Övningsanteckningar till Programmeringsteknik för I och B, våren 2002.
© Joel Sjöstrand, 2002.
Övning 1
1:6
Kan man kompilera följande program, som sparats som Greeting.java?
public class greeting {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, world!");
}
}
3:1
I följande program deklareras en massa idiotiskt döpta variabler. Vilka av dessa har inte enbart löjliga namn,
utan kommer överhuvudtaget inte att fungera?
public class DummaNamn {
public static void main(String[] args) {
int K?lle;
int 124K = 421;
int K124 = 0;
String mmmmm_mmm;
String m%;
String k12.33;
String EländigtNamn;
char $aa;
char a$$ = ’Q’;
char long = ‘c’;
}
}
3:2
Vilka av följande godtas som variabeldeklarationer av javac?
int urk;
urk x;
longint x;
boolean x;
short x;
char heltal;
int $dollartecken;
long kort;
3:6
Vad är javaskillnaden mellan ’a’ och ”a” ? Fungerar både System.out.println(’a’); och
System.out.println("a");?
Övningsanteckningar till Programmeringsteknik för I och B, våren 2002.
© Joel Sjöstrand, 2002.
Joels exempel inför första labben
import java.io.*;
public class DubbeltUpp {
public static BufferedReader indata =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
public static void main(String[] args) throws IOException {
/* Läs in nuvarande år i en String-variabel */
System.out.println("Vad är det för år i år?");
String årIText = indata.readLine();
/* Spara årtalet i en int så att det går att räkna med */
int år = Integer.parseInt(årIText);
/* Läs in och konvertera två andra tal, fast på
ett mer kompakt sätt*/
System.out.println("Hur gammal är du?");
int dinÅlder = Integer.parseInt(indata.readLine());
System.out.println("Hur gammal är morsan?");
int morsÅlder = Integer.parseInt(indata.readLine());
/* Räkna ut och skriv ut resultatet */
int resultat = år + (morsÅlder - 2*dinÅlder);
System.out.print("Hon är/var/kommer att vara dubbelt så gammal ");
System.out.print("som du år " + resultat + ".");
}
}
Observera:
 skillnaden mellan print och println.
 hur man ”gör om” en String till en int.
 vad blaha+blahä har för betydelse om antingen blaha eller blahä (eller båda) är en Stringvariabel istället för ett tal. (Plustecknet byter betydelse – hur?)