattning:
Västerländsk konstmusik 1600-1900-talet
Tidslinje
1600
Epok
Barocken (1600-1750)
1700
1800
Wienerklassicismen
Romantiken (1800-1900)
För-
Karaktär (epoken)
Kompositörer
1. Musiken i kyrkan och
1. Upplyssningen
Utanför kyrkan blev jämbördig.
2. Nya instrument
2. Operahus och musikakademier byggs
3. Instrumentalmusik
Johann Sebastian Bach
Wolfgang A. Mozart
Hög-
National-
1. Det mystiska
2. Virtuosernas period
3. Nationalism.
Beethoven
Chopin
Grieg
Sibelius
Musiken
Operan/Balett
1. Terrasdynamik
1. Crescendo/Diminuendo
1. Allting blev större
2. Absolut musik (musiken vill underhålla)
2. Absolut musik
2. Programmusik (musiken vill beskriva)
3. Generalbas = ackord
3. Symfoni/Sonat
3. Symfoni/Sonat
Opera
1. Balett bli populärt (Tjajkovskij)
Opera/Oratorium
.
2- Operan blomstar (Verdi & Wagner)
3. 1800-talets slut - Operett & Musikal
Download